Almérő kötelezettség cégeknek - a pontos szabályok

2020. január 16-án jelent meg a villamosenergia almérők telepítésének szabályairól szóló  1/2020. (I. 16.) MEKH-rendelet, amely tisztázza a korábbi, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek számára almérő-rendszerek működtetését előíró törvény alkalmazásának pontos szabályait.

Összefoglalva: 2021. január 1-étől almérővel kötelező mérni

 • 100 kW-nál nagyobb villamos berendezéseket (évi 2000 üzemóra felett),
 • 140 kW-nál nagyobb villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezéseket (évi 2000 üzemóra felett),
 • 200 kW-nál nagyobb teljesítményfelvételű gépsorokat, üzemegységeket, épületeket,
 • illetve 2020. január 24-től a TAO-kedvezménnyel érintett villamos berendezéseket.

A részletekért kérjük olvassa el teljes cikkünket!

A szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatok almérők üzemeltetési kötelezettségét az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény már 2018. január 1-e óta előírja (a törvényről és az almérőkről szóló részletes cikkünket itt olvashatja), azonban végrehajtási rendelet híján a kötelezettség nem volt kikényszeríthető. Ezen változtatott a 1/2020. (I. 16.) MEKH-rendelet.

Milyen cégekre vonatkozik a kötelezettség?

A szabályozás az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett szervezetek 1)tehát: az a gazdálkodó szervezet, amelynek éves átlagos energiafelhasználása az elmúlt 3 évben meghaladta a 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget, tovább információk cikkünkben közül azokra, akik esetében fennáll az alábbi feltételek egyike:

 • Valamely berendezés, illetve összetartozó gépcsoport, üzemegység összteljesítménye és üzemórái a meghatározott szintet meghaladja, vagy
 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás kapcsán TAO-kedvezményt igénybe vesz.

és az érintett gép, berendezés esetén a villamosenergia-fogyasztás nem határozható meg egyértelműen a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján.

Milyen gépeket, berendezések, üzemegységeket kell mérni almérővel?

Az alábbi berendezésekhez kell almérőt szerelni:

1)  100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések, gépek2)pl. présgépek, hegesztők, feldolgozóipari gépek, stb. ),

2) 140 kW feletti névleges villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: VRV rendszerek, hőszivattyúk, kemencék),

3) Az önállóan mérendő berendezések figyelnem kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorra állított berendezések (pl.: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, de akár épület is) esetén a legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot,

4) Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás esetén TAO-kedvezmény igénybevétele esetén a beruházással vagy felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergia-megtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg.

1-3) pontok alól kivételt képeznek a huzamosabb ideig, kizárólag állandó teljesítményszinten üzemelő, üzemóra-számlálóval ellátott motorok és egyéb berendezések, tehát amelyek villamosenergia-felhasználása egyértelműen meghatározható a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján.  Él a kötelezettség, ha a kérdéses berendezés szabályozás vagy vezérlés alapján a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tud működni, vagy a működését úgy képes leállítani, hogy azt az üzemóra-számláló nem rögzíti.

Milyen almérő felel meg az elvárásoknak?

Az a fogyasztásmérő, amely:

 • mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas,
 • legalább 15 percenkénti mérésre alkalmas, és
 • maximum 3%-os hibahatáron belül működik.
Az egyik, Wattler által forgalmazott almérőtípus

Véleményünk szerint ez megengedő szabályozás. Nem ír elő a törvény kötelezettséget hitelesített mérő beszerelésére – ami a költségeket jelentős mértékben növelte volna -, valamint valós idejű adattovábbítást, távfelügyeleti rendszerre kapcsolódást sem. Ugyancsak nincs előírva a hatásos teljesítményen illetve energiamennyiségen túl egyéb paraméterek (pl. meddő, feszültségminőségi mutatók vagy harmonikusok) mérése.

Mikortól lép életbe a szabályozás?

A kötelezettségnek 2021. január 1-ig kell eleget tenni.

A TAO-kedvezménnyel érintett villamos berendezés, rendszer esetén azonban már korábban, 2020. január 24-én él a kötelezettség (a rendelet hatályba lépésével egyidőben). Jelenleg azonban nem világos, hogy ez utóbbi esetben a beruházás megindítása, üzembe helyezése vagy az adókedvezmény igénybevételének dátuma-e a releváns az kötelezettség szempontjából. A törvényhozói szándék tisztázása érdekében a MEKH-hez fordultunk további információért. Amennyiben pontosító információt kapunk, frissítjük cikkünket.

Törvényi kötelezettség szigorítása 2022-től

A jelen rendelet előírásai szerint 2022. január 1-ével szélesedik az almérő telepítési kötelezettséggel érintett berendezések és üzemi egységek köre, hiszen csökken a kötelezettséget előíró határérték:

  • az önálló villamos berendezések esetén 100-ról 50 kW-ra;
  • a hőtermelő és klímaberendezések esetén 140-ről 70 kW-ra;
  • berendezéscsoportokra, gépsorokra, üzemegységekre, épületekre vonatkozóan  200-ról 100 kW-ra;
  • míg a mininális üzemóraidő 2000-ről 1000 órára csökken.

Új almérőrendszer beépítése során már érdemes a fenti határértékeket figyelembe venni.

Mi a teendő?

Javaslatunk szerint az alábbiakat érdemes tenni:

 1. Felmérni, hogy az adott cégnél pontosan melyik gépekre, berendezésekre, illetve gépcsortokra, üzemegységekre és épületekre vonatkozik a követelmény (ezt a feladatot a szakreferens vagy energetikai auditor is el tudja végezni),
 2. Eldönteni, hogy milyen specifikációjú rendszert szeretnének üzemeltetni: valós idejű, távfelügyeleti rendszerbe kötött, vagy csak időszakos adatletöltést lehetővé tevő; illetve milyen időbeli granulációt és adatmennyiséget előállító rendszerre van igény.
 3. A fentiek alapján megterveztetni a rendszert és kiépíttetni 2021. január 1-ig

TAO-kedvezmény auditja során azt javasoljuk, hogy az audit során kerüljön beépítésre almérő is.

Mennyibe fog ez kerülni?

Jó hír, hogy a piacon költséghatékony rendszerek is elérhetők, amennyiben nincs igény teljes (hitelesített) pontosságra és távfelügyeleti rendszerbe kötésre. Egyszerűbb, egy-két mérési pontos rendszerek pár százezer forintos költséggel is beszerezhetők. Ezekre akár tőlünk, a Wattlertől is kérhet ajánlatot (tekintse meg az általunk forgalmazott rendszereket).


Segíthetünk?

Bízza meg a Wattler csapatát az almérőkötelezettség-felmérés elkészítésével, kérjen ajánlatot az almérőkre! Részletekért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk chat-en, az info@wattler.eu címen vagy a +36708508993-as telefonszámon!

Lábjegyzetek   [ + ]