Napelemek aFRR-kötelezettsége módosítva


2022. december 16-án döntött a Kormány a 2022. júliusától élő, új napelemes bővítések, telepítések esetén előírt 30%-os villamosenergiatároló szabályozási tartalékképzés, azaz aFRR-kötelezettség felfüggesztéséről. Az eddigiektől eltérően mégsem szükséges viszwattos napelem mellé akkumulátoros egységet telepíteni, vagy a kötelezettséget máshogy kiváltani. Más kötelezettségek azonban fennmaradnak, a napelemes rendszereket szabályozhatóvá kell tenni. Részletek cikkünkben.

Read more: Napelemek aFRR-kötelezettsége módosítva

Az aFRR-kötelezettség módosítása

2022. júliusától volt szükséges az új, akár viszwattos napelemes rendszerek beüzemeléséhez a teljesítmény 30%-át kitevő villamosenergiatároló/egyéb nem időjárásfüggő aFRR kiegyenlítő szabályozásra alkalmas berendezés beüzemelése és akkreditációja (ún. üzembiztonsági korlátozás alóli mentesülés, részletes szabályokat ld cikkünkben).

Ezt a kötelezettséget függeszti fel a 527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny link), ami 2022. december 17-én lépett életbe és a veszélyhelyzet tartamáig hatályos. A veszélyhelyzet a jelenlegi szabályok szerint 2023. június 27-ig él. Azonban fontos, hogy míg ezt követően nem időjárásfüggő aFRR-berendezést (energiatárolót) nem kell telepíteni a napelem mellé, addig a napelemes rendszert önmagát ugyanúgy akkreditáltatni kell (távvezérléssel szabályozhatóvá kell tenni). A rendeletet az alábbiak szerint lehet értelmezni.

  1. A 527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet minden időjárásfüggő termelőegységre vonatkozik, amelynek a csatlakozási igénybejelentése 2022. május 2. utáni
  2. A viszwattos, tehát meglévő csatlakozási pontra vonatkozó, új betáplálási kapacitásigény nélküli időjárásfüggő erőművi csatlakozási igények is ilyen igénybejelentésnek minősülnek, tehát a viszwattos erőművekre vonatkozik a Korm. rendelet.
  3. A Korm. rendelet az Üzemi Szabályzat 5.1.9 (H) b) (bf) részében leírt, üzembiztonsági korlátozás alóli mentesülés feltételeinek egy részét írja felül.((Érdekesség, hogy az Üzemi Szabályzat a 2022. július 15-e után kiadott MGT-kre [műszaki gazdasági tájékoztató] írja elő a most felfüggesztett üzembiztonsági korlátozás alóli mentesülés feltételeit, nem a május 2. után beadott csatlakozási igénybejelentésekre, de a gyakorlatban valószínűleg 100%-os az átfedés))
  4. A Korm. rendelet konkrétan az 5.1.9 (H) b) (bf) (2) pont alkalmazását függeszti fel, ami előírta a 30% Új aFRR Berendezés vagy DSR((Demand Side Response, azaz fogyasztóoldali szabályozási egység)) aFRR Berendezés üzembe helyezését és akkreditálását – magyarán mégsem kell energiatároló a napelem beüzemeléséhez. (Korm. rendelet: “időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas, újonnan létesített berendezés telepítését és akkreditációját, vagy bármilyen időjárásfüggőnek nem minősülő már korábban telepített berendezés akkreditációját előírni nem lehet.”)
  5. De!  A Korm. rendelet nem érinti az  5.1.9 (H) b) (bf) (1) pontját, ami a napelem inverterének aFRR akkreditációját írja elő. (ÜSz: “az időjárásfüggő erőmű tekintetében aFRR szabályozási képesség teljesítése (..) és az aFRR szabályozási képességre vonatkozó akkreditáció megszerzése az üzembe helyezés során.”), mert ennek előírását nem tiltja.
  6. A Korm. rendelet 4. § arról szól, hogy betáplálási lehetőséggel (tehát nem viszwattos) létesített erőművet továbbra is csak akkor lehet telepíteni, ha van szabad kapacitás hirdetve (jelenleg nincs), vagy ha nincs, akkor egyedi eljárásban vesz részt. Tehát a betáplálási lehetőségek szabályozása nem változik.

Kérdések

Nyitott kérdés, hogy mi van azokkal az igénybejelentésekkel, amire az MGT-t már aFRR-kötelezettséggel kiadták. Hiszen a Korm. renddelet szerint 2022. december 17-től nem lehet ilyen kötelezettséget előírni, azaza július 16. és december 16. között lehetett. Kérdés, hogy ebben az esetben lehet új MGT-t kérni? Megvárni míg lejár és újrakérni?

Gyakorlati megfontolások

Mivel a HIPA a Gyármentő Programban megtámogatja az energiatároló egységet is, ezért minden kötelezettségtől függetlenül is megfontolandó, hogy mégis maradjon a projekt része a tároló.

Következő szempont, hogy A Korm. rendelet is csatlakozási díjkedvezményt ad, ha az új erőmű megfelel az aFRR-kötelezettségnek, amit én nem tudok hogy pénzben mit jelent.


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az [email protected] -ra, hívjon minket a +36708508993-as számon, vagy írjon itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem minősül jogi és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült.