Jogszabályváltozás az erőművek MSZKSZ díjában és olajkészlet-képzési kötelezettségében


2024. április 1-től az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, elsődleges energiaforrásként földgázt használó erőművek által villamosenergia-termelés céljára felhasznált földgáz mennyiségére nem kell megfizetni a különleges tagi hozzájárulás díjtételt. Emellett 2024. április 5-től ezen erőművek mentesülnek a kötelező szénhidrogén készlet tartatása alól.

Különleges földgázkészlet tagi hozzájárulásának módosítása

A Magyar Közlöny 38. számában (2024. március 8.) kihirdették a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosítását.

A rendelet módosítás alapján a 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A különleges földgázkészlet fenntartásához szükséges tagi hozzájárulásra – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – egyebekben az Fbkt.-ban, különösen annak 8–9. §-ában foglaltak az irányadók.”

Emellett a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatbenyújtási és fizetési kötelezettség nem vonatkozik a villamosenergia-termelői engedéllyel rendelkező, 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, elsődleges energiaforrásként földgázt használó erőművek által villamosenergia-termelés céljára felhasznált földgáz mennyiségére.”

A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításának értelmében:

  1. 5/C. § (2): A Kormány a rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosítását – az eredeti 2024 április 1-jéhez képest – 2025. április 1-ig meghosszabbította és a biztosításra a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget jelölte ki.
  2. 5/D. § (2): A Szövetség ellentételezésére az energiapolitikáért felelős miniszter – az eredetileg négy helyett – több részletben, előre, az erre a célra elkülönített költségvetési forrásból fizeti ki.

A rendelet 2024. április 01-jén lépett hatályba.

A változás a normál tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségét nem érinti. A tagi hozzájárulás nyilatkozatban ezt a mennyiséget külön tételsoron (041 – Földgáz-erőművek által villamosenergia-termelés céljára értékesített vagy felhasznált mennyiség) szükséges rögzíteni, és nem kell szerepeltetni a 019 – Különleges tagi hozzájárulás 260/2022. (VII.21.) összesített mennyiség sorban. Tehát ebben a sorban (50 MW és annál nagyobb teljesítményű, elsődleges energiaforrásként földgázt használó erőművek esetén) kizárólag a saját felhasználású (pl. épületfűtés) földgáz mennyiségét kell feltüntetni.

A jogszabály változás csak a normál nyilatkozat adatok rögzítési folyamatát változtatja meg. Az új engedélytípus kód a 2024. áprilisi bevallási időszaktól kezdődően valamennyi földgáz szekciós tagvállalat részére elérhető lesz a TIR Portálon. Amennyiben a tagvállalatot nem érinti a jogszabály módosítás, abban az esetben a 041 tételsoron 0 MWh mennyiség rögzítendő vagy üresen hagyható.

2024. január 1. óta a földgáz „normál” tagi hozzájárulás díja 566,04 Ft/MWh, a különleges tagi hozzájárulás díja pedig 537,74 Ft/MWh.

Az olajkészlet-képzési kötelezettség felülvizsgálata

Az Ukrajna területén zajló háború magyarországi következményeinek elhárítása és kezelése érdekében a veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű elsődlegesen földgáztüzelésű erőműveket mentesítik az olajkészlet-képzési kötelezettségük alól. Az érintett erőműveket az alábbi táblázat listázza.

Engedélyes neveTelephely
1.Alpiq Csepel Kft.Csepel II. Erőmű, 1211 Budapest, Hőerőmű utca 3.
2.Budapesti Erőmű Zrt.Kelenföldi Erőmű, 1117 Budapest, Budafoki út 52., Észak-Pesti Erőmű Újpesti Erőműve, 1045 Budapest, Tó utca 7., Dél-Pesti Erőmű Kispesti Erőműve, 1183 Budapest, Nefelejcs utca 2.
3.MVM Balance Zrt.Bakonyi Gázturbinás Erőmű, 8400 Ajka, Gyártelep, 1961/1 hrsz.
4.PANNONGREEN Megújuló Energia Termelő és Szolgáltató Kft.Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
5.Dunamenti Erőmű Zrt.2440 Százhalombatta, Erőmű út 2.
6.Uniper Hungary Energetikai Kft.Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 2/A
7.ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft.2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
8.MVM Mátra Energia Zrt.3271 Visonta, Erőmű utca 11.
9.MVM Tisza Erőmű Kft.3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A

A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, azaz 2024. április 5-én.


Amennyiben további kérdései a földgázszabályozási díjak változásáról, írjon nekünk emailt az [email protected] -ra vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en! A fenti írás csak tájékoztató jelleggel készült.