Almérő kötelezettség – változó, megengedőbb szabályok


2020. június 29-én jelent meg  a Magyar Közlönyben a korábbi, villamosenergia almérők telepítésének szabályairól szóló  1/2020. (I. 16.) MEKH-rendelet módosítása, ami tisztáz néhány részletet az almérők telepítésének 2021. január 1-től hatályos kötelezettségével kapcsolatban, valamint könnyítéseket is tartalmaz.  A módosítás kimondja, hogy:

  • a fő elszámolási mérő (amennyiben  az megfelel a többi követelménynek) alkalmazható “almérőként”,
  • szabályozza az elvárt pontossági besorolást,
  • lehetővé teszi az adatgyűjtő-rendszerek használatát (az eddigi előírás az volt, hogy a mérő lett volna köteles adatot tárolni), valamint
  • 2021. január 1-től még nem lesz szükséges gépsorokat mérni, csak az egyedi berendezéseket. A gépsorok, gépcsoportok, épületek almérési kötelezettsége 2022-től lesz kötelező.

Vannak más módosítások is, pontos részletek cikkünkben.

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) már a  korábbi egyeztetések során ígérte, hogy egyszerűsíti az almérő-telepítési kötelezettséget előíró szabályokat (a részletes szabályokról cikkünkben olvashat). Ez a rendelet június végén megjelent módosításával meg is történt. A módosítás lényegét összefoglaljuk, majd  a cikk végén a pontos  módosított korábbi és újonnan hatályos szövegrészleteket is bemutatjuk.

Almérő definíciójának változása – 2. § (1)  

Az almérő definíciója megváltozott, az alábbiak szerint:

Hibahatár a korábbi 3%-hoz képest a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályra változott. Emiatt nem lehet meghatározni egy konkrét hibahatárt, hanem mindez egy többváltozós mátrixot eredményez, ahol a százalékos hibahatárok definiálva vannak:

Legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram és üzemi hőmérséklet mellett százalékban.
Üzemi hőmérséklet (+5…+30) °C (-10…+5) °C
(+30…+40) °C
(-25…-10) °C
(+40…+55) °C
(- 40…- 25) °C
(+55…+ 70) °C
Mérőosztály B B B B
Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel
Imin ≤ I < Itr 2 2,5 3,5 4
Itr ≤ I ≤ Imax 2 2,5 3,5 4
Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett
Itr ≤ I ≤ Imax lásd az alábbi kivételt 2,5 3 4 4,5
A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősség- tartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik.
Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, a működési hőmérsékletnek megfelelő legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni.A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.

Adattárolás: ezentúl nem szükséges, hogy a mérőegység magában tudjon adatot tárolni, hanem elegendő, ha egy rendszerbe integrálva működik, és a rendszer másik eleme (pl. data logger, hub) tárolja az adatot.

Egyéb változás, hogy specifikálva lett, az almérőnek váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérőnek kell lenni – tehát az áramerősség mérése önmagában (egy data logger nélkül, ami tudna cos fi-t és ezáltal hatásos teljesítményt számolni) nem felel meg az előírásoknak. Változatlanul negyedórás mérésekre kell alkalmasnak lennie az eszköznek.

Mérendő rendszerek meghatározása – 3. § (1)

Itt komolyabb könnyítés történt – legalábbis a 2021-es év tekintetében. 2021-ben csak a 100 kW feletti önálló villamos  berendezésekre, valamint a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezésekre vonatkozik a kötelező mérési előírás – tehát jövőre a gépsorokat, gyártósorokat, üzemcsarnokokat és épületeket nem lesz kötelező almérővel mérni.

Figyelem: 2022-től azonban semmi nem változik. Ugyanúgy kötelező lesz – a legalább 50 kW, ill. 70 kW névleges teljesítményű önálló berendezések ill klímaberendezések mellett – az összesen legalább 100 kW csúcsteljesítmény-igényű gépsorokat, épületeket mérni.

Ugyancsak nem változott a TAO-kedvezmény igénybe vételével történő Beruházás esetén kötelező almérő felszerelése, valamint a minimum 2000 ill 1000 üzemórás küszöb, ami alatt nem szükséges mérőt felszerelni – és a fix teljesítményfelvételű, üzemóraszámlálóval ellátott berendezések kivétele.

Elszámolási mérők megfelelése – új 4/A. §

Egy új paragrafus explicite kimondja, hogy kiváltható az almérő telepítése  a meglevő elszámolási mérővel, ha az az almérőre vonatkozó feltételeket teljesíti és a szervezet az elszámolási mérőn mért adatokat közvetlenül megkapja és nyilvántartja, vagy legalább havi rendszerességgel a szolgáltatótól átveszi és nyilvántartja.

Pontos szövegszerű módosítások

Korábban 2020. júniusi módosítással
Almérő definíciója – 2. § (1)  
E rendelet alkalmazásában almérő az olyan, legfeljebb 3%-os hibahatárértéken belüli és legalább negyedóránkénti mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas fogyasztásmérő, amely
a) az elszámolási mérő által mért villamosenergia-fogyasztás megosztására vagy
b) egyes villamosenergia-fogyasztó készülékek villamosenergia-fogyasztásának elkülönült mérésére szolgál.
E rendelet alkalmazásában almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.
Mérendő rendszerek – 3. § (1)
(1) Az  energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése érdekében köteles almérőt felszerelni az  alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:
a) a 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések),
b) a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések.
(1) Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése, az  indokolatlan fogyasztások feltárása és az  energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni az  alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a  villamosenergiafelhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:
a) minden 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezés (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések),
b) minden 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezés.
(2) Az  energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése érdekében köteles almérőt felszerelni, amennyiben az  (1)  bekezdésben meghatározott almérővel mért fogyasztású önálló villamos berendezések, hőtermelő és klímaberendezések figyelmen kívül hagyása mellett az  egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a  beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot. NEM LÉP HATÁLYBA 2021. január 1-én!
2022. január 1-től:
(2) Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése, az  indokolatlan fogyasztások feltárása és az  energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni, ahol az  e  rendeletben meghatározott almérővel már mért fogyasztású berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az  egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a  beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot.
Elszámolási mérők megfelelése – új 4/A. §
korábban nem szerepelt a rendeletben. Nem áll fenn almérő felszerelési kötelezettség az e rendeletben meghatározott almérő telepítési ponton, ha e  ponton a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő elszámolási mérő található, és a  kötelezett gazdálkodó szervezet az  elszámolási mérőn mért adatokat közvetlenül megkapja és nyilvántartja, vagy legalább havi rendszerességgel a szolgáltatótól átveszi és nyilvántartja.

 


Segíthetünk?

Bízza meg a Wattler csapatát az almérőkötelezettség-felmérés elkészítésével, kérjen ajánlatot az almérőkre! Részletekért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk chat-en, az [email protected] címen vagy a +36708508993-as telefonszámon!