Miért ennyi a KÁT és mit várhatunk a jövőtől?


A KÁT pénzeszköz a megújuló energiatermelést támogató kötelező átvételi tarifa (KÁT) költségét fedezi. A MAVIR az erre jogosult megújuló erőművek, leginkább naperőművek termelését fix áron veszi át, a fix átvételi ár és az villamosenergia-piac mindenkori árának különbsége teszi ki a költség nagyrészét. A pénzeszköz mértékét a MAVIR havonta határozza meg az adott havi KÁT termelés, az aktuális KÁT ár és a villamos energia piaci ára alapján – úgy, hogy az a rendszerirányító támogatásra fordított költségeit fedezze, de hasznot ne termeljen neki. A pénzeszköz minden, nem egyetemes szolgáltatás keretein belül villamos energiát felhasználó fogyasztó számláján megjelenik, függetlenül attól, hogy alkalmaz-e megújuló energiaforrást vagy sem. Jelenleg (2024 nyara) a KÁT pénzeszköz 10 Ft/kWh, ami már a villamos energia kiszámlázott egységköltségének meghatározó részét képezi. 2024 májusában például a villamos energia piaci ára 28-30 Ft/kWh körüli volt, az egyéb forgalomarányos kereskedői és elosztói szabályozott díjak 16 Ft/kWh, míg a KÁT (és Prémium) pénzeszköz 10,1 Ft/kWh. Hogy miért ennyi a KÁT és mit várhatunk a jövőben? Cikkünk erre keresi a választ.

Ahhoz, hogy a várható KÁT pénzeszközt becsüljük, a következő elemeket vizsgáltuk:

  • A Kötelező Átvételi Tarifa, mely a KÁT pénzeszköz szükségességének alapja
  • A KÁT rendszerbe tartozó erőművek kapacitása és termelése
  • A KÁT pénzeszköz összetétele és számítása
  • A következő hónapokban várható KÁT pénzeszköz

A Kötelező Átvételi Tarifa

A fogyasztói számlán megjelenő, havonta változó értékű KÁT Pénzeszköz a megújuló energiatermelést támogató Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) költségét fedezi.

A Kötelező Átvételi Tarifa egy szabályozott díjtípus, melyet az áramszolgáltató fizet egységnyi, megújuló forrásból előállított és a hálózatba táplált villamos energiáért az arra jogosult termelőknek. Az átvételi tarifa az adott energiatermelő típusától és méretétől, valamint a termelés napon belüli idejétől függő érték.

A napelemes termelők, melyek a legnagyobb arányban termelnek a KÁT rendszerben, egységnyi villamos energiáért 2023-ban 40,34 Ft/kWh-t kaptak, mely januárban és februárban 22, illetve 15 Ft-tal alacsonyabb, márciustól kezdve azonban átlagosan 9 Ft-tal magasabb volt, mint a piaci ár. 2024-től 6,7 Ft-tal emelkedett a napelemekre vonatkozó kötelező átvételi ár, 47,04 Ft-ot kapnak a termelők egy kWh villamos energiáért. Ez átlagosan 25 Ft-tal meghaladja a piaci árat január és május között.

20232024
Erőmű típusaCsúcsVölgyMélyvölgyÁtlagCsúcsVölgyMélyvölgyÁtlag
2008.01.01. előtt csatlakozóNap és szélerőmű46.6646.6646.6646.6654.8854.8854.8854.88
Nem nap és szélerőmű52.1146.6619.0544.7761.2954.8822.4152.65
2008.01.01. után csatlakozó20 MW vagy kisebb naperőmű40.3440.3440.3440.3447.0447.0447.0447.04
20 MW vagy kisebb egyéb erőmű45.0940.3416.4538.7252.5847.0419.1845.15
20 MW-nál nagyobb, legfeljebb 50 MW-os erőmű (kivéve szélerőmű)36.0532.2713.1630.9742.0437.6315.3536.11
20 MW-nál nagyobb, legfeljebb 50 MW-os szélerőmű45.0940.3416.4538.7252.5847.0419.1845.15
5 MW feletti vízerőmű, 50 MW feletti erőmű28.0117.9517.9522.5632.6720.9320.9326.30
Hulladékból nyert energia42.2729.1315.2032.9449.3033.9717.7338.40
Használt berendezést is tartalmazó erőmű28.0117.9517.9522.5632.6720.9320.9326.30
Zónaidők munkanapokon
Csúcs: télen 6:00-22:00, nyáron 7:00-23:00; Völgy: télen 22:00-1:30 és 5:00-6:00, nyáron 23:00-2:30 és 6:00-7:00; Mélyvölgy: télen 1:30-5:00, nyáron 2:30-6:00
Zónaidők munkaszüneti napokon
Völgy: télen 6:00-1:30, nyáron 7:00-2:30; Mélyvölgy télen 1:30-6:00, nyáron 2:30-7:00
A Kötelező Átvételi Tarifa szabályozott ára [Ft/kWh]
forrás: MAVIR

KÁT termelők

A MAVIR monitoring jelentései alapján a KÁT támogatásra jogosult (KÁT termelő) erőművek beépített teljesítménye jelenleg 3139 MW, melynek 90%-a, 2823 MW naperőművi kapacitás. A KÁT termelők 29%-át jelentik az ország összes erőművi kapacitásának, mely 10890 MW (ez nem tartalmazza a 2485 MW HMKE és a 436 MW SCTE kapacitást). Az ország összes napelemes beépített teljesítménye 3497 MW (HMKE és SCTE nélkül), melynek 81%-a jogosult KÁT támogatásra.

A KÁT termelők beépített teljesítménye folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 2023. január és 2024. április között 50%-kal nőtt, elsősorban a naperőművi kapacitások bővítése miatt.

A KÁT termelők havi energiatermelését beépített teljesítményük magas részaránya következtében 65-95%-ban a naperőművek határozzák meg; emiatt szezonalitás figyelhető meg a termelt energia mértékében. Nyáron havonta 450-550 GWh, télen 100-300 GWh energiát köteles kötelező átvételi áron átvenni az áramszolgáltató. Ez az összes erőművi termelés 20-25%-a a nyári hónapokban, 9-15%-a a téli hónapokban.

A naperőművek mellett télen a szél- és vízerőművek, valamint 2024-től a biomassza alapú termelés részaránya jelentős.

A KÁT pénzeszköz összetétele

A KÁT pénzeszköz egy olyan szabályozott díjtípus, melyet a MAVIR havonta határoz meg és fizetésére csatlakozási kategóriától függetlenül minden, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztó köteles. A MAVIR a VET 13. § szerint a KÁT pénzeszközt úgy határozza meg, hogy az fedezze a kötelező átvétel költségét az áramszolgáltatók számára, de ne okozzon hasznot sem az áramszolgáltatók, sem az ezeket összefogó rendszerirányító (MAVIR) számára. (Ez alól kivétel, amikor a KÁT pénzeszköz értéke negatívnak adódik, ekkor nem számlázható negatív egységár a 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján.)

A pénzeszköz a KÁT termelők támogatására fordított havi költségek és az áramszolgáltatók által az adott hónapban értékesített összes villamos energia mennyiségének hányadosa; azért, mert a KÁT termelők által termelt – fentiekben bemutatott mennyiségű – energia átvételének költségeit úgy fedezik, hogy minden fogyasztó, mely nem az egyetemes szolgáltatás keretein belül vételez villamos energiát, az általa adott hónapban felhasznált villamos energia mennyiségével arányosan megfizeti a KÁT pénzeszközt.

Az értékesített összes villamos energia mennyisége a MAVIR Allokált KÁT adatpublikációi alapján 2-2,5 TWh havonta, ez jelentős mértékben nem változik – ez az a mennyiség, melyet az áramszolgáltató összesen értékesít egy hónapban az összes ügyfele számára és amely mennyiség után KÁT pénzeszközt köteles számlázni. A támogatás mértékét több tényező befolyásolja, így ez jelentősen változik hónapról hónapra – a KÁT pénzeszköz mértéke pedig az értékesített villamos energia mennyiségének változatlansága miatt ezzel arányosan változik.

A KÁT támogatás mértékét alakító legfontosabb tényezők az előzőekben bemutatott KÁT ár, a villamos energia másnapi és napon belüli piaci ára, valamint a KÁT termelés, azon belül is a naperőművi KÁT termelés. Az áramszolgáltató a kötelező átvételi áron megvásárolt villamos energiát a másnapi, illetve aznapi villamos energia piacon értékesíti. Amennyiben az aktuális piaci ár magasabb, mint a kötelező átvételi ár, nyeresége, amennyiben alacsonyabb, vesztesége keletkezik az értékesítésből, melynek nagysága a kötelezően átvett, majd értékesített villamos energia mennyiségétől függ. Havi szinten ezen tényezők alapján jellemzően kiadást jelent a MAVIR számára a támogatási rendszer fenntartása.

A KÁT támogatás költségét csökkenti a származási garancia értékesítésből befolyt költség, mely a MAVIR szempontjából bevételként értelmezhető. A származási garancia egy piacion értékesíthető termék, mely igazolás arról, hogy a felhasznált energia megújuló energiaforrásból származik; ez az igazolás azonban egyre inkább elértéktelenedik, jelenleg 0,2-0,5 Ft/kWh a költsége a HUPX Go piacon.

A szabályozási pótdíj is a támogatás költségét csökkenti, míg a támogatás költségét növeli a kiegyenlítő energia költsége. Kiegyenlítő energiára akkor van szükség, amikor a tényleges fogyasztás vagy termelés eltér a tervezett menetrendtől; amikor a termelt energia mennyisége meghaladja a fogyasztást, leszabályozásra van szükség, amikor a termelt energia nem elegendő a fogyasztói igények kielégítésére, akkor felszabályozásra van szükség. A kiegyenlítő energia biztosítása a rendszerirányító számára kiadást jelent. A menetrendtől való eltérés esetén szabályozási pótdíj fizetendő, mely bevétel a MAVIR számára. A szabályozásról és a kiegyenlítő energiáról részletesen korábbi cikkünkben olvashatnak.

Egyéb költségek is módosítják az allokált KÁT pénzeszköz mértékét, ezek azonban kevésbé jelentősek.

A fenti ábra 2023. januártól kezdődően jeleníti meg az egyes költségeket, valamint a KÁT pénzeszköz mértékét. A számlázott KÁT pénzeszköz a költségekkel arányosan változik. Nyáron magasabbak a támogatási költségek, és emiatt a KÁT pénzeszköz is, ennek magyarázata elsősorban a szezonális naperőművi termelés meghatározó mennyisége. 2024-ben többszörösére nőttek a támogatási költségek a megelőző évhez képest, melyet a következők magyaráznak:

  • Kapacitásbővülés: 2024 májusában 582 MW-tal magasabb volt a KÁT termelők beépített teljesítménye mint 2023 májusában (ebből 495 MW naperőmű), így a KÁT termelés is növekedett.
  • KÁT ár növekedése: 2024-ben 6,7 Ft/kWh-val többet fizet az áramszolgáltató egységnyi KÁT termelésért, mint 2023-ban.
  • Villamos energia piaci árának csökkenése: 2024 májusáig a napelemes termeléssel súlyozott villamos energia havi egységára 30-60%-kal alacsonyabb volt, mint a megelőző év azonos hónapjaiban és jellemzően a KÁT árnál is alacsonyabb volt. Jelenleg a KÁT ár magasabb, mint a piaci ár, az áramszolgáltatók többet fizetnek a villamos energia átvételéért, mint amennyiért értékesíteni tudják azt, ez pedig jelentős támogatást igényel.

A következő ábra az egyes költségek arányát mutatja be abszolút értékben. 2024-ben a támogatási költségek növekedésével megnőtt pénzeszköz összetételét alakító tényezők közül a kifizetett kötelező átvételi költség, a HUPX másnapi és aznapi értékesítések részaránya is. 2023 április és december között 50-80%-ot jelentettek ezen tényezők, 2024-ben már 90% feletti az arányuk.

A KÁT pénzeszközhöz hasonló szabályozott díjtípus a Prémium pénzeszköz, melyet cikkünkben részletesen nem vizsgálunk, a villamos energia számlán azonban jellemzően együtt tüntetik fel ezen költségeket. A Prémium pénzeszköz 2023-ban átlagosan 0,04 Ft/kWh, maximálisan 0,09 Ft/kWh volt. 2024-ben ennél magasabb volt a Prémium értéke, májusig átlagosan 1 Ft/kWh, maximálisan 1,3 Ft/kWh. Az alábbi ábrán látható, hogy 2023-ban nem volt jelentős a Prémium pénzeszköz, 2024-ben azonban a KÁT-hoz hasonlóan emelkedett.

Mit hoz a jövő? KÁT pénzeszköz várakozások

A fentiekben bemutatott adatok és információk alapján számítható a KÁT pénzeszköz alakulása historikusan és előrejelzésszerűen is. A számítások során csak a legfontosabb tényezőket vettük figyelembe: a kötelező átvételi árat, a villamos energia piaci árát és a KÁT termelést.

Mivel a KÁT termelők jelentős része 2008 után csatlakozott naperőmű, így a 2008.01.01. után csatlakozó, 20 MW vagy alacsonyabb beépített teljesítményű naperőművekre vonatkozó kötelező átvételi árat (40,34 majd 47,04 Ft/kWh), valamint a naperőművi termeléssel súlyozott piaci árat alkalmaztuk. Az előrejelzéshez 2024 májusától az előző évi kihasználtság és a jelenlegi beépített teljesítmény alapján becsültük a KÁT termelést, 2024 júniusától prognosztizált árakat használtunk – ezek alapján előrejelezve a súlyozott piaci árat.

A napelemtermeléssel súlyozott HUPX órás ár és a KÁT ár különbségeként adódik a (napelemes) KÁT támogatás havi egységára, ezen költségek láthatók az ábrán a bal oldali tengely értékeinek megfelelően. A KÁT pénzeszköz (pirossal, a jobb tengely értékeinek megfelelően) a támogatás havi egységárával arányosan változik. 2023 elején a támogatás egységköltsége negatív, a KÁT pénzeszköz pedig zérus – a 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján negatív pénzeszköz ugyanis nem számlázható.

A fenti számolást a jövőre is elvégeztük a várható termelés és várható órás árelőrejelzések alapján. A becslések alapján a továbbiakban nem emelkedik a KÁT pénzeszköz. A villamos energia piaci ára várhatóan növekedni fog a következő hónapokban (legalábbis a napelemes termelések óráit tekintve), ezáltal csökken a piaci ár és a kötelező átvételi ár közötti különbség, vagyis a támogatás egységára. Egyre csökken a napsütéses órák száma, így a KÁT termelés mértéke is, kevesebb támogatás biztosítása szükséges.

Számításaink alapján a várható KÁT pénzeszköz júniusban 6,3-7 Ft/kWh, júliusban 5,1-5,6 Ft/kWh, augusztusban 4,7-5,2 Ft/kWh. Ősztől erősebb csökkenés várható: szeptemberben és októberben még 2-4 Ft/kWh-os árra lehet számítani, novemberben és decemberben azonban várhatóan újra nulla közelébe csökken a KÁT pénzeszköz.