Nagy változásokkal érkezik a 4. METÁR tender


2021. október 15-én kiírásra került az újabb zöld prémiumos pályázat, amelynek pályázati feltételei jelentősen eltérnek a korábbiaktól.A pályázat benyújtására mindössze 3 nap áll rendelkezésre és az 5 MWe névleges teljesítmény alatti erőművek kiesnek a támogatási körből.

A korábbi kiírási dokumentációkhoz képest a 4. tender nemcsak a címoldal stílusában tér el a megszokottaktól. A szokásos egy hónapos benyújtási határidővel ellentétben most a pályázati dokumentáció 2021. november 2. 00:00 órától 2021. november 4. 24:00 óráig, tehát összesen 3 napig adható be.

Frissítés! 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. november 19-én visszavonta a 2021. évi 2. METÁR tendert és november 22-én kiírta az azonos feltételekkel induló 2021. évi 3. METÁR tendert, amelynek benyújtási határideje 2021. december 13. 00:00 órától 2021. december 13. 24:00 óráig tart.

A legnagyobb változás a korábbiakhoz képest abban van, hogy a pályázatra jogosultak köre meglévő erőműegységek, amelyeket 20 évvel a kiírás időpontja előtt helyeztek üzembe és a pályázat kiírása előtti 20 évben legalább 14 évet üzemszerűen működtek. A pályázat meglévő erőműegység felújítására vagy fejlesztésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az adott erőmű bővíthető például biomassza technológiával vagy a telephelyre épített naperőművel

A támogatás nem igényelhető olyan erőműegység felújítására, amely egésze vagy bármilyen részegysége tekintetében kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatással rendelkezik a jelen pályázati eljárás kiírásának időpontjában.

Erőműegység: villamos hálózati csatlakozással rendelkező, elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energia, illetve hővel kapcsolt villamos energia termelésére alkalmas, technológiailag önálló egységet képező, műszakilag független berendezés (kazán, erőgép és generátor, illetve erőgép és generátor) vagy berendezéscsoport.

A pályázati eljárás során a Naperőműparkot egy Erőműegységként kell értelmezni. Naperőműpark bővítése (teljesítőképességének növelése) esetén az adott Naperőműparkhoz tartozó tervezett új termelőberendezéseket kell egy Erőműegységnek tekinteni.

A biogázt felhasználó Erőműegység esetén az Erőműegység fogalmába bele kell érteni a kapcsolódó biogáz-előállító egységeket is, kivéve, ha a Pályázó a földgázelosztó- vagy szállítóvezetékből vételezi a biogázt.

 

A 2021-es őszi METÁR kiírást a legalább 5 MWe névleges teljesítményű beruházásokra tervezték, míg a korábbiakban az alsó méretkorlát 0,3 MWe volt. A méretkategóriák szerinti bontás megmaradt a kiírásnál, de a legmagasabb adható ajánlati ár értéke és az éves támogatási korlátok jelentősen növekedtek a korábbiakhoz képest. A méretkategóriákhoz tartozó értékek az alábbiakban láthatók:

  • legalább 5 MW, de 20 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves támogatási korlát 600 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 30 GWh/év,
  • legalább 20 MW, de 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves támogatási korlát 16 400 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 840 GWh/év;

A benyújtható legmagasabb ajánlati ár a METÁR rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti, csúcsidőszakban alkalmazott ár 2021. évre indexált értéke, azaz 38,15 Ft/kWh.

Fontos szempont továbbá a pályázat benyújtása során, hogy a beruházás kizárólag barnamezős területen létesíthető.

Következtetések a tenderkiírás kapcsán

A naperőműves beruházások számára nehezebb lesz a pályázat során megfelelő területet használni, mint az előző tenderek során, mivel a pályázat feltétele a barnamezősség. A legkisebb építhető fotovoltaikus erőműegység 10 hektáros területet foglalna el, amely zagytározón vagy felhagyott bányaterületen fér el. Viszonyításként a Mátrai Erőmű zagytározója 30 ha területű.

Az eddigi tenderek alapján látható, hogy nem a kiosztható éves új támogatási összeg, hanem a támogatható villamosenergia mennyiség volt a benyújtott kérelmek elfogadási korlátja. A támogatható villamosenergia mennyiséget 3-szorosára növelték a tavaszi kiíráshoz képest a kiosztható támogatási összegeket pedig 44-szeresére. Valószínűleg a Hivatal is magasabb árakra számít a világpiacon bekövetkező nyersanyag és a kiegyenlítő energiaár emelkedésének hatására, mint a nagy kategóriájú naperőművek már bevett 16-17 Ft/kWh között mozgó pályázati ára.

A tender kiírása és a pályázat benyújtási határidő kezdete között 2 hónap felkészülési idő szokott lenni a dokumentáció összeállítására, és további egy hónap a leadásra. Mivel az engedélyek, hatásvizsgálat beszerzése hosszabb procedúra véleményünk szerint a pályázaton olyanok tudnak résztvenni, akiknek a fejlesztési dokumentumok már a pályázat kiírásának időpontjában rendelkezéséra álltak.

Az alábbi táblázatban összefoglalóan bemutatjuk az eddigi 4 tender adatit.

 Erőmű kategóriákÉves új támogatási korlátÉves kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiségLegmagasabb benyújtható ajánlati ár
METÁR 2019.kis kategória (0,3-0,99 MW)333 millió Ft66 GWh/év26,08 Ft/kWh
nagy kategória 1-20 MW)667 millió Ft134 GWh/év
METÁR 2020.kis kategória (0,3-0,99 MW)200 millió Ft40 GWh/év26,7 Ft/kWh
nagy kategória 1-49,99 MW)600 millió Ft350 GWh/év
METÁR 2021. ápriliskis kategória (0,3-0,99 MW)200 millió Ft50 GWh/év27,32 Ft/kWh
nagy kategória 1-20 MW)250 millió Ft250 GWh/év
METÁR 2021. októberkis kategória (5-19,99 MW)600 millió Ft30 GWh/év38,15 Ft/kWh
nagy kategória 20-49,99 MW)16 400 millió Ft840 GWh/év