Villamosenergia-tároló és erőmű együttes létesítésével pályázható az új METÁR tender


2022 márciusában ismét kiírta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a megújuló energiaforrás alapú erőművek piaci alapú támogatási rendszerének pályázatát, a METÁR tendert. A támogatás a villamosenergia hálózatra csatlakoztatott erőműegységre vehető igénybe. A legutóbbi tenderrel szemben a márciusi kiírásnak várhatóan ismét a fotovoltaikus rendszerek lesznek a feltételezett nyertesei, mivel most nincs kritériumként megszabva, hogy csak 20 éve üzemelő erőművek pályázhatnak. Ám újdonság, hogy a pályázónak az erőművön túl kötelezően villamosenergia-tárolót kell létesítenie.

A pályázati dokumentáció benyújtási időszaka mindössze 3 nap, 2022. március 25. 00:00 órától 2022. március 28. 23:59 óráig van rá lehetőség.

Pályázati feltételek

A nyertes Pályázóknak nyújtott támogatás időtartama 15 év a legmagasabb benyújtható ajánlati ár kis kategória esetében 27 Ft/kWh, nagy kategóriánál pedig 25 Ft/kWh.

A pályázaton az alábbi kategóriák kerülnek meghirdetésre:

 • 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves támogatási korlát 1 Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 144 GWh/év.
 • 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW- nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható támogatási korlát 1 Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség 720 GWh/év.

Idén először követelményként határozták meg, hogy a villamosenergia-rendszer üzembiztonságának elősegítése érdekében az erőműegység névleges teljesítőképességének legalább 10%-át kitevő akkumulátoros villamosenergia-tárolót kell létesíteni az erőmű létesítésével együtt. Ez Magyarország területén bárhol megépíthető, tehát nem muszáj az erőművel egy telephelyen tétesíteni, de ha nem az erőművel egy csatlakozási ponton van, akkor önálló elszámolási pont kialakítása szükséges. A berendezésnek a teljes támogatási időtartam alatt a névleges villamosenergia-tárolási kapacitás 75%-ával rendelkezésre kell állnia.

A pályázónak önállóan vagy aggregátoron keresztül aFRR (automatikus szabályozási tartalék) nyújtására akkreditációt kell szereznie a MAVIR Zrt.-nél az üzembe helyezést követő 3 hónapon belül.

Az automatikus szabályozási tartalék szerepe a villamosenergia rendszerben nem önálló. A MAVIR Zrt. által küldött szabályozási parancs tartására kötelezett, tehát nem a METÁR tender során beüzemelt erőmű által termelt energiát szabályozza ki, hanem az átviteli rendszerirányító parancsai alapján tárol be és ki.  A felvett és eladott energiamennyiségre az energiatároló tulajdonosa vagy az aggregátor tesz árajánlatot és a beérkező árajánlatok közül választja ki a legkedvezőbbet a MAVIR.

A beruházás helyszínének tekintetében fontos továbbá, hogy barnamezős területnek kell lennie.

Miért éri meg jelen piaci helyzetben részt venni a tenderen?

A METÁR prémium támogatás egy piaci alapú támogatási forma. A lényege, hogy a termelő a villamosenergia-piacon értékesíti a termelt energiát, piaci áron. Amennyiben a pályázott ár alatt történik az eladás, az állam kiegészíti a fix elnyert támogatási árra. A pályázati kiírásból kiderül, hogy a maximálisan meghatározott támogatási korlát feletti piaci árra számítanak a következő időszakban a döntéshozók, mivel az évente kiosztható támogatási korlátként az eddigi több 100 millió forinttal ellentétben a mostani kiírásban 2 forintban szabták meg a két méretkategória évente kiosztható támogatási összegét. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a METÁR vhr-e szerint ha a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a premizált termelőknek.

Amiért megéri mégis METÁR tender keretében létesíteni erőművet az az, hogy a támogatásban résztvevők mentesülnek a 2008. évi LXVII. törvény 4. §-a alapján meghatározott, az energiaellátók jövedelemadójának fizetése alól.

Robin Hood adóként elhíresült kötelezettség, a nyereség 31%-át veszi el a METÁR támogatás nélkül termelőktől. Habár piaci mostani energiaárak mellett támogatás nélkül is belátható időn belül is megtérülne a beruházás, a Robin Hood adó és a kiszámíthatóság miatt érdemes azt igénybe venni.

A pályázatoknál figyelembe vett, az egyes technológiákra vonatkozó éves maximális referencia kihasználási óraszámokat a következő táblázat mutatja. Ezekkel az értékekkel számított támogatási mennyiségnél nagyobb támogatás nem igényelhető.

Technológia Támogatható kihasználási (MWh/MWe)
Biogáz 7000
Depóniagáz 7000
Napelem (fix) 1440
Napelem (napkövetős) 1680
Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli) 7000
Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel) 7000
Geotermikus erőmű 7000
Vízerőmű 7000

Egy erőműegységre egy pályázat nyújtható be, amennyiben több dokumentáció érkezik be elbírálásra, úgy a legkésőbb beküldött tekinthető érvényesnek.

Pályázati dokumentáció (’MEKH_METAR_PALYAZAT’ SZÜF űrlap) tartalma

 • Pályázó azonosítására szolgáló adatok,
 • Pályázati dokumentáció szerinti Erőműegység és akkumulátoros Villamosenergia-tároló műszaki adatai,
 • Tervezett Erőműegység telephelyének adatai,
 • Pályázó nyilatkozatai a kizáró okokat illetően,
 • Pályázó nyilatkozata a részleges teljesítésről,
 • Pályázó nyilatkozata tényleges tulajdonosairól,
 • Pályázó nyilatkozata az igénybe vett egyéb állami támogatásra vonatkozóan,
 • Pályázó nyilatkozata az Erőműegység beruházási helyszínéül szolgáló terület barnamezős jellegéről,
 • Egyéb beküldendő csatolmányok.

A kiírási dokumentáció teljes szövege itt érhető el.