Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerződéses kezelése – minta

Szerződésünkben az alábbi szövegezést használjuk:
(az alábbi szöveg egy minta szövegezés – nem képezi az ÁSZF részét, a végleges szerződéses szabályok az Egyedi Szerződésben jelennek majd meg)

1. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, tehát a szerződés aláírásakor a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 15. §-ben és ezt kiegészítő jogszabályokban szabályozott kötelezettség, vagy ennek jogutódja (továbbiakban “EKR”) keretén belül a Felhasználó vállalja a minden naptári év tekintetében a jelen Szerződés alatt Felhasználónak Kereskedő által értékesített energiamennyiség után az értékesítés évére jogszabályban meghatározott arányban az energiahatékonysági kötelezettség (továbbiakban “Felhasználóra jutó tárgyévi EKR energiamennyiség”) Felhasználó energiamennyiségére eső kötelezettség teljesítését vagy megváltását.

2. A teljesítés vagy megváltás az alábbi módon történhet:

a) a Felhasználóra jutó tárgyévi EKR energiamennyiséggel megegyező, jogszabály szerint kötelezett által elszámolható energiamennyiségről jogszabálynak megfelelő, következő naptári évre szóló, energiahatékonyság-javító intézkedésből vagy beruházásból származó igazolást (továbbiakban “Igazolás”) a Kereskedőnek átad, vagy az intézkedésbe vagy beruházásba a kereskedő addicionális hozzájárulását elismeri, így a kötelezett Kereskedő számára közvetlenül elszámolhatóvá teszi. Az átadásra a következő naptári év végéig kerül sor. Amennyiben az Igazolás a Felhasználóra jutó tárgyévi EKR energiamennyiséget meghaladó mennyiségről szól, úgy Felhasználó és Kereskedő a megállapodhat a többlet mennyiség kezeléséről (ideértve többek között: értékesítés harmadik félnek, értékesítés Kereskedőnek, beszámítás későbbi évek kötelezettségébe).

b) Az a.) alapján nem teljesített Felhasználóra jutó tárgyévi EKR energiamennyiség tekintetében a Kereskedő vásárolt vagy egyéb módon megváltott igazolást szerez be, aminek kondícióit (pl. ár) tudatja a Felhasználó részére a következő naptári év végét követő 31 napon belül. A javaslat szólhat a kötelezettség járulék formájában történő megváltásáról is. Felhasználónak a bemutatástól számított 10 napon belül lehetősége van alternatív javaslatot benyújtania Kereskedő felé. Amennyiben az alternatív javaslat az eredeti javaslat költségének 95%-ánál alacsonyabb költséget eredményez, úgy a Kereskedő köteles a Felhasználó alternatív javaslatát elfogadni. Az ezen pont alapján kialakuló költséget Felhasználó a Kereskedő erre irányuló számláját vagy egyéb számviteli bizonylatát követő 15 napon belül téríti.

c) Az a.) szerinti igazolás esetén, valamint ha b.) szerint a Felhasználó alternatív javaslatát fogadja el a Kereskedő, az igazolás törvényi meg nem feleléséből és/vagy hatóság általi el nem fogadásából származó összes kár a Felhasználót terheli.

3. Felek a fenti 2. pont határidőitől – a jogszabályi határidők betartásával – kölcsönös megegyezéssel eltérhetnek.

4. A 2. pont esetén, amennyiben az a jogszabály által megengedett módon a kötelezettség événél egy évvel korábbi teljesítést eredményez, úgy a Felek a Felhasználóra jutó tárgyévi EKR energiamennyiség meghatározásakor figyelembe veszik a korábbi teljesítésből adódó elszámolási kedvezményes szorzókat. (Szerződés aláírásakor az egy évvel korábbi teljesítést másfélszeres kedvezményes szorzóval lehet elszámolni).

5. Amennyiben a jogszabály oly módon változik, hogy i) a fenti megváltás vagy teljesítés lehetetlenné válik, vagy ii) az ilyen típusú elszámolást nem érvényesíthető, úgy a Felek törekszenek a fentivel hasonló állapotot eredményező kölcsönös megállapodás elfogadására. Amennyiben ez a megállapodás nem születik meg a tárgyévet követő 45 napig, úgy a Felek az EKR kötelezettség után fizetendő járulékot az értékesített energiamennyiségre visszaszámolva az ÁSZF 5.1.1 iii. pontja szerinti, Felhasználó által fizetendő tételként ismerik el, amit Felhasználó a Kereskedő erről kiállított számláját követő 15 napon belül megfizet.

 

<<vissza az ÁSZF oldalra