Hitelesnek kell-e lennie az almérőnek? A Measuring Instruments Directive (MID) – Mérőeszköz Direktíva


Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglaltak szerint az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatok almérő-rendszer kiépítésére kötelezettek. A pontos szabályokról –  a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletnek megfelelően – itt olvashat bővebben. A rendelet 2020-as nyári módosításában helyet kapott az is, hogy az alkalmazott mérőeszköznek az NGM rendeletnek megfelelő B pontossági osztályba soroltnak kell lennie. Ennek kapcsán kerül a képbe az európai Mérőeszköz Direktíva (angolul: Measuring Instruments Directive, azaz MID), ezáltal továbbá a mérőeszközök hitelesítésének szükségességének kérdése. A MID általában az elszámolási mérőkre alkalmazandó hitelesítési kategória, azonban jelen helyzetben nem egyértelmű, hogy a MEKH-rendeletnek való megfelelés esetén elvárt-e vagy nem. Részletek a cikkünkben.

Tudnivalók a MID-hitelesítésről

Az Európai Parlament és a Tanács 2004-ben megfogalmazta a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló irányelvét. Hatályba lépése csak később, 2006-ban történt meg az Európai Unió tagországaiban. Magyarországon 8/2006. (II.27.) GKM rendelet felelt meg a MID-nek. 2014-ben a direktívát módosították, jelenleg az EU-ban érvényben lévő 2014/32/EU irányelv (Magyarországon a 43//2016. (XI. 23.) NGM rendelet) szabályozza a mérőeszközökre vonatkozó előírásokat.

Az irányelv célja, hogy összehangolt szabályok vonatkozzanak az EU-ban alkalmazott összes olyan mérőeszközre, amelyeket „a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatok”((43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet 1. § (2) )) ellátására alkalmaznak. Az irányelv a hatásos villamosenergia mérésére szolgáló fogyasztásmérők mellett minden más mérőtípusra (pl. gázmérő, vízmérő, hőenergia-mérő, mérlegek, stb) is kiterjed.

A MID megfelelőségi nyilatkozat megszerzéséhez az irányelvben részletezett módon kell eljárni. Az eljárást a mérőeszköz gyártójának kell kezdeményeznie, azonban a vizsgálatokat az úgynevezett bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek (angolul: Notified Body; teljes lista megtalálható a NANDO adatbázisban) folytatják le a MID-ben megadott modul-kombináció szerinti megfelelőség-értékelési eljárásoknak megfelelően ((Magyarországon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatósága a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet a két említett irányelv vonatkozásában, 1422-es számú bejelentési számon)). A gyártó több lehetséges megfelelőségértékelési mód közül választhat (B+D, B+F, H1 modul), és bizonyos feltételek esetén a megfelelőségértékelést saját maga is végezheti. A MID-ben meghatározott időközönként felülvizsgálat is szükséges, ami villamosenergia-mérők esetén 10 évenkénti felülvizsgálatot jelent.

Azt, hogy a mérő a MID-nek megfelelő bevizsgálása megtörtént-e, a mérőn feltüntetett jelölésekből következtethetünk. A megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező fogyasztásmérő eszközök esetén a CE (Communauté Européenne) jelölést kiegészítik az alábbiak:

  • „M” metrológiai jel,
  • a megfelelőségi nyilatkozat kiállításának évszámának utolsó két számjegye,
  • a megfelelőséget tanúsító bejelentett szervezet azonosító száma.

Szükséges-e a MID hitelesítés az almérő-jogszabálynak való megfeleléshez?

Az 1/2020. (I. 16.) MEKH almérő-kötelezettségre vonatkozó rendelet szempontjából a legfontosabb, hogy az NGM rendelet hatálya alá esnek a hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők is. A vonatkozó előírásokat az NGM rendelet 1. mellékletének III. pontja, illetve a 2. melléklete részletezi. Ez alapján szükséges lenne, hogy a mérőfelszerelés MID-hitelesítéssel bírjon.

Kiemelten fontos azonban, hogy a felszerelendő villamos almérő-rendszer nem elszámolási mérésre szolgál, ezért egyes értelmezések szerint nem kötelező MID megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznie. A MEKH honlapján megtalálható kérdezz-felelek is így fogalmaz (5. old., 8.pont) : “A Rendelet nem tartalmaz előírást az almérőként alkalmazott fogyasztásmérők kötelező hitelesítésére vonatkozóan, csak az alkalmazott almérő mérési pontossága került előírásra. ” Ez azt jelentené, hogy nem MID hiteles, de a mérési pontosságnak megfelelő mérőeszközök ugyanúgy alkalmazhatók az almérő-rendszer kiépítése során.

Állásfoglalást kértünk a Hivataltól a kérdés tisztázása végett, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

 


Segíthetünk?

Bízza meg a Wattler csapatát az almérőkötelezettség-felmérés elkészítésével, kérjen ajánlatot az almérőkre! További információkat honlapunkon talál. Részletekért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk chat-en, az [email protected] címen vagy a +36708508993-as telefonszámon!