HONLAPUNK MŰKÖDIK, AZONBAN ÁTMENETILEG KARBANTARTÁS ALATT VAN, ESETLEGES KISEBB HIBÁKÉRT ELNÉZÉSÉT KÉRJÜK.

Napelemtelepítés új szabályai (viszwattos vagy hálózatra termelő, nem-HMKE)

Napelemtelepítés új szabályai (viszwattos vagy hálózatra termelő, nem-HMKE)

Jelentős szabályozási változás történt a nem-HMKE méretű naperőművek beépítésének feltételrendszerében – akár hálózatra, akár saját fogyasztásra termelő (viszwatt-védelmes) erőművekről van szó. Ezentúl a hálózatra kapcsolódó termelőknek kiegyenlítőenergia-szabályozási képeségekkel kell rendelkeznie (ún. aFRR, tehát a MAVIR bármikor lekapcsolhatja) és az időjárásfüggő erőműnek emellett legalább a beépített teljesítmény 30%-nak megfelelő le-felszabályozási rendszerkapacitásról kell gondoskodnia (akkumulátor vagy egyéb), amit saját maga vagy harmadik fél is kielégíthet. Viszwattos napelemek esetén csak utóbbi feltételnek kell megfelelni, annak azonban igen. Az új szabályokat a MAVIR 2022. július 15-én hatályosult új Üzemi Szabályzata tartalmazza.

Előzmények

Tudvalevő, hogy a naperőművek, mint időjárásfüggő villamosenergia-termelők, komoly kihívások elé állítja a teljes villamosenergia-hálózatot, hiszen a rendszerirányítónak (MAVIR) minden pillanatban biztosítania kell a rendszeregyensúlyt. A kiszámíthatatlan termelést a pillanatról pillanatra, MAVIR által szabályozható kiegyenlítő szabályozási szolgáltatók (gázerőművek, gázmotorok, akkumulátorok, stb.) ellensúlyozzák. Ezen szabályozható egységek rendelkezésre álló összteljesítményének mindenkor nagyobbnak kell lennie, mint az időjárásfüggő (és egyéb kiszámíthatatlan) termelés és/vagy felhasználás. Azonban az utóbbi időben a napelemek rohamos terjedésével a biztonságos puffer eltűnni látszott, épp ezért vezettek be komplett stopot az új napelemes erőművek csatlakozására. Jelenleg nincs szabad csatlakozási kapacitás új időjárásfüggő termelői kapacitásra (üzembiztonsági korlátozás van életben). Az átmeneti helyzetet a 2022. július 15-én a MAVIR Üzemi Szabályzatának új (28. számú) módosításával oldották fel (Üzemi Szabályozás elérhető itt, közvetlen link a szövegre itt) – a korlátozás marad, azonban bizonyos feltételeknek megfelelő naperőműveket mégis lehet építeni. Az új szabály, meglepve az iparági szereplőket is, nemcsak a hálózatra termelő napelemes rendszereket, hanem a saját felhasználást kielégítő, hálózatra nem termelő (ún. viszwatt-védelmes) naperőműveket is érinti.

A szabályozás

Időjárásfüggő termelői egységek “olyan termelői egységek, amelyek által szolgáltatott hatásos villamos teljesítmény függ az időjárási viszonyoktól. Ilyen pl. a szélerőművi és a fotovillamos (PV) termelés.” (ÜSz 2.3.79). Az Üzemi Szabályzat alábbi részeinek hatálya kiterjed a kistermelő erőművekre, tehát bármilyen, hálózatra csatlakozó, háztartási méretű kiserőművet meghaladó méretű termelőegységre.

A szóban forgó részletszabályok a MAVIR Üzemi Szabályzat 5.1.9 (J) (bf) részében (65. oldal) találhatók.

Szabad csatlakozási kapacitás hiányában (azaz üzembiztonsági korlátozás esetén, amely jelenleg az egész országra kiterjed) is telepíthető időjárásfüggő termelő, amennyiben üzembehelyezéskor megfelelnek az alábbi két feltételnek, és azok teljesítését továbbra is vállalják:

  1.  aFRR (automatikus utasítású FRR) szabályozási képesség teljesítése, és az erre vonatkozó akkreditáció megszerzése – ez azt jelenti, hogy a rendszerirányító MAVIR automatikusan lekapcsolhatja a termelőegységet leszabályozás során (természetesen ennek megvannak a szabályai, amiért kompenzáció is jár).
  2. A termelő vagy harmadik személy az új erőműegység névleges teljesítőképessége 30%-ának megfelelő teljesítőképességű, közcélú hálózatra csatlakozó, nem időjárásfüggő aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas újonnan létesített berendezést (aFRR Berendezés) létesít, akkreditál és helyez üzembe az időjárásfüggő erőműegység üzembe helyezését megelőzően. Az aFRR Berendezés lehet az időjárásfüggő erőműnél, de más csatlakozási ponton is.

Felhasználói csatlakozási pontra betáplálási kapacitás igény nélküli csatlakozó erőművi gépegység, azaz a hálózatra nem termelő, viszwatt-védelemmel ellátott naperőmű esetén csak a 2. pontnak kell megfelelni.

A 2. pontban a kapacitás felajánlására alkalmas azt jelenti, hogy az adott kiegyenlítő egységnek – megfelelő üzemi körülmények között – mindenkori rendelkezésre állást kell biztosítani tudnia, tehát az időjárásfüggő erőmű nem jön szóba. Ilyen típusú rendszerszintű kiegyenlítő-szolgáltatást tipikusan gázerőművek, gázmotorok, szabályozható fogyasztási egységek vagy villamosenergia-tároló rendszerek tudnak biztosítani.

Villamosenergia-tároló formájában biztosított aFRR Berendezés esetén annak az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképességére vetítve legalább 0,6 MWh/MW névleges villamosenergia-tárolási kapacitással kell rendelkeznie. Amennyiben a 30%-os teljesítményt vesszük figyelembe (0,3 MW/MW) legalább két óráig tölthető / meríthető akkumulátort jelent.

Harmadik fél által létesített új egység az, aminek hálózati csatlakozására vonatkozó igénybejelentése nem korábbi, mint 2022. május 2. – és a 30%-nak megfelelő kapacitás csak az adott időjárásfüggő erőmű csatlakozásának biztosítása érdekében vehető figyelembe (tehát többszörösen nem – ennek nyilvántartásbavételi szabályai még nem ismertek).

A fenti szabályokat a 2022. július 15.-t követően kiadott csatlakozási műszaki gazdasági tájékoztatókban – ideértve a meglévő csatlakozási pontra vonatkozó, új betáplálási kapacitásigény nélküli időjárásfüggő erőművi csatlakozási igényekre vonatkozó csatlakozási szerződésmódosítási ajánlatot is – kell alkalmazni.


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az info@wattler.eu -ra, hívjon minket a +36708508993-as számon, vagy írjon itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem minősül jogi és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült.