A földgázfelhasználók korlátozási kategóriáinak változása


A kormány 2023.08.24.-én kiadott 399/2023. (VIII. 24.) rendeletében jelentősen átdolgozza a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló szabályrendszerét, vagy ahogy a felhasználók többsége már találkozhatott vele, a korlátozási besorolásokat és szabályrendszert.

A rendelet ugyan már hatályba is lépett, az új rendszer alkalmazásának kezdete 2024.01.01. Az új rendszer kiépítése időbe telik, így a kereskedőknek (vagy saját jogon eljáró felhasználóknak) 2023.11.15.-ig kell majd leadniuk a felhasználási helyekre vonatkozó új besorolási kategóriákat.

Az új rendszer egységesebb és központosítottabb lesz. A korlátozási adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért továbbra is a rendszerüzemeltetők (elosztók) felelnek, az adatok helyességéért pedig maga a felhasználó. A kereskedő felel a felhasználó friss és naprakész adatainak továbbításáért a rendszerüzemeltetők felé. A kereskedőnek ezen felül adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik az Energetikai Hivatal (Hivatal) felé is. Végül az összes besorolási és valós felhasználási adat a szállítási rendszerüzemeltetőhöz (FGSZ Zrt.) fut be, aki összegzi ezeket és válsághelyzet esetén a Válsághelyzeti Bizottság számára adatot biztosít a szükséges intézkedések meghozatalához.

Új korlátozási kategóriák

A kategóriákat gyakorlatilag teljesen átdolgozták az új rendszerben, mostantól az eddig 8+1 kategória helyett összesen három kategóriába kell besorolni a felhasználási helyeket az alábbiak szerint:

I. korlátozási kategória: 50MW teljesíménynél nagyobb erőművek: „a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforráskészlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

II. korlátozási kategória: 10 m3/óra feletti távmért felhasználási helyek: „a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel, az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók és felhasználási helyek földgázteljesítménye;”

III. korlátozási kategória: 10 m3/óra alatti felhasználási helyek: „a 10 m3/óra alatti fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az órai adatok jeltovábbításához szükséges telemechanikai rendszerrel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása.”

Néhány gondolat a fentiekkel kapcsolatban:

 • Az új rendeletben gyakorlatilag a kategóriák nagy részét a II. kategóriába sűrítették, ami így rendkívül heterogén lesz a felhasználás mértékét tekintve.
 • A megfogalmazás alapján a korlátozási besorolást a felhasználási helyen felszerelt mérők névleges összteljesítménye alapján kell majd elkészíteni.
 • Értelmezésünk szerint valójában a 20 m3/h alatti felhasználási helyek többsége még a III. kategóriába fog esni távmérés híján.
 • A rendelet szerint részleges korlátozás csak az I. kategória esetén lehetséges, tehát a felhasználók többsége korlátozás esetén vagy teljes mértékben, vagy egyáltalán nem kerül korlátozásra.
 • A rendelet egyértelművé teszi továbbá, hogy a cél korlátozás esetén a minél kevesebb felhasználó korlátozása. Ennek megfelelően várható, hogy a II. kategóriában csökkenő sorrendben korlátozzák előként a legnagyobb felhasználókat a kisebbek felé haladva.
 • További fontos változás, hogy a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló idő 4 óra (!), mely egyedi kérelem alapján lehet csak ettől eltérő, de legfeljebb 72 óra.

Kivételek

Az új szabályok szerint a korábbi sok kategória helyett a további differenciálás alapját a korlátozási kivételek adják, melyek sorrendben az alábbiak:

1. kivétel: “azon fennmaradó földgázteljesítmények, amelyek a technológiai károsodás elkerüléséhez, temperáláshoz szükségesek, II. kategória esetén legfeljebb 530 kWh/nap, III. kategória esetén 105 kWh/nap teljesítménnyel,”

2. kivétel: “a Hivatal által hatósági bizonyítvánnyal igazolt, nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmények a kijelölést megalapozó tevékenység ellátásának fenntartásához szükséges mértékig,”

3. kivétel: “védett felhasználók közül az oktatási és közigazgatási szolgáltatók, azaz a Get. 3 § 75. pont f)-i) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményei, beleértve a távhőtermelő oktatási és a közigazgatási szolgáltatók részére termelt teljesítményeit is, amelyek nem tartoznak az 5. kivételbe,”

4. kivétel: “olyan földgázteljesítmények, amelyek korlátozása jelentős környezeti károkozással vagy egészségügyi kockázattal járna, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, továbbá az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők földgázteljesítményei, a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményei a rendszerüzemeltetéshez, illetve a közellátáshoz szükséges mértékig, valamint vészhelyzetben alapvető szolgáltatásokat végző felhasználók és a különleges jogrendben kijelölt vagy honvédelmi feladatok ellátására kijelölt felhasználók földgázteljesítményei,”

5. kivétel: “a Get 3. § 76. pontjában meghatározott szolidaritási alapon védett felhasználók, melyek esetében elsősorban biztonsági földgázkészlet felhasználásával, illetve utolsó lehetőségként szolidaritási intézkedés igénybevételével kell az igényt kielégíteni,” Ez gyakorlatban a lakosság és egyéb alapvető szociális szolgáltatók csoportját jelenti.

6. kivétel: “vészhelyzet és szolidaritási intézkedés alkalmazása esetén a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek az ellátásuk biztonságához szükséges teljesítmények mértékéig, ha az erőmű gázellátásának hiánya súlyos károkat okozna a villamosenergia-rendszer működésében, vagy akadályozná a földgáztermelést vagy az együttműködő földgázrendszer működését.”

A kivételekbe tartozásról a felhasználónak nyilatkozatot kell tennie, valamint azt hatósági bizonyítvánnyal, vagy a besorolás jogosultságát igazoló egyéb dokumentummal igazolnia kell. A kivételben csak az igazoló dokumentumban meghatározott földgázteljesítmény szerepelhet. Fontos, hogy egyedi kérelemmel emelhető az 1. kivételben a II. korlátozási kategóriára megállapított temperálási mennyiség, mely nagyobb telephelyek esetén valóban szükséges lehet. A kivételekről részletesebb információt a rendelet 13-14. paragrafusában olvashatnak.

Gondolataink:

 • Értelmezésünk szerint a lakossági felhasználóknak nem szükséges nyilatkozatot tenniük az 5. kivételbe tartozásról – ezt a rendszerüzemeltető magától nyilvántartja.
 • Pozitív változás, hogy az új rendszerben több helyen megjelenik a napi mennyiség alapú gondolkodás (pl. temperálás), mely előrelépés a korábbi teljesítményalapú szabályokhoz képest.
 • A kivételek közül hiányoltuk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos földgázmennyiségeket, melyet tartalmazott a korábbi besorolási rendszer. (Kérdéses, hogy a 4. kivételbe sorolhat-e.)
 • Értelmezésünk szerint a kivételek a meghatározott sorrendben és csak minden egyéb I-III. kategóriába sorolt földgázteljesítmény korlátozását követően kerülhetnek korlátozásra.

Az utóbbi évek bizonytalansága miatt fontossá vált a régi szabályozás felülvizsgálata és első körös véleményünk, hogy helyes irányba változik a korlátozási szabályzat. A részletszabályok és a gyakorlati alkalmazás még felvet kérdéseket, de ezek tisztázását követően remélhetőleg gördülékeny lesz az átállás.

Teendők felhasználó számára

Minden felhasználót meg fog keresni a kereskedője az új korlátozási besorolásokkal kapcsolatban, mivel ez a szerződések kötelező eleme is lesz. A felhasználóknak érdemes előre felkészülni erre, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Korlátozási kapcsolattartó személy kijelölése
 • Amennyiben rendelkezik olyan felhasználási hellyel, mely bármely kivételben érintett lehet, a szükséges nyilatkozat kitöltése és hatósági bizonyítványok beszerzése.

A nyilatkozatminta a rendelet legvégén található. Az egyes kivételekhez beszerzendő egyéb hatósági igazolásokról részletesebb információt a rendelet a 14. § paragrafusa alatt olvashat.


Amennyiben kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az [email protected] -ra, hívjon minket a +36708508993-as számon, vagy írjon itt a jobb alsó sarokban chat-en!

A fenti bejegyzés nem minősül jogi és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült.

,