Megjelentek a harmadik METÁR tender bontási adatai


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. augusztus 9-én tette közzé a tavaszi kiírás bontási adatait. A végleges eredmény novemberre várható, ám az előzetes adatok alapján cikkünkben bemutatjuk a valószínűsíthető nyertesek körét és kitekintés teszünk a 2030-as nemzeti klímacélok teljesülési ütemének előrehaladásáról.

A tender összefoglalása

A 3. METÁR tenderen összesen 196 pályázatot adtak le, melyből 13-at a bontási dokumentum kihirdetése előtt visszavontak, további 8 pályázat pedig érvénytelen lett, így összesen 987,5 GWh éves villamosenergia mennyiség előállítására igényeltek támogatást a kiosztható 300 GWh-val szemben. Ez 1,7-szeres visszaesést jelent az előző tenderhez képest.

A bontási dokumentumban a formai követelményeknek nem megfelelt pályázatok feltüntetésre kerültek, így amennyiben egyéb kizárás és visszamondás nem történik a 0,3-0,99 MW-os méretkategóriában a legmagasabb támogatott ár várhatóan 21,49 Ft/kWh, legalább 1-20 MW névleges teljesítmény közötti kategóriában pedig 16,47 Ft/kWh lesz.

Az alábbi táblázatban a 3. tender bontási adatai alapján a MEKH által közzétett, de EOV ((Egységes Országos Vetület)) koordináták összevetése nélkül kiadott, nem végleges eredményeit foglaltuk össze és egészítettük ki az EOV összeszámítással.

Az összeszámítási szabály lényege, hogy amennyiben az EOV koordináták szerint két vagy több, megépíteni kívánt erőművet összevontan kell kezelni, hogyha azonos típusú energiaforrást használnak fel és a hálózati csatlakozási pontjai egymáshoz képest 1000 méter távolságon belül helyezkednek el. Amennyiben az összeszámított erőművek névleges teljesítőképessége meghaladja a 20 MW-ot, a magasabb ajánlati árat adó pályázat érvénytelennek minősül. Ezek alapján nagy kategóriában a 2. ajánlat feltételezhetően érvénytelen lesz.

MEKH által közzétett 3. METÁR tender eredmények EOV koordináták figyelembe vétele nélkül EOV koordinátákat figyelembe véve
Kicsi kategória Nagy kategória Összesen Nagy kategória
Érvényes pályázatok 112 63 175 63
Nyertes 44 13 33% 14
Nem nyertes 68 50 67% 51
Legalacsonyabb ajánlati ár (Ft/kWh) 18,5 15,73 15,73
Legmagasabb nyertes ajánlati ár (Ft/kWh)  21,49 16,47 16,49
Legmagasabb (nem nyertes) ajánlati ár (Ft/kWh) 26,98 26 26
Kiosztott éves új támogatás, MFt 0 0 0 0
Kiosztott támogatott mennyiség (GWh/év) 48,9 235,1 284 248,1

A következő két ábrán az éves igényelt energiamennyiség és az ahhoz tartozó ajánlati ár alapján méretkategóriánként látható, hogy a harmadik METÁR tender nyertes árai alapján pályázaton részt vett energiamennyiség mekkora része kapta meg a támogatást (szürke és sárga vonal alatti terület).

1. ábra: 1-20 MW névleges teljesítményű erőművek kategóriája és a nyertes energiamennyiség mértéke.

A nagy kategória esetében az EOV összeszámítás nélkül és annak összeszámításával meghatározott árlimit értéke között mindössze 0,02 Ft a különbség, így a diagramon a sárga és szürke vonalak összecsúsznak.

2. ábra: 0,3 MW-nál nagyobb de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítményű erőművek kategóriája és a nyertes energiamennyiség mértéke.

Ahogy a korábbi tenderekben, így a mostaniban is töretlenül a fotovoltaikus technológia a legnépszerűbb a beruházók körében. A napelemes beruházásokon kívül mindössze egy 0,5 MW-os depónia gázt hasznosító erőműre 22,9 Ft/kWh-s árral érkezett pályázat. A pályázó az előző tenderhez képest 2 Ft/kWh-val csökkentette az ajánlati árát, ám így se kerülhetett be a legjobbak közé, aminek gátja az éves kiosztható támogatható villamosenergia-mennyiség volt. Amennyiben tenderben meghatározott kiosztható támogatási összeget vennénk alapul, beleférne a pályázat a keretbe.

A Nemzeti Energia és Klímaterv célkitűzései

A Nemzeti Energia és Klímaterv ((https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf)) leírt WAM forgatókönyv ((dinamikus megújuló energia növekedés, ösztönző intézkedések révén)) szerint 2030-ra várható 6000 MW fotovoltaikus névleges teljesítmény jelenlétet várnak. A teljes megújuló energia részarányra pedig 21%-ot tűz ki a bruttó végső energiafelhasználáson belül, ami az alábbiak szerint oszlik meg:

2030-es cél bruttó végső energiafelhasználás [GWh]
RES-E (elektromos) 11 271
RES-H (hő) 31 618
RES-T (közlekedés) 4 148

Az eddigi METÁR tenderek kiírása 9-10 hónapos eltelt időt figyelembe véve 2030-ig az eddigi 3 tenderen kívül 9 darab pályázat kiírása és a nyertes erőművek üzembe helyezése tűnik reálisnak ((A MEKH terve az évi két METÁR tender, aminek létrejötte egy jól bejáratott rutin mellett akár a későbbiekben fel is gyorsulhat.)). Ezek alapján kizárólag a METÁR tenderek révén és a jelenlegi megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-kapacitásokat fenntartva, a nyertes erőműveket pedig határidőre megépítve 2030-ra közel 9 ezer GWh villamosenergia-termelés várható. Ez 2000 GWh-val marad el a kitűzött céltól, ám a háztartási méretű napelemes rendszerekkel be lehet hozni az elmaradást.

2019 (KSH) 2020 MEKH előzetes adatok Az eddigi 3 METÁR tender 2030-ig még 9 METÁR 2030. kizárólag METÁR-ral 2030 célkitűzés
RES-E (elektromos) [GWh] 4 687 5 518 866,4 2592* 8 976,4* 11 271,4
Fotovoltaikus energia BT [MW] 1 397 2 126 511 1 533* 4 012* 6 000

*becsült adatok

A következő ábrán a háztartási méretű (HMKE) és az ennél nagyobb (engedélyköteles és nem engedélyköteles) naperőművek beépített teljesítménye látható 2010-től 2021. második negyedévéig. A Cselekvési Tervben felvázoltak szerint 2025-re 2500 MW, 2030-ra pedig napelemes kapacitás várható.

Az eddigi adatok alapján a 2025-re várt 2500 MW névleges teljesítményt még idén vagy jövőre meg fogjuk haladni, ám a 2030-as 6000 MW-os cél eléréséhez a villamosenergia-hálózat jelentős fejlesztéseire is szükség van.

3. ábra: 2021. 2. negyedévéig a rendszerben lévő napelem névleges teljesítmény, illetve a 2030-as forgatókönyv.

,