2021-ben is kiírásra került a METÁR tender


A MEKH harmadik éve hirdeti meg a megújuló energiaforrás alapú erőművek piaci alapú támogatási rendszerének pályázatát, a METÁR tendert.

A pályázati dokumentáció benyújtási időszaka ismét egy hónap, 2021. július 1. 00:00 órától 2021. július 30. 23:59 óráig van rá lehetőség.

Az idei kiírásban ismét két méretkategóriában pályázhatnak a beruházók, ellenben a második kiíráshoz képest a nagy kategória felső korlátját visszacsökkentették 49,99 MWe-ről 20 MWe névleges teljesítményre. Technológia szerint idén sem csoportosították az erőműveket, így várhatóan idén is a legolcsóbb ajánlatok adására képes, fotovoltaikus erőművek kerülnek ki nyertesként.

A pályázaton az alábbi kategóriák kerülnek meghirdetésre:

 • 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves támogatási korlát 200 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 50 GWh/év
 • 1 MW-nál nagyobb, de legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható támogatási korlát 250 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség 250 GWh/év

Azonos tulajdonoshoz tartozó pályázatok által maximálisan elnyerhető támogatás az előbbiekben leírt kategóriánként 15 GWh/év, illetve 80 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség.

A támogatási időtartama minden pályázó esetén 15 év és a legmagasabb benyújtható ajánlati ár 27,32 Ft/kWh.

Az alábbi táblázatban összefoglalóan bemutatjuk az eddigi 3 tender adatit. Az előző tenderek eredményeiről tájékoztatást olvashat összefoglaló cikkünkben.

 Erőmű kategóriákÉves új támogatási korlátÉves kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiségLegmagasabb benyújtható ajánlati ár
METÁR 2019.kis kategória (0,3-0,99 MW)333 millió Ft66 GWh/év26,08 Ft/kWh
nagy kategória 1-20 MW)667 millió Ft134 GWh/év
METÁR 2020.kis kategória (0,3-0,99 MW)200 millió Ft40 GWh/év26,7 Ft/kWh
nagy kategória 1-49,99 MW)600 millió Ft350 GWh/év
METÁR 2021.kis kategória (0,3-0,99 MW)200 millió Ft50 GWh/év27,32 Ft/kWh
nagy kategória 1-20 MW)250 millió Ft250 GWh/év

A pályázatoknál figyelembe vett, az egyes technológiákra vonatkozó éves maximális referencia kihasználási óraszámokat a következő táblázat mutatja. Ezeknél az értékeknél nagyobb támogatási mennyiség nem igényelhető.

TechnológiaTámogatható kihasználási (MWh/MWe)
Biogáz7000
Depóniagáz7000
Napelem (fix)1440
Napelem (napkövetős)1680
Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli)7000
Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel)7000
Geotermikus erőmű7000
Vízerőmű7000
A pályázati feltételek az előző kiírásokhoz képest nem változtak, ide kattintva megtekinthetők

A pályázaton azok a magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok vehetnek részt, amelyeknél az energiatermelő egységek új beruházás révén létesülnek vagy fejlesztésük, felújításuk az eredeti beruházási érték 50%-át meghaladja. Utóbbi esetben részletes megvalósíthatósági tanulmányt is kell csatolni a pályázathoz.

A pályázat benyújtásánál figyelembe kell venni, hogy egy erőműegységként kell kezelni az azonos típusú energiaforrásból származó, egymástól 1000 méter távolságon belül elhelyezkedő csatlakozási pontú egységeket.

A biomassza és biogáz erőművek esetében szükséges igazolni, hogy az erőmű alkalmas a 110/2007. (XII.23.) GKM rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt termelésre.

Egy erőműegységre egy pályázat nyújtható be, amennyiben több dokumentáció érkezik be elbírálásra, úgy a legkésőbb beküldött tekinthető érvényesnek.

Pályázati dokumentáció tartalma

Pályázó azonosítására szolgáló adatok

 • Pályázati dokumentáció szerinti erőműegység műszaki adatai
 • Tervezett erőműegység telephelyének adatai
 • Pályázó nyilatkozatai a kizáró okokat illetően
 • Pályázó nyilatkozata a részleges teljesítésről
 • Pályázó nyilatkozata tényleges tulajdonosairól
 • Pályázó nyilatkozata az igénybe vett egyéb állami támogatásra vonatkozóan
 • Beküldendő csatolmányok

Ajánlati biztosíték nyújtása bankgarancia formájában. A biztosíték a beruházási összeg 1,5%-a, mely a pályázat lezárása után feloldásra kerül.

Microsec e-Szignó programmal és közjegyzői tanúsítvánnyal védett bontási dokumentum, mely tartalmazza az ajánlati árat Ft/kWh mértékegységben.

Pályázatok elbírálása, értékelése

Ajánlati árak egyezése esetén az elbírálási preferencia sorrendje:

 1. Korábbi, már hasznosítatlan ipari területre értéknövelés céljából tervezett, úgynevezett barnamezős beruházások
 2. Nagyobb beépített névleges teljesítmény
 3. Beküldés sorrendje

A bizottság a benyújtási határidőt követő 4 hónapon belül kihirdeti a nyertes, elutasított és érvénytelen pályázatokat. A nyertesekre vonatkozóan egyedi határozatban megállapítja az induló támogatási árat, a támogatandó mennyiséget és a támogatás időtartalmát.

A nyertes pályázók számára teljesítési biztosíték adása szükséges. A teljesítési biztosítéknak banki lekötés formájában kell rendelkezésre állnia, ezt a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell igazolni. Összege a kiírási dokumentáció alapján számolandó, a beruházási érték 5%-a. Amennyiben a pályázó fél éven belül jelzi a Hivatal felé, hogy beruházását nem tudja megvalósítani, a teljesítési biztosítékának 15%-át megtarthatja, egyéb esetben meghiúsulás esetén a biztosíték elveszik.

A pályázatban benyújtott erőmű telephelyét 1 Ft/kWh támogatási ár csökkentése ellenében lehet módosítani, amibe nem tarozik bele, ha csak a telephely helyrajzi száma módosul.

A pályázat benyújtása

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikusan nyújtható be, a MEKH honlapján megtalálható ’MEKH_METAR_PALYAZAT_2021’ ÁNYK űrlapon.

A pályázati dokumentáció tartalma az első METÁR tenderrel egyezik, a pályázatok elbírálása, értékelése is azonos módon zajlik.

A kiírási dokumentáció teljes szövege itt érhető el.

,