Kinek marad a rezsiár? Egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre a törvényváltoztatást követően (földgáz és villamosenergia)


2022. augusztus 1-étől a lakosság és a mikrovállalkozások jogosultak egyetemes szolgáltatás körében (“rezsiáron”) villamos energiát és földgázt vételezni – utóbbiak egy bizonyos mennyiségi korláttal. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a jogosultság előfeltételeit, valamint a teendőket mind a jogosultak, mind a jogosultságból kiesők számára, akik végső menedékes szolgáltatásba kerülnek, aminek ára még mindig alacsonyabb mint a piaci ár.

2022. június 18-án lépett életbe a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, amely a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét határozza meg.

(megjegyzés: a cikk a július 13-án bejelentett lakossági rezsiár-változásokat nem tartalmazza)

Egyetemes szolgáltatásra jogosultak (villamos energia és földgáz)

2022. augusztus 1-étől egyetemes szolgáltatásra

  • a lakosság és
  • azon mikrovállalkozások, akik 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatás keretében vételeztek villamos energiát / földgázt

jogosultak.

Mikrovállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok

A definíciót a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése tartalmazza.

Mikrovállalkozás az a vállalkozás, amelynek legutolsó közzétett éves beszámolója szerint

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) utolsó beszámoló éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (2021. december 31-én 738 millió forint).

Fontos kiegészítés((Találkoztunk olyan értelmezéssel is, hogy a lenti két pontban írt megkötés nem érvényes, mert a korm. rendelet szűken értelmezi a kkv. törvény 3. § (3) bekezdésének definícióját – tehát csak a fenti pénzügyi és létszámkorlátok számítanak az egyes vállalkozások tekintetében. Kérjük amennyiben önt ez érinti, akkor konzultáljon az egyetemes szolgáltatóval is)), hogy

  • A mikrovállalkozás státusz megállapításához a kapcsolt vállalkozásokat egybe kell számolni (tehát ha van egy nem mikrovállalkozás anya- vagy testvérvállalat, akkor maga a vállalkzás sem minősül mikrovállalkozásnak)
  • nem minősül mikrovállalkozásnak az a cég, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot (kivéve ha partnervállalkozási, tehát nem irányító viszony állami befektető társasággal, vagy 5000 főnél kevesebb lakosú, 10 millió eurónál kisebb költségvetésű önkormányzattal áll fent).

Ugyancsak lényeges részletszabály, hogy nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát vagy földgázt. Tehát aki eddig nem vételezett saját jogon, vagy versenypiaci szerződése volt, az nem léphet be egyetemes szolgáltatási körbe.

Mikrovállalkozások villamos energia vételezése egyetemes szolgáltatás keretén belül

Jogosult a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű mikrovállalkozás felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron vételezni.

Tehát a csatlakozási pont nagyságára is számít (mint eddig is), és bevezettek egy (viszonylag alacsony) mennyiségi korlátot.

Az MVM Next hirdetményében meghatározottak szerint 4606 kWh/év villamos energia mennyiséget meghaladó fogyasztás esetén a végső menedékes árszabás érvényes, tehát:

  • A1 árszabás esetében 106,17 Ft/kWh,
  • A2 és A3 árszabás esetében csúcsidőszakban: 118,53 Ft/kWh, völgyidőszakban: 87,33 Ft/kWh ,
  • B Geo vagy B Komfort árszabás: 97,97 Ft/kWh,
  • H árszabás: 102,21 Ft/kWh,
  • KZV (közvilágítási célú) árszabás 92,05 Ft/kWh,

amire rájön az áfa, a jövedéki adó, a villamos energiáról szóló törvény szerinti pénzeszközök és rendszerhasználati díjak.

Mikrovállalkozások földgáz vételezése egyetemes szolgáltatás keretén belül

Egyetemes szolgáltatásra a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozás jogosult, azzal, hogy a mikrovállalkozás az egyetemes szolgáltatótól 1489 m3 /év/összes felhasználási hely mértékig a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott I. kategória szerinti áron, afelett versenypiaci áron vételez földgázt.

Tehát földgáz esetén – mint korábban is – a felhasználási helyeket külön-külön (és nem összevontan) szükséges vizsgálni, viszont itt is bevezettek mennyiségi korlátot, ami az összes felhasználási pontra együttesen vonatkozik (korábbi gyakorlattól eltérően. Korábban az I. és a most megszűnő II. kategória felhasználási helyenként volt értelmezendő).

Az MVM Next hirdetményében meghatározottak szerint az éves 1489 m3 /összes felhasználási hely mennyiséget meghaladó gázfogyasztás esetén a  földgázár 13,17 Ft/MJ (42,8 Ft/kWh) energiadíj + 12 312 Ft/év rendszerhasználati díj (+ÁFA). Ezen felül még a jövedéki adó és biztonsági készletezési díj számlázásra kerül. (0,3038 Ft/kWh illetve 0,25707 Ft/kWh)

Végső menedékes szolgáltatás az egyetemes szolgáltatásból kieső szervezetek számára (nyilatkozattételi kötelezettség!)

A jelenleg egyetemes szolgáltatásban vételező, de az új szabályok szerint augusztus 1-től nem jogosult szervezeteknek (nem mikrovállalkozások, valamint az önkormányzatok) kötelesek az egyetemes szolgáltatójuk részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével nyilatkozni arról, hogy nem jogosultak.

Az egyetemes szolgáltató nyilatkozatmintája lentebb látható.

Amennyiben a szervezet nyilatkozott, úgy 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között végső menedékes ellátásban részesül. Az árak alapján mindenképpen érdemes nyilatkozatot tenni.

Fontos! Az a vállalat, aki korábban nem volt egyetemes szolgáltatásban, és az MVM Nexttel  a 2021. decemberi, KKV-k számára 2022. január 1. és 2022 június 30. közötti időszakra rezsiárat biztosító 670/2021 Korm.rendelet alapján szerződött, annak még a végső menedékes szolgáltatás sem áll rendelkezésre, mert a kérdéses a rendelet szerint nem minősül egyetemes szolgáltatási jogviszonynak, és a szerződés június 30-cal megszűnt! Tehát ezen vállalatoknak rendes villamosenergia-szolgáltatási szerződést kell kötni a a szabadpiacon!

A végső menedékes szolgáltatás árai – földgáz

Az MVM Next által közzétettek szerint a végső menedékes földgázár 13,17 Ft/MJ (42,8 Ft/kWh) energiadíj + 12 312 Ft/év rendszerhasználati díj (+ÁFA). Ezen felül még a jövedéki adó és biztonsági készletezési díj számlázásra kerül. (0,3038 Ft/kWh illetve 0,25707 Ft/kWh)

A fenti ár igencsak kedvezményesnek számít, hiszen a jelenlegi piaci ár 70 Ft/kWh körül van.

Azonban fontos megjegyezni, hogy az egyetemes szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árakat bármikor módosítsa, ezért figyelni kell folyamatosan a hirdetményeket.

A végső menedékes szolgáltatás árai – villamos energia

Az áram tekintetében a végső menedékes ár 106,17 Ft/kWh, amire rájön az áfa, a jövedéki adó, a villamos energiáról szóló törvény szerinti
pénzeszközök és rendszerhasználati díjak. A fenti ár az alap (A1, A2, A3) díjszabásra érvényes, a B, H és KZV árak valamivel olcsóbbak (97,97, 102,21 illetve 92,05 Ft/kWh).

A fenti ár ugyancsak kedvezményesnek számít, hiszen a jelenlegi piaci ár 160 Ft/kWh körül van.

Csakúgy mint a földgáznál, az végső menedékes áramár is bármikor változhat.

Az árhirdetmények az MVM Next oldalán találhatók.

Ellátás nyilatkozattételt elmulasztók számára

Amennyiben a szervezett nem nyilatkozott, úgy 2022. augusztus 1-től az egyetemes szolgáltatótól a felhasznált energiát a tőzsdeár kétszereséért vételezi (de legalább az egyetemes szolgáltatási ár ötszöröse). Ez cikkünk írásakor kb. 260 ft/kWh villamos energia és 110 ft/kWh földgáz esetében.

A fentiek miatt különösen fontos, hogy a nyilatkozatot mindenki megtegye!

 

Árak összefoglalva – áram és földgáz

Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes lehetőségek árait:

ÁRAM
kell nyilatkozni? nettó energiadíj (Ft/kWh)*
4606 kWh-ig 4606 kWh felett
Mikrovállalkozás – egyetemes szolgáltatásban maradhat nem 30.69 106.17
nettó energiadíj teljes mennyiségre (Ft/kWh)*
Lakossági felhasználó – egyetemes szolgáltatásban maradhat nem 12-13
Nem mikrovállalkozás – végső menedékes igen 106,17
Nem mikrovállalkozás – nem nyilatkozott júli 1-ig nem 260**
Nem mikrovállalkozás – kiszerződik más piaci szolgáltatóhoz igen (új szolgáltató) 160***

*ÁFÁ-t és rendszerhasználati díjakat nem tartalmazza. Illetve az egyetemes szolgáltatási és végső menedékes ár több díjszabást tartalmaz, itt a legelterjetebb A1 tarifát tüntettük fel.

**Tájékoztató adat jelenlegi HUPX piaci árból számolt közelítő adat, jelentős mozgást mutathat napról-napra!

***Becslés a piaci árakból, szolgáltatóról szolgáltatóra változhat

 

FÖLDGÁZ
kell nyilatkozni? nettó energiadíj (Ft/kWh)*
1489 m3-ig 1489 m3 felett
Mikrovállalkozás – egyetemes szolgáltatásban maradhat nem 9.75-11 42.8
nettó energiadíj teljes mennyiségre (Ft/kWh)*
Lakossági felhasználó – egyetemes szolgáltatásban maradhat nem 7.4-8.81
Nem mikrovállalkozás – végső menedékes igen 42.8
Nem mikrovállalkozás – nem nyilatkozott júli 1-ig nem 110**
Nem mikrovállalkozás – kiszerződik más piaci szolgáltatóhoz igen (új szolgáltató) 70***

Ft/MJ árak Ft/kWh-ra váltva 3,25 MJ/kWh átváltót használva.

*ÁFÁ-t és rendszerhasználati díjakat nem tartalmazza. Illetve az egyetemes szolgáltatási ár több díjszabást tartalmaz mennyiség és ellátási terület függvényében a jelzett.

**Tájékoztató adat jelenlegi CEEGEX piaci árból számolt közelítő adat, jelentős mozgást mutathat napról-napra!

***Becslés a piaci árakból, szolgáltatóról szolgáltatóra változhat.

 

Önkormányzatokra vonatkozó szabályok

Az önkormányzatok teljesen kikerülnek a jogosulti körből (korábban ez az áram tekintetében teljes jogosultság volt felhasználási helytől függetlenül, földgáznál 20m3/óra alatti felhasználási helyekre vonatkozott).

A fenti nemjogosulti nyilatkozattételi kötelezettség rájuk is vonatkozik – tehát július 1-ig nyilatkozni szükséges az egyetemes szolgáltató felé.

Fontos szabály még, hogy önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. Az önkormányzat az egyetemes szolgáltató felé a közzétett nyilatkozatminta alkalmazásával nyilatkozik, hogy mely felhasználási helyek tekintetében minősül lakossági fogyasztónak.

 

Mi a teendő? Nyilatkozatok

A nyilatkozatokat az MVM Next 2022. július 1-jéig a [email protected] e-mail-címen fogadja.

Fontos, hogyha az egyetemes szolgáltatásból a jogszabály értelmében kiesők nem az MVM Nexttel szeretnének szerződést kötni végső menedékes ellátásra, akkor a kereskedőváltás szabályai szerint július 1-jéig kell felmondaniuk az egyetemes szolgáltatói szerződésüket és augusztus 1-jéig új kereskedővel energiakereskedelmi szerződést kötni.

Villamos energia vagy földgáz kereskedelmi szerződés megkötése:
Amennyiben nem végső menedékes szolgáltatásban vételezne cége energiát (árakat jelenleg még nem publikált az MVM), 2022.07.01-ig tegye meg a kereskedőváltáshoz szükséges lépéseket és küldje el kitöltve az alábbi nyomtatványt az MVM Next ügyfélszolgálatára (jelenleg csak villamos energiára van nyomtatvány – földgáznál az új kereskedő segít):
Szerződésfelmondás villamos energia

 

Amennyiben az egyetemes szolgáltatásból kieső szervezetek folytatólagos szolgáltatást szeretnének tartani az MVM Nexttel, akkor végső menedékes jogintézmény keretében lehetőségük van erre, az alábbi nyilatkozatok kitöltésével:

Nyilatkozatok az egyetemes szolgáltatásból kilépő végső menedékest igénylőknek:
Nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm rendelete alapján biztosítottvégső menedékes jogintézmény keretében történő villamosenergia-ellátás igénybevételéhez
Nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm rendelete alapján biztosított végső menedékes jogintézmény keretében történő földgáz ellátás igénybevételéhez

 

Önkormányzatoknak a bérlakások tekintetében az alábbi nyilatkozatot kell tennie, hogy azok továbbra is lakossági tarifán tudjanak vételezni:

Nyilatkozatok helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője számára:
Nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm rendelete alapján lakossági fogyasztónak minősülők részére (villamos energia)
Nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm rendelete alapján lakossági fogyasztónak minősülők részére (földgáz)

 


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az [email protected] -ra vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem jogi tanácsadás, csak tájékoztató jelleggel készült.