Energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) – kisokos


Kinek kell energiamegtakarítási intézkedési tervet (EMIT-et) készítenie?

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezetnek kell EMIT-et készítenie.

Mi az alapja ennek a kötelezettségnek?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat tv.) 11/A. §-a írja elő ezt a feladatot a közintézmények számára.

Mikor és milyen időközként kell EMIT-et készíteni?

Az Ehat tv. előírásai alapján az érintett közintézményeknek 2017. március 31-ig kellett elkészíteniük az energiamegtakarítási intézkedési tervüket. Amennyiben ez nem történt meg, úgy az EMIT 2018 során később is benyújtható.

Az EMIT-et 5 éves időszakra kell elkészíteni. A 2018-ra vonatkozó terveket 2018 január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell elkészíteni.

Kihez kell benyújtani?

Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. Nemzeti Energetikusi Hálózat illetékes irodáit az Ehat. végrehajtási rendelet 10. melléklete tartalmazza részletesen.

Miért jó az EMIT?

Az energiahatékonysági intézkedési terv célja az állami tulajdonú épületek energiahatékony működésének kialakítása, az épületek energiahatékonysági szempontú optimalizációja, illetve az épületet használók energiahatékonysági szemléletének kialakítása, formálása.

Mit tartalmaz az energiamegtakarítási intézkedési terv?

Az EMIT dokumentációja bemutatja:

– az adott épület/épületegyüttes főbb adatait,

– a ráfordítandó erőforrások (beruházást nem igénye/minimális ráfordítás igényel/beruházást igényel) alapján listázza, hogy milyen energiamegtakarítási intézkedéseket lehet megállapítani az épület működtetése során,

– bemutatja a korábban megvalósított energiahatékonysági intézkedéseket,

– a készítő szervezet erőforrásaival összhangban, a készítővel egyeztetve meghatározza az adott időszak alatt ténylegesen megvalósítandó intézkedéseket,

– végrehajtási tervet nyújt.

Tekintettel arra, hogy az épületek energiahatékonysági szempontú felmérésének első lépése az energetikai tanúsítvány megszerzése, amennyiben az épületet korábban nem tanúsították, akkor az EMIT készítésével egy időben mindenképpen érdemes egy ilyen tanúsítást elvégezni. Egy friss energetikai tanúsítvány nagyban segíti a megalapozott energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítését.

Mi történik az EMIT benyújtása után?

Az EMIT benyújtását követően éves beszámolót kell készíteni az adott évben végrehajtott intézkedésekről és a következő év március 31-ig benyújtani az Nemzeti Energetikusi Hálózat részére.


 

Amennyiben további kérdésük van az EMIT kapcsán vagy EMIT-et szeretne készítettni, keressék kollégáinkat a honlapon található elérhetőségek bármelyikén!