Tároló-TAO: Villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás társasági adókedvezménye


2024-től új energetikai témájú tao-kedvezmény lép életbe. Saját megújuló termelés (pl napelem) mellé telepített, legalább 75%-ban arról töltött energiatárolók beruházásának 30, 40 vagy 50%-át (nagy-, közép- illetve kisvállalat esetén) lehet leírni a befizetendő társasági adóból.

Read more: Tároló-TAO: Villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás társasági adókedvezménye

Adókedvezmény vehető igénybe villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás esetén a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 22/H § alapján. Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben vehető igénybe, amennyiben a jogszabályi feltételek teljesülnek. Részletszabályok a későbbre várható PM-rendeletben lesznek, de már most is sokat tudunk.

A támogatás feltételei

Az adókedvezmény igénybevételének van néhány feltétele,

Tárolóra vonatkozó feltételek

  • amely azonos ponton (POD-on) csatlakozik, mint egy megújuló energiából villamos energiát előállító erőmű. Az erőmű termelhet hálózatra, vagy kizárólag saját felhasználásra (viszwattos erőmű)
  • a villamosenergia-tárolóba betáplált energia legalább 75 százaléka ebből az ugyanazon a POD-on csatlakozó megújuló erőműből származik (ennek pontos számítása várható a miniszteri rendeletben)
  • Méretmegkötés nincs, csak maxium támogatható összeg és megújuló részarány előírása
  • A tárolónak az első adóévre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtása előtt rendelkeznie kell érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel, valamint érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel.

Az adókedvezmény igénylése az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Pénzügyminisztérium) honlapján közzétett elektronikus nyomtatványon tett bejelentéssel történik. A szükséges adatokat a Tao-tv., valamint a 2023. évi CIX. törvény 15. § értelmében az adópolitikáért felelős miniszter által kiadott rendelet határozza meg. Ilyen rendelet egyelőre nem jelent meg.

Adókedvezmény mértéke

CégméretKedvezmény arányMaximum összeg
Nagyvállalat30%30 millió EUR
Középvállalat40%
Kisvállalat50%

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke az összes igényelt állami támogatással együtt adózónként és beruházásonként nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségének 30%-át,  valamint a legfeljebb a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget.  Az elszámolható költséget piaci áron kell figyelembe venni. Elszámolható költségnek minősül a villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás bekerülési értéke.

A támogatás mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

A támogatást követő kötelezettségek

A beruházás részét képező eszközöket az üzembe helyezést követő legalább öt évig szükséges üzemeltetni és használni. Ha ezek az eszközök pótlás nélkül kivezetésre kerülnek vagy nem üzemelnek, az az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.

Az adókedvezmény igénylése esetén nyilvántartást kell vezetni a beruházás keretein belül üzembe helyezett és nyilvántartásba vett villamosenergia-tároló üzembe helyezésének és nyilvántartásba vételének időpontjáról és helyéről, valamint bekerülési értékéről. Ha valamilyen okból a tároló a kötelező üzemeltetési időszak alatt (a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évben) kikerül az állományból, ennek időpontját és indokát is szükséges nyilvántartásba venni. A pótlólag bekerült, szinten tartást szolgáló villamosenergia-tároló esetén hasonlóan szükséges eljárni.

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adó- és vámhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

Kizáró tényezők

Nem veheti igénybe az adókedvezményt nehéz helyzetben lévő, vagy a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló társaság, valamint olyan társaság, amely végelszámolását bejelentette a bírósághoz. Nem veheti igénybe a kedvezményt olyan, akivel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben európai bizottsági határozat alapján jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatás miatt.

Továbbá nem vehető igénybe a kedvezmény a 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló villamosenergia-tárolóhoz.

Ugyanazon beruházás esetén a villamosenergia-tárolóra igényelhető adókedvezmény nem vehető igénybe a Tao-tv. 22/B. § (1) bekezdése szerinti Fejlesztési adókedvezménnyel és a 22/E. § (1) bekezdése szerinti Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményével, valamint a Válságközlemény 2.5. szakasza alapján jóváhagyott SA.102428 számú bizottsági határozattal (TCTF – RRF: Aid for energy storage facilities for the integration of weather variable renewable energy sources) együttesen.

,