Rezsitámogatás a feldolgozó ipari KKV-knak 2022. október-decemberre


A Technológiai és Ipari Minisztérium a 2022-es utolsó negyedévi energiaköltségek csökkentése érdekében vissza nem térítendő támogatást hirdet a feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k számára kétféle formában.

A program keretében kétféle támogatási konstrukció érhető el:

 1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség-növekmények fedezésére
 2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás, amennyiben a pályázó az A. pont szerinti támogatásban is részesül.

Regisztrálni, illetve a támogatási kérelmet beadni 2022. október 20. és 2022. december 15. között lehetséges a pályázati felületen, melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

A támogatási kérelmek elbírálása folyamatos a támogatási keretösszeg kimerüléséig.

Pályázati feltételek:

 • A vállalkozás KKV-nak minősül
 • Magyarországi székhelyű, telephelyű vagy fióktelepű
 • 2021-re teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • Fő tevékenységi köre a feldolgozóiparba ((TEÁOR vagy ÖVTJ kódjának első két számjegye 10-33 között van)) tartozik
 • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3%-át
 • B. konstrukció
  • A. pont szerinti támogatásban részesül
  • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni vagy már van ilyen hitelszerződése
  • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchényi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Kötelező vállalások:

Mindkét konstrukció esetén:

 • A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére
 • A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Az „A” komponens esetén az alábbi beruházások minősülnek energiahatékonyságot növelő beruházásnak:

Épületgépészet:

 • Világítás (pl.: beltéri fényforrás, lámpatest cseréje, stb.)
 • Hőszigetelés (pl.: homlokzat és tetőszerkezeti hőszigetelés, stb.)
 • Használati melegvíz (pl.: keringtető szivattyú cseréje, használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, stb.)
 • Nyílászárók (pl.: nyílászárók korszerűsítése és cseréje, stb.)
 • Fűtési rendszer (pl.: fűtési rendszerek kazánjainak korszerűsítése, gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése, termosztatikus szelepek felszerelése hőleadókra, gázkazán cseréje hőszivattyúra, ipari kazán cseréje, split klíma cseréje, stb.)
 • Napkollektor (pl.: használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, stb.)
 • Egyéb

Termelés-technológiához köthető:

 • Gyártó-, termelőeszköz cseréje
 • Sűrített levegő – Kompresszor cseréje
 • Egyéb ipari folyamatokat támogató energetikai beruházás

A „B” komponensre vonatkozó energiahatékonyságot növelő beruházásokkal szemben támasztott követelmények a KAVOSZ Zrt.  (https://www.kavosz.hu/letolthetodokumentumok/) elérhetőségein találhatók.

Nem nyújtható támogatás:

 • Csőd-, végfelszámolás alatt álló vállalkozásoknak
 • NAV által indított végrehajtási eljárásban lévő vállalatoknak

Támogatási intenzitás

Amennyiben a Vállalat válságtámogatásként (olyan vállalkozás, amely működését a háború gazdasági következményei hátrányosan befolyásolták – részletes szabályozás a pályázati kiírásban) veszi igénybe a pályázati összeget – maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

Hogyha pedig minimális támogatásként, akkor maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg.

A. konstrukció – rezsitámogatás

2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia, illetve távhő havi energiaár-növekmény 50%-a.

Példa számítás:

 • 2021. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 200 Ft/m3.
 • 2022. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.
 • Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft/m3.
 • 2022. október havi fogyasztás: 1.000 m3.
 • A támogatás alapja: 1 000 m3 x 500 Ft/m3 = 500 000 Ft.
 • A támogatási összeg (a támogatás alapjának 50%-a): 250 000 Ft

A számlák alapján az alábbi díjtételek összege képezi a támogatás alapját:

 • földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj, energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj) és jövedéki adó;
 • villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök [Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, villamosenergia-ipari kedvezmény, kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó.
 • távhőszámla esetén: alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj.
 • Az ÁFA összege nem elszámolható.

B. konstrukció – A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel önerő részének kiegészítése

A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

Rendelkezésre álló keretösszeg:

A: 75 milliárd Ft

B: 25 milliárd Ft

A támogatási időszakra megállapított támogatási összeg legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül átutalásra kerül.

A további részletek a pályázati kiírásban találhatók.