Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása – VP2-4.1.7-21


Terménytárolók, szárítók, tisztítók számára technológiai korszerűsítésre, energiahatékonyság javítására vagy a két terület kombinálására ír ki a kormány vissza nem térítendő támogatást tartalmazó pályázatot.

A pályázat rendelkezése álló keretösszege 50 Mrd Ft, amely az alábbi fókuszterületek között osztható szét, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz ((Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 2A, 2B és 5B jelölései nincsenek kapcsolatban a pályázat A) és B) fókuszterületeivel, tehát például 2A prioritású területtel lehet választani A) és B) fókuszterületet is)) alkalmazkodva az alábbiak szerint:

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. Keretösszege: 36 Mrd Ft

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése, a generációs megújulás elősegítése. Keretösszege: 10 Mrd Ft

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Keretösszege: 4 Mrd Ft

Amennyiben a célterületek rendelkezésére álló forrás kimerül, a pályázat egésze vagy bizonyos részterülete felfüggesztése vagy lezárásra kerül. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. és 2021. szeptember 26. között 4 benyújtási szakaszban van lehetőség.

 • Első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 12.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 26.

Támogatás benyújtásának feltételei

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben legalább 6000 euró Standard Termelési Értékű (STE) üzemmérettel rendelkeznek (275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)
 • Árbevételéknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származik

Támogatási intenzitás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, az ország többi részén a költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelők és a kollektív projektek 10%-kal emelt támogatási intenzitásra jogosultak. (Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.)

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

 • Terményszárítók létesítése
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
 • Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása (anyagmozgató gépek, porleválasztás gépei, tárolási technológia kiegészítő berendezései…)

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek energetikai felújítása és korszerűsítése (hőtechnikai adottságok javítása, HMV rendszerek, világítási rendszerek korszerűsítése, beépített technológiai berendezések korszerűsítése, épületgépészeti fejlesztések)

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (fűtés/hűtés, HMV, villamos energia) történő fedezése

A megújuló energiaforrással termelt hő- vagy villamosenergia mennyisége nem lehet nagyobb, mint ami az adott fogyasztási hely vagy az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

Nem támogatható tevékenységek

 • erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A támogatott beruházást a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell üzemeltetni a fenntartási időszak végéig, tehát a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig.

Létszámtartási kötelezettség van a fenntartási időszak végéig.

Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás, ami primer energiában értendő, és amelyet igazolni kell.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet  hatálya alá tartozó épületek esetében a projekt megkezdése és a fizikai befejezése után kiállított épületenergetikai tanúsítványokkal és számításokkal. Az energetikai hatékonyság javulását a teljes építményen, az épület és a technológia összességén kell kimutatni.

Az előzetes energiahatékonysági tanúsítványt a pályázat beadásával együtt kell benyújtani.

Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények energetikai felújítása esetén az érintett építmények energetikai méretezését a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnök által el kell végeztetni.

 • Valamely gépészeti, villamos alrendszer felújítása: elég az adott alrendszer esetében igazolni az éves fajlagos energiafogyasztás 10%-os csökkenést.
 • A teljes gépészet felújítása: amennyiben épületet nem újít fel, úgy a 10%-os csökkenést a teljes gépészetre szükséges igazolni.
 • Az épület építészeti felújítása: kizárólag az épület építészeti felújítására esetén az épület jelenlegi fajlagos hőveszteségtényezőjét kell összehasonlítani a korszerűsítés utánival és elérni a 10% javulást.

Az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni. Ennek megfelelően amennyiben a pályázó több területre is kér támogatást, úgy az egyes részterületekre jellemző jelenlegi és tervezett energiafogyasztást abszolút energiában kell megadni (azonos mértékegységben kell kifejezni), és összesíteni kell. Tehát, amennyiben több terület kerül energetikai korszerűsítésre a pályázat keretében, akkor a 10%-os energiahatékonyság javulást összesítve kell elérni.

A pályázati tervezet teljes szövege itt érhető el.

A Wattler Kft. segítséget tud nyújtani a pályázathoz szükséges tanúsítványok és energetikai számítások elvégzéséhez.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket elérhetőségeink valamelyikén: írjon e-mailt az [email protected] -ra vagy keressen minket a jobb alsó sarokban chat-en, hívjon minket a 06-70-8508993 számon!