Nagyvállalatok figyelem! Energetikai audit-kötelezettség 2019-ben újra


Mint a legtöbb cég számára ismeretes, az energiahatékonysági törvény  – egyéb kötelezettségek mellett – a nagyvállalatok számára négyévente energetikai auditálás elvégzését írja elő.

Cikkünk összefoglalja az összes releváns tudnivalót a kötelezettséggel kapcsolatban.

Ki számít nagyvállalatnak?

Erről a tudástárunkon olvashat egy részletes leírást. Lényeg az, hogy azon cég, amely:

 • Legalább 250 főt foglalkoztat, vagy
 • éves nettó árbevétele 50 millió eurónál több forintösszeg és mérlegfőösszege 43 millió eurónál többnek megfelelő forintösszeg, vagy
 • önmagában KKV, de a fenti határokat kapcsolt vállalkozásaival egybeszámolva már eléri.

Mi az audit határideje?

Alapvetően a korábbi audit elkészültétől számított négy éven belül kell az új auditot lefolytatni.

Azonban szinte mindenkit érint az a kiegésztő szabály, hogy annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett (tehát nem újdonsült nagyvállalat) és 2015. december 26. napját követően nem mentesült az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal – az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül – 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Ki mentesül a kötelezettség alól?

A törvény felsorol néhány esetet, ami felmenti a vállalatot az audit-kötelezettség alól:

1. A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t. Ez egy fontos feltétel, hiszen egyrészt a cégek nagy része a kapcsolt vállalkozások miatt számít nagyvállalatnak, másrészt ez a szabály változott az eredeti limithez képest.

2. Az a cég, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

3. Az a vállalat, amely vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó tanúsítvány ezen nagyvállalatra is kiterjed. Ha a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó tanúsítványt a vállalkozáscsoport valamely tagja a Hivatal részére megküldte, a tanúsítványon szereplő további nagyvállalatnak ugyanazt a tanúsítványt már nem kell megküldenie a Hivatal részére.

A fenti mentességeket a nagyvállalati regisztráció során kell a Hivatal számára jelezni az ÁNYK MEKH_NVREG nyomtatvány kitöltése során (ld. lenti kivágás az ÁNYK-ból)

Ki végezhet energetikai auditot?

Auditot kizárólag a Hivatal névjegyzékében szereplő természetes személy auditor vagy auditáló szervezet cég végezhet.

A Hivatal nyilvános auditori névjegyzéke elérhető honlapunkon.

Fontos megjegyezni, hogy ezentúl auditálási szolgáltatást kizárólag közvetlen, a névjegyzékben szereplő auditor és a kötelezett gazdálkodó szervezet közötti szerződés keretén belül lehet nyújtani, tehát nem lehet olyan céggel szerződni, aki nem szerepel a névjegyzékben.

Mit kell tartalmaznia az energetikai auditnak?

Az energetikai audit tartalmi követelményeit az Ehat törvény végrahajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet szabályozza részletesen. Alapvetően az energetikai auditnak a következőket kell tartalmaznia:

 • energiafelhasználás (beleértve a maximum teljesítményeket is), bázisértékeinek és trendjeinek elemzése
 • energiaköltség-analízis
 • az energiapazarlási pontok bemutatása
 • a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása
 • megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei
 • az energetikai auditban javasolt intézkedések végrehajtása esetén az elért energiamegtakarítás nyomon követésének módszere

Az auditnak mindezt arányos és reprezentatív módon kell tartalmaznia. Tehát nem kell feltétlenül az összes berendezést és épületet egyesével vizsgálni, amíg reprezentatív módon konklúziókat lehet levonni működésükkel kapcsolatban az általános vizsgálatból.

Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:

 • beruházást nem igénylő (egyszerű),
 • támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
 • jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Mire kell kiterjednie az auditnak?

Alapszabályként a vállalat energiafelhasználás szempontjából elkülönített minden részterületére, tehát

 1. Épületek (fűtés, HMV, világítás, kommunális felhasználás)
 2. Folyamatok (gyártás, szolgáltatás, főtevékenység során felmerülő energiafelhasználás)
 3. Szállítás (személy- és áruszállítás során fellépő energiafogyasztás)

Ez alól kivétel, ha a vállalatnál energetikai alapállapot felmérése során (pl. éves szakreferens-jelentés) megállapították, hogy a valamely auditálandó részterület (épületek, folyamatok és szállítás) – tárgyévet megelőző 3 év átlagában – éves energiafelhasználása az összes éves energiafelhasználás 10 százalékát nem éri el, a részterület mentesül a kötelező auditálás alól.

Ki jelenti az elkészült energetikai auditot a Hivatal felé?

A jelentési kötelezettség – az audit elkészültét követő 30 napon belül – az auditort vagy auditáló szervezetet terheli.

A nagyvállalat kötelezettsége az éves regisztráció a Hivatalnál – valamint a 100 ezer forintos regisztrációs díj megfizetése. Amennyiben a nagyvállalat mentességet élvez, úgy ezt a mentességet is a regisztráció során kell bejelenteni (valamint ISO 50001 működtetése esetén a tanúsítvány beküldése is a nagyvállalat feladata).

Mi a helyzet a bérelt ingatlanokkal?

Alapvetően nagyvállalatnak minősülő tulajdonos köteles elvégeztetni a tulajdonában álló épület vonatkozásában az energetikai auditot. A nagyvállalatnak minősülő bérlő abban az esetben köteles épületre vonatkozó energetikai auditálást végeztetni, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át. Ez utóbbi esetben a tulajdonos és bérlő a nagyvállalatnak minősülő tulajdonos és a nagyvállalatnak minősülő bérlő egyetemlegesen kötelezett az audit elvégeztetésére.


Amennyiben audit-kötelezett, kérjen ajánlatot a Wattlertől. Amennyiben további kérdései vannak, írjon emailt az [email protected] -ra vagy hívjon minket a 06-70/373-4914-es számon!