Megjelent a vállalati beruházási támogatás 2021. évi kiírása

A Nagyvállalati Támogatási Program keretében a Kormány vissza nem térítendő támogatást nyújt a feldolgozóipar, építőipar, raktározás, tárolás, illetve nagy- és kiskereskedelmi ágazatok közép- és nagyvállalatai részére. A támogatás alapvetően technológiai korszerűsítésre, vagy kapacitásbővítésre nyerhető el, ám a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági következményei miatt ideiglenesen  bővítő/pótló beruházások támogatása is lehetséges.

A támogatás azon magyarországi székhelyű közép- és nagyvállalatok számára érhető el, amelyek átlagos éves statisztikai létszáma a projekt befejezését követő második évben eléri a 150 főt. [1]Külföldi kapcsolt vállalkozásoknál a Magyarországon foglalkoztatottak létszámának meg kell haladnia az 50 főt.

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, illetve a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot. (Az elnyert végleges támogatási intenzitás az egyes projektek esetén a bírálóbizottságon múlik.) A pályázóknak az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból vagy állami forrásnak nem minősülő forrásból kell biztosítania.

A beruházásban a gépek beszerzési költsége az elszámolható költségek legalább 25%-át kell adja, és az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg a költségek 75%-át.

Főbb támogatási feltételek

  • A fejlesztendő tevékenységnek az alábbi ágazatok valamelyikébe kell tartoznia: feldolgozóipar, építőipar, raktározás-tárolás, nagykereskedelem és kiskereskedelem,
  • Szükséges 3 lezárt üzleti év, illetve, hogy a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
  • A beruházásnak átlagos éves nettó árbevétel növekedést kell eredményeznie a beruházás megkezdését megelőző üzleti évhez képest.

Milyen projektek támogathatók?

Két fő kategóriában osztották az érintett támogatásokat:

  1. Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások támogatása
    Ebben az esetben a támogatási kérelemnek technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia.Regionális beruházási támogatás jogcímen az Észak-Magyarország, Észak és Dél-Alföld, Közép, Dél és Nyugat-Dunántúl régiókban van lehetőség. A Közép-magyarországi régió támogatható települései kerülhetnek be a támogatotti körbe, [2]az Atr. 25.§ (1) bekezdés da)-db) alpontjai szerinti településein Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, … Continue reading de csak csekély összegű támogatási mértékben (max. 200 ezer euró támogatás).  
  2. Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából
    Ebben az esetben a támogatási kérelem nemcsak technológiai korszerűsítésre és kapacitásbővítésre, hanem a meglévő kapacitások fenntartására, felújítására is irányulhat.

A támogatás azon nagy- és középvállalkozások részére nyújtható, amelyeknek a koronavírus-járvány miatt, az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal, önhibájukon kívül visszaesett, de 2019. december 31-én még nem nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Ennek a támogatás típusnak a teljes összege vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladja meg a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Megemlítendő, hogy  – az elszámolhatósági szempontok figyelembevétele mellett – egy a korszerűsítésre vonatkozó támogatás akár kombinálható lehet az energiahatékonysági beruházásoknál elérhető tao-kedvezménnyel[3]A gyakorlatban ez a nagyvállalatok esetére nem alkalmazható, de pl. egy vidéki székhelyű középvállalkozás az 50%-os támogatási intenzitás mellett a végsőenergiamegtakarítás … Continue reading,  vagy létező, auditált energiamegtakarítás kimutatását követően a megtakarítás támogatás alá nem eső része értékesíthető az energiahatékonysági kötelezetti rendszeren (EKR-en) belül.

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 100%-áig terjedhet, a pályázat beadására 2021. július 31-ig van lehetőség. A támogatás keretösszege 25 milliárd Ft.

A pályázati kiírás teljes szövege itt érhető el.

 

 

Lábjegyzetek[+]