Energiahatékonysági tanácsadásra ad támogatást a Voucher Program


Energetikai tanácsadásra ad vissza nem térítendő támogatást mikro-, kis- és középvállalkozások számára az MGFÜ. A támogatás energiahatékonysági tanácsadásra vagy megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára vonatkozik. A résztvevők kb. 1-3 millió Ft támogatást kaphatnak energetikai tanácsadásra. A támogatást kizárólag minősített szakértői szolgáltatóknál lehet igénybe venni. A Voucher Programra 2024. augusztus 30-ig van lehetőség jelentkezni.

A programról

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (MGFÜ) GINOP PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001 azonosítójú felhívásában megjelent az „MGFÜ Energetikai Tanácsadási Voucher Program” című felhívás. A támogatás energiahatékonysági tanácsadásra vagy megújuló beruházás vizsgálatára vonatkozik. A Programban mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt.

A Program során az elszámolható tanácsadási nettó költség 70%-át lehet támogatásként igényelni. A támogatás min. 1.027.425 Ft, max. 3.082.275 Ft, a teljes támogatási keretösszeg pedig 400 millió Ft. Fontos szem előtt tartani, hogy a támogatás az energiahatékonységi beruházás megvalósítására NEM vonatkozik.

A Voucher Programban csak olyan szakértői szolgáltató választása mellett lehet a támogatást igénybe venni, amely szerepel a minősített szolgáltatók listáján. A listán már a Wattler Kft. is szerepel. A kiválasztott szolgáltató helyszíni felmérést végez, és megvizsgálja, hogy a vállalat milyen potenciális energetikai intézkedésekkel, beruházásokkal tudná hatékonyabbá, zöldebbé tenni az energiafelhasználását. A támogatási kérelmet 2024. augusztus 30. 23:59-ig lehet benyújtani a Voucher Program weboldalán.

A Támogatási kérelem elfogadását követően a tanácsadásra, és annak eredményének (Fejlesztési Terv) feltöltésére 90 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a beadott Fejlesztési Tervet elfogadják, a vállalatnak 12 hónap áll rendelkezésére a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

A Támogatást a mikro, illetve a kkv szektorban tevékenykedő vállalatoknak ajánljuk, akik jelentősebb energiafelhasználásuk mellett szeretnék a veszteségeiket csökkenteni, illetve gondolkodtak már megújuló energiaforrások alkalmazásán, hogy az energiaigényük egy részét maguknak állítsák elő.

A szakmai szolgáltatás célját és elvárt eredményét a kiválasztott tanácsadó dolgozza ki és nyújtja be a pályázati felületre. A Programban a következő szolgáltatások igénybevételére lehet támogatást felvenni:

Támogatható és elszámolható szakértői szolgáltatásokEredménytermékek
Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás– Energetikai audit és/vagy tanácsadási napló/jegyzőkönyv
– Fejlesztési Terv
– EKR-rel való érintettség és az elérhető HEM becsült mértékének bemutatása, részletezése
Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata– Tanácsadási napló vagy jegyzőkönyv
– Audit dokumentáció
– Fejlesztési Terv

A megvalósított fejlesztési tanácsadások mindegyikénél kötelező elem a Fejlesztési Terv, amely összefoglalja a lehetséges energetikai beruházásokat. Ezen túl részletezni kell az intézkedések becsült finanszírozási és egyéb (humán, tárgyi stb.) erőforrás igényét.

Nem nyújthatnak be támogatási kérelmet a következő vállalaltok:

 1. Olyan vállalat, amely már pozitív elbírálású támogatással döntéssel rendelkezik. Új kérvény csak a régi visszavonásával adható le.
 2. Mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdasági termék feldolgozásával foglalkozó vállalkozások
 3. Dohány és dohánytermék gyártók, forgalmazók
 4. Halászati és akvakultúrával foglalkozó vállalkozások
 5. Harmadik országba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységű vállalkozások

A Voucher Program folyamata

Elvárások és kötelezettségek

A projekt kezdési időpontja a kiválasztott szakmai tanácsadóval való Szakértői Szerződés (6-os pont előtt) létrejöttének napja. Ezt megelőző tanácsadásra a támogatás nem vonatkozik. Amennyiben a támogatói kérelemben foglalt tevékenységek megkezdésére a Szakértői Szerződés előtt került sor, a kérelem elutasításra kerül.

A projekt befejezésének határideje a Támogatási Okirat (7) hatálybalépésétől számított 90 nap. A Záró Kifizetési Igény benyújtásának (12) határideje a Szakmai Beszámoló elfogadását (10) követő 30 nap.

A Záró Kifizetési Igény elfogadását követően (13) a vállalatnak 12 hónap áll a rendelkezésére, hogy a kötelező vállalásokat teljesítse. Ezt követően további 30 nap áll rendelkezésre a Projekt Fenntartási Jelentés benyújtására (16). Amennyiben ez nem történik meg, a támogatást visszakövetelik.

A Projekt Fenntartási Jelentés kötelező tartalmi elemei a következők:

 • A megvalósított fejlesztés és a Fejlesztési Terv összhangjának bemutatása
 • A megvalósított fejlesztést igazoló eredeti számlák
 • Fotódokumentáció a megvalósított fejlesztésről – előtte és utána állapot bemutatása

A projektre vonatkozó fontos feltételek (a lista nem teljes, de megtalálható a Címzetti felhívás 5.3 fejezetében):

 • A projektnek a rendelkezésre álló megvalósítási időintervallumon belül megvalósíthatónak kell lennie.
 • A szakértői szolgáltatás online formában nem vehető igénybe.
 • A támogatott vállalatnak a tulajdonosi struktúrában vagy vezetőségben való változásról 5 napon belül értesítenie kell az MGFÜ-t.

Finanszírozás és elszámolás

A projekt méretét az elszámolható költségek határozzák meg. A Program az “5.b) Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel” szakértői kategóriában ad támogatási lehetőséget 50-150 tanácsadói munkaórában. A projekt maximális támogatási intenzitása az elszámolható költségek 70%-a. Ahogyan korábban említettük, a támogatási összeg min. 1.027.425 Ft, max. 3.082.275 Ft, illetve a teljes támogatási keretösszeg 400 millió Ft.

A projektre 100% önerő szükséges, amely saját forrás mellett akár más támogatási formából is származhat. Támogatási előleg nem igényelhető. A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról.

Kizárólag a tanácsadói óradíjak számolhatók el a támogatási program keretében. A szakértői tanácsadónak a megadott nettó óradíjnak megfelelően van lehetősége ajánlatot adni. Összesen egy Záró Kifizetési Igény adható be, és csak utófinanszírozásra van lehetőség. Az elszámolható tanácsadói szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalat szokásos működési költségeihez. Csak olyan tanácsadás számolható el, amely egyedi fejlesztési igényeire szabott, project-specifikus szolgáltatói feladatokat tartalmaz. Akkor számolható el, ha bemutatásra kerülnek a kitűzött célok és az elvárt kimutatható eredmények.

Részlegesen megvalósított szolgáltatás esetén a támogatási összegek csökkentésére kerülhet sor.

A szakértői tanácsadóra vonatkozó szabályok

A szakértői szolgáltatónak szerepelni kell a minősített szolgáltatók listáján. Ezen kívül a következő szabályok vonatkoznak a tanácsadókra:

 • Önálló minősítő esetén nincs lehetőség alvállalkozó bevonására.
 • A tevékenységet bemutató dokumentumoknak tartalmaznia kell, hogy a tanácsadás keretében a szakértő vállalkozás mely minősített szakértői vettek részt a projektben, és azt is, hogy heti bontásban hány órát fordítottak a tanácsadásra.
 • Maximum heti 40 óra számolható el egy szakértő egy naptári hetében, illetve a szakértő önálló munkavégzése nem haladhatja meg az összóraszám 70%-át.

Amennyiben szeretne a Voucher Program keretén belül támogatott energetikai tanácsadást igényelni, vegye fel a kapcsolatot velünk!