Új támogatási lehetőség nyílik KKV-k épület energiahatékonysági fejlesztésére


Magyarország Kormánya a mikro-, kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztésére ad feltételesen vissza nem térítendő támogatást. A 90%-os támogatási intenzitású pályázattal minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft támogatás igényelhető. Pályázni lehet többek között épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére és meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására. A pályázók a támogatással vállalják, hogy hozzájárulnak a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

Magyarország az EU-s kibocsátáscsökkentéssi célokat szem előtt tartva igyekszik az épületek energiafelhasználását csökkenteni. A felhívás esetében elvárás, hogy a DD energetikai besorolási osztálynál rosszabb épületek besorolása legalább egy kategóriát javuljon (a DD vagy e feletti besorolású épületek esetében ez nem elvárás).

Kizárólag olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez, korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gázkibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak. Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Frissítés: a támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.

A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 160 db

Az kivitelezés tekintetében a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőrt kell alkalmazni. Fontos továbbá, hogy használt berendezéseket, elemeket nem lehet beépíteni a projekt során, kizárólag új berendezések támogathatók, melyeknek meg kell felelniük az EU-s minimum energiahatékonysági kritériumoknak, illetve a harmonizáló magyar jogszabályoknak.

A támogatási kérelem részeként rendelkeznie kell az épületnek TNM rendelet szerinti számítással készített, hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által hitelesített (HET számmal rendelkező) energetikai minőségtanúsítvánnyal, mely a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazza. A beruházást követően pedig meg kell felelnie a fejlesztett épületnek a TNM vonatkozó követelményeinek.

Önállóan támogatott tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése határolófelületek szigetelésével és nyílászáró cserével
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése és egyedi mérő felszerelése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása szakaszolással, mozgásérzékelők kialakításával

Önállóan nem, csak a fentebbi beruházásokkal együttesen támogatható tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • 8 kWp névleges teljesítménynél nagyobb napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése a nyílászáró csere megvalósítása esetén

A pályázati kiírás megszabja az egyes beruházásokra vonatkozó maximális nettó fajlagos költségeket.

Nem támogatható tevékenység

 • Új építmény létrehozása
 • Lakóépület és szálláshely fejlesztése
 • Olyan mértékű villamos energiát termelő projekt, ami meghaladja az épület villamosenergia igényét
 • Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
 • Pala tetőszerkezetű épületeken napelemes rendszer telepítése
 • Mezőgazdasági épület, dohány és dohánytermék gyártásával feldolgozásával foglalkozó vállalatok és repülőtéri infrastruktúra fejlesztése

Mintaprojekt

Dél-dunántúli 150 m2-es lapostetős vegyesbolt szigetelése, fém nyílászáróinak cseréje és fűtésre használt gázkazánjának cseréje hőszivattyúra.

Alapállapot: 30 cm-es kisméretű tömör agyagtégla szerkezet; 4 darab, 2,50 x 1,50 méteres fém nyílászáró; 25 éves gázkazán 77%-os hatásfokkal

 • Éves nettó fajlagos hőenergia igény: 260 kWh/m2/év
 • Épületenergetikai besorolás: GG (Átlagost megközelítő)
 • Éves földgázfogyasztás: megközelítőleg 5000 m3
 • Éves energiaköltség 37 Ft/kWh(G) jelenlegi földgáz piaci áron: 1,98 millió Ft

Szigetelt állapot: 15 cm-es, a lapostetőn 20 cm-es kőzetgyapot szigetelés, korszerű PVC nyílászárókkal

 • Éves nettó fajlagos hőenergia igény: 50 kWh/m2/év
 • Épületenergetikai besorolás: AA (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb)
 • Éves földgázfogyasztás: megközelítőleg 1000 m3
 • Éves energiaköltség 37 Ft/kWh(G) jelenlegi földgáz piaci áron: 364 ezer Ft

Gázkazán cseréje hőszivattyúra 4,1-es SCOP értékkel:

 • Éves nettó fajlagos hőenergia igény: 50 kWh/m2/év
 • Éves földgázfogyasztás: 0 m3
 • Éves többlet villamosenergia fogyasztás: 150 m2 * 50 kWh/m2/év / 4,1 SCOP = 1829 kWh
 • Éves energiaköltség 66 Ft/kWh jelenlegi villamos energia piaci áron: 121 ezer Ft

Összegezve, a fenti beruházás (szigetelés, nyílászáró csere, kazán cseréje hőszivattyúra) során létrejövő energiamegtakarítás egy 150 m2-es üzlethelyiségben megközelítőleg 1,86 millió Ft költségmegtakarítást is eredményez. 90%-os állami támogatással, illetve energiaköltség megtakarítással nagyon rövid megtérülési idővel számolhatnak a beruházók.

Projekt megvalósítása

A beruházás befejezésére a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Azok a társaságok vehetnek részt a pályázaton, amelyek legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A 90%-os támogatási intenzitás eredményesség visszamérése után válhat vissza nem térítendővé, amelyből a projekt hatékony végrehajtása és a szakmai eredményesség 50-50%-ot jelent a visszamérés során.

Feltétel A VNT-vé alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában
1.       A projekt hatékony végrehajtása (mindkét alpont elérése szükséges az 50%-os visszatérítés eléréséhez) 50%
A visszamérés időpontjáig legfeljebb egy alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény 25%
A projekt megvalósítása során legfeljebb 1 db kifizetési igénylés benyújtására kerül sor, záró kifizetési igénylés formájában a projekt fizikai befejezésekor. 25%
2.       Szakmai eredményesség mérése (csak az egyik pont megvalósítása lehetséges; az épületenergetikai tanusítvány alapján) 50%
A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében. 0%
A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább kettő szintet javul a DD besorolás alatti épületek esetében, amellyel a besorolás eléri legalább a DD besorolási szintet. 50%
A fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a DD besorolású vagy afölötti besorolású épületek esetében. 50%
Összesen 100%

A pályázati felhívás teljes szövege itt érhető el.

Amennyiben előzetesen úgy látja, hogy nem sikerülne elérnie a vissza nem térítendővé válás feltételeit, keresse a Wattlert EKR támogatásért, hogy energiamegtakarítását értékesíteni tudjuk. Keressen minket az [email protected] e-mail címen, chat-en, illetve hívjon minket a 06-70-8508993 számon!

Az EKR-ről bővebb információt talál honlapunkon.