Víz és biomassza erőművek a nyertesei a 2021. évi utolsó METÁR tenderen


A legutóbbi METÁR tender különlegessége, hogy az eddigiektől eltérően a pályázatra jogosultak meglévő erőműegységek voltak, amelyeket 20 évvel a kiírás időpontja előtt helyeztek üzembe és a pályázat kiírása előtti 20 évben legalább 14 évet üzemszerűen működtek. A tenderen összesen 135,15 MWe névleges teljesítményű erőmű felújítását és fejlesztését támogatták évi 5 630 millió forinttal.

Az EU-s jogszabályokhoz alkalmazkodva a Nemzeti Energia és Klímatervben meghatározott szempontok szerint a METÁR tendereket technológiasemlegesen írták ki, a piaci alapon legjobban megtérülő beruházásokat támogatva. Ennek, ahogy az előző tenderek eredményéből látszott, a napelemes beruházások voltak a kedvezményezettjei. Az első három tender eredményeként összesen 536,6 MWe névleges teljesítményű napelemes beruházás nyert támogatást, ám más energiaforrást hasznosító erőmű nem tudott nyerni a programokon. Korábbi cikkünkben azt is bemutattuk, hogy a tenderek egyre hatékonyabbak lettek, egyre több termelt energiamennyiségre egyre kevesebb pénzbeli támogatást osztottak ki. A hivatalosan 3. pályázatnak nevezett tender (ami valójában az 5. volt már a sorban) mindkét kategóriájában már a kiosztható támogatható energia mennyisége volt a korlát.

Mi történt ezzel szemben a legutóbbi kiíráson?

2021-ben, a 4. (visszavont) és az 5. kiíráson azonban a fotovoltaikus beruházások helyzetét megnehezítették, mivel barnamezős pályázatként írták ki meglévő erőműegység felújítására vagy fejlesztésére. Ahhoz, hogy napelemes beruházás teljesítse a méretbeli és barnamezős követelményeket legalább 10 hektáros területet kellett volna elfoglalnia, amely zagytározón vagy felhagyott bányaterületen fér el.

A 2021-es őszi METÁR kiírást a legalább 5 MWe névleges teljesítményű beruházásokra tervezték, míg a korábbiakban az alsó méretkorlát 0,3 MWe volt. A legmagasabb adható ajánlati ár értéke és az éves támogatási korlátok szintén jelentősen növekedtek a korábbiakhoz képest és a benyújtási határidő a szokásos egy hónaphoz képest megdöbbentően kevés, mindössze nap volt. A 4. és az 5. tender tartalmilag ugyanakkor megegyeztett.

Kevés pályázat érkezett

A MEKH által közzétett bontási dokumentum alapján mindössze 8 pályázat érkezett a kiírásra, akik között egy napelemes pályázat volt. Ezt a pályázatot kizárták, mivel nem nyújtotta be a hiánypótlást pályázatához kapcsolódóan. Feltételezhetően a pályázó nem meglévő erőműre nyújtotta be pályázatát, mivel a MEPAR böngésző adatai alapján a pályázott terület mezőgazdasági terület, közelében nem található legalább 20 éves erőmű.

1.ábra: A tervezett napelemes beruházás helyszíne.

A napelemes pályázaton kívül egy vízerőmű, illetve 6 biomassza erőmű pályázott. Ezek az erőművek mind a maximálisan beadható ajánlati áron, tehát 38,15 Ft/kWh-s támogatási áron pályáztak.

A bontási dokumentum adatai az alábbi táblázatban láthatók.

 DarabAz erőműegység felújítás utáni névleges villamos teljesítőképessége [MWe]Igényelt támogatott villamosenergia-mennyiség [GWh/év]Ajánlati ár
(Ft/kWh)
Szilárd biomassza tüzelésű erőmű (vegyes tüzelés nélkül)5199,4127638,15
Biomassza vegyes tüzeléssel14024038,15
Vízerőmű15,353038,15
Naperőmű fix tartószerkezettel1303620,64
Összes8274,751582 

Nyertesek

A 8 beadott pályázatból 1 kis kategóriájú, illetve 3 nagy kategóriájú erőmű került ki győztesnek, a többi pályázatot hiánypótlás elmaradása vagy egyéb okok miatt érvénytelenné nyilvánítottak.

Hernádvíz Kft.

Kis kategóriában az egyetlen nyertes a Kesznyéteni Vízerőmű lett. A létesítmény a jelenlegi 4,4 MWe beépített villamos teljesítményével Magyarország harmadik legnagyobb vízerőműve, működését a Hernád folyón 1945-ben kezdte meg. A pályázat értelmében az erőművet 0,95 MW-tal fogják bővíteni.

Hazánkban a műszakilag hasznosítható vízenergia potenciál 1000 MW lenne, amiből 58 MW névleges teljesítmény áll rendelkezésre. Külön öröm, hogy nyerhetett vízerőműves beruházás, bár nem új telephelyű, hanem egy meglévő fejlesztése a METÁR pályázaton, hiszen a Bős-nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozó akciók és ennek kapcsán kialakuló társadalmi megítélés 40 évre ellehetetlenítette a vízenergiát hasznosító projekteket Magyarországon, miközben a környező országok sorban megépítették a vízerőműveket határfolyóinkra (Duna, Dráva) a magyar állam együttműködése nélkül saját haszonra.

Biomassza tüzelésű erőművek

Nagy kategóriában 3 tisztán biomassza tüzelésű erőmű, az ajkai Bakonyi Energetika Kft. és a két oroszlányi CHP-INVEST Kft., illetve az Újpalotai Energia Kft. nyerték meg a kiírást.

Az oroszlányi szénerőmű névleges teljesítménye 240 MW, de szigorú környezetvédelmi előírások miatt 2016-óta nem üzemel. A METÁR tender eredményeként 99,8 MWe névleges teljesítményű biomassza beruházás fog zajlani a régi szénerőmű helyén.

Az ajkai beruházás a Bakonyi Erőmű telephelyén fog zajlani. Az erőmű beépített teljesítménye 101,6 MWe, amiből 24 MW állandó hiány és szén + biomassza energiaforrást hasznosít. A tender eredményeként 30 MW tisztán biomasszát hasznosító teljesítményt helyeznek majd üzembe.

Az alábbi táblázat a 2021. évi 3. tender eredményeit mutatja.

 DarabAz erőműegység felújítás utáni névleges villamos teljesítőképessége [MWe]Elnyert GWhÉves új támogatás (millió Ft)
Vízerőmű15,3530193
Szilárd biomassza tüzelésű erőmű (vegyes tüzelés nélkül)3129,88465 437
Összes4135,15 876 5 630

Látható, hogy a támogatási intenzitás jelentősen megnőtt az előző 3 METÁR tenderhez képest, tehát drágább technológiákat támogattak most.

  Kiosztott éves új támogatás, MFtKiosztott támogatott mennyiség (GWh/év)Támogatási intenzitás Ft/kWh
1. METÁRKicsi kategória207,6665,63,17
Nagy kategória21,37127,40,17
Összesen2291931,19
2. METÁRKicsi kategória7539,41,9
Nagy kategória03500
Összesen75389,40,19
3. METÁRKicsi kategória0500
Nagy kategória02500
Összesen03000
5. METÁRKicsi kategória193306,43
Nagy kategória54378466,43
Összesen56308766,43

Kinek jó a tender eredménye?

A tender eredményei alapján elmondható, hogy a megszokott pályázati feltételekkel a mostani 4 nyertes nem rúghatott volna labdába, hiszen a napelemes pályázatok esetében a 16 Ft/kWh körüli ajánlati árat adó beruházók lehettek sikeresek.

A mostani tender különlegessége, hogy nem időjárásfüggő erőművekkel fognak bővülni a hazai villamosenergia-termelő egységek, hanem a valós igények szerint rugalmasan szabályozható, potenciálisan nagy kihasználtsági arányú erőművek, ami által javul a rendszer rugalmassága. Ez a mostani tender eredményének nagy előnye.

A MAVIR 2020-as éves összefoglalója alapján Magyarországon az összes beépített erőművi villamos energia teljesítmény 9909 MW, amiből 1297 MW volt az állandó hiány év végén.  Legmagasabb bruttó hazai erőművi teljesítmény pedig 5 829 MW volt 2020.07.30-án. A 2020-as bruttó hazai villamosenergia-termelés 34 872 GWh volt, amiből az időjárásfüggő (nap és szél) erőművek 7,6%-os részesedést jelentettek (2 664 GWh). A mostani tenderen pedig 876 GWh éves szabályozható villamosenergia-termelés nyert támogatást.

,