A két METÁR tender tanulságai


A Nemzeti Energia- és Klímastratégia célkitűzéseivel összhangban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2020-ban meghirdette a második METÁR-tendert, amelynek célja a megújuló energiaforrásokból előállított villamosnergia támogatása. A két tender kezdete között 10 hónap telt el, a második pályázat eredményeit a MEKH 2021. február 11-én tette közzé, amivel a 225 pályázó közül 36 nyertest hirdettek.

A 2020-as METÁR pályázat eredményei jelentősen felülmúlták a korábbi tapasztalatokat mind az érdeklődés, mind az eredmények szempontjából:

2020. szeptember 15. és október 15. között 272 elbírálandó dokumentumot nyújtottak be a pályázók, így összesen 2145 GWh éves villamosenergia mennyiség előállítására igényeltek támogatást a kiosztható 390 GWh-val szemben.

A pályázaton részt vett erőműves beruházások összteljesítménye 1346 MW, ami azt jelenti, hogy a beruházási kedv négyszeresére nőtt a 2019-es METÁR tenderhez képest, ahol ez az érték 322 MW volt.

A második tenderen az évente kiosztható éves kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség kategóriánként növekedett, az állam által a beruhására fordítandó éves támogatási összegek pedig jelentősen csökkentek. A nagy méretkategóriában támogatás nélkül építik meg a beruházók az erőműveket.

A MEKH által publikált összefoglaló értékelés szerint a 0,3-0,99 MW-os kategóriában a legmagasabb támogatott ár 23,03 Ft/kWh, legalább 1 MW névleges teljesítmény feletti kategóriában pedig 17,97 Ft/kWh lett.

A következő táblázatban az 1. és 2. METÁR tender eredményeit foglaltuk össze.

1. METÁR

2. METÁR

Kicsi kategória

Nagy kategória

Összesen

Kicsi kategória

Nagy kategória

Összesen

Összes pályázó (darab)

110

58

168

121

136

257

Nyertes

61

11

43%

30

6

14%

Nem nyertes

13

34

28%

77

112

74%

Érvénytelen

36

13

29%

14

18

12%

Legalacsonyabb ajánlati ár (Ft/kWh)

21,2

20,2

21

16,18

Legmagasabb nyertes ajánlati ár (Ft/kWh)

25,94

22,75

23,03

17,97

Legmagasabb (nem nyertes) ajánlati ár (Ft/kWh)

26,08

26

26,65

26,20

Kiosztott éves új támogatás, MFt

207,66

21,37

229

75

0

75

Kiosztott támogatott mennyiség (GWh/év)

65,6

127,4

193

39,4

350

389,4

1. táblázat: Az 1. és a 2. METÁR tender eredményei.

Ezek alapján látható, hogy a legalább 1 MW-os névleges teljesítményű erőmű kategóriában a támogatott energia mennyisége lett a pályázat nyerteseinek a korlátja, mivel ebben a kategóriában az évenként támogatható energia mennyisége 350 GWh/év és az erre fordítható támogatási összeg 600 Millió Forint. A legalább 1 MW névleges teljesítményű erőművek kategóriájában a pályázó erőművek az ajánlati ár és a METÁR pályázati kiírásában meghatározott fotovoltaikus energiatermelésből származó villamosenergia referencia ár alapján a nyertes pályázók mindegyike befizető státuszban lesz, tehát a referencia áron felüli nyereségét vissza kell fizetnie. Ez azért érheti meg a pályázóknak mégis, mert szabályozási szempontból így stabilabb keretrendszerben dolgoznak, előre tervezhető bevételekkel. Amennyiben kedvezőtlen lenne számukra a METÁR által szabott keret kiléphetnek ebből a keretrendszerből, ám akkor a köznyelvben Robin Hood adóként elhíresült energiaellátók jövedelemadóját kellene fizetniük, ami a nyereség 31%-a. Ez alól a METÁR keretein belül mentesülnek ((https://www.jogiforum.hu/torvenytar/tv/2008/LXVII  4. § és 10. § 1.5. („…a prémium típusú támogatási rendszerben részesülő termelőt) közül kizárólag az 50 MW beépített teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű termelői engedélyese…”) )).

A 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb kategóriában a magasabb az éves kiosztható támogatási korlátot  a maximálisan kiosztható támogatási mennyiség jelentette.

A következő két ábrán az éves igényelt energiamennyiség és az ahhoz tartozó ajánlati ár alapján méretkategóriánként látható, hogy a második METÁR tender nyertes árai alapján pályázaton résztvett energiamennyiség mekkora része kapta meg a támogatást (piros vonal alatti terület).

1. ábra: Legalább 1 MW névleges teljesítményű erőművek kategóriája és a nyertes energiamennyiség mértéke.

2. ábra: 0,3 MW-nál nagyobb de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítményű erőművek kategóriája és a nyertes energiamennyiség mértéke

Az első tenderhez képest nem volt változás abban, hogy töretlenül a fotovoltaikus technológia a legnépszerűbb a beruházók körében. A napelemes beruházásokon kívül mindössze egy 10 MW névleges teljesítményű geotermikus erőműre 32 Ft/kWh-s ajánlati árral és egy 0,5 MW-os depónia gázt hasznosító erőműre 24,9 Ft/kWh-s árral érkezett pályázat, ám ezek a pályázatok nem nyertek támogatást a tenderen, az ajánlati ár alapján, ezért érdemes lehet egy technológiaspecifikus tender létrehozása a jövőben, hogy ne csak az időjárásfüggő napenergia legyen esélyes a támogatás elnyerésére.

A legalacsonyabb ajánlati árat egy napkövetős tartószerkezetű fotovoltaikus erőműre adták, 16,18 Ft/kWh árral, a legmagasabbat pedig fix tartószerkezetre 26,65 Ft/kWh-val. Az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár 20,66 Ft/kWh lett, ez a 2019. évi METÁR-tender esetében 23,58 Ft/kWh volt.

Az első METÁR  tenderen részt vettek közül sokan, 35 cég indult a második tenderen is, ám ezek közül csak 2 pályázat került ki nyertesként. Mindkét tenderen pályázók közül csak egy ajánlat érkezett be azonos paraméterekkel, a legtöbb pályázó csökkentette az ajánlati árat átlagosan 2,5 Forinttal, ám 9 pályázó magasabb ajánlati árral szerepelt a második tenderen.

A következő táblázatban az egyes erőműkateróriákhoz tartozó, energiamennyiséggel súlyozott ajánlati árak láthatók.

2020-ban a napkövetős tartószerkezet jelentősen népszerűbb konstrukció lett, az egy évvel ezelőtti tenderhez képest. A technológia költségei feltételezhetően jelentősen csökkentek, mivel 2020-ban már a termelt energiamennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár kis és nagy méretkategóriában is kedvezőbbként alakult a fix tartószerkezetes naperőművekénél.

Elnyert MWh-val súlyozott átlagos nyertes ajánlati ár (Ft/kWh)

2019

2020

Kicsi kategória

24,81

22,5

Nagy kategória

21,69

17,22

2. táblázat: A két METÁR tenderen megadott súlyozott ajánlati átlagárak alakulása.

A 2. tenderen támogatást elnyert pályázatok megyénkénti megoszlását a következő táblázat szemlélteti. A táblázatban látható, hogy az egyes megyékben mennyi névleges teljesítményű fotovoltaikus rendszer beépítésére nyertek el támogatást a vállalkozók, illetve feltüntettük az igényelt energiamennyiséggel súlyozott ajánlati árakat is.

3. ábra: A nyertes pályázatok megyénkénti adatai.

A benyújtott pályázatok közül 32 került kizárásra. Az esetek többségében az ajánlati garancia, hiánypótlás elmulasztása, telekalakítás vagy hálózati csatlakozás volt a kizárás oka.

A tender a barnamezős beruházások számára előnnyel járt a zöldmezősökhöz képest. Ám a korábbi iparterületet hasznosítani kívánó pályázatok közül mindössze 34 darab érkezett be és 4 pályázat nyert támogatást a második METÁR tenderen.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy érdeklődés és beruházási kedv van a napelemes projektekre és az árak, támogatási költségek tekintetében is azt mondhatjuk, hogy kedvezően alakultak a pályázat eredményei. Várakozásaink szerint az elkövetkező tendereket is hasonló érdeklődés fogja övezni.