Veszélyhelyzeti jogszabály-módosítások


Decemberben három fontos energetikával kapcsolatos törvényt is módosítottak a veszélyhelyzetre való tekintettel:

 1. A VET módosítás értelmében az árampiacon a 10 fő alatti kisvállalkozások számára – bizonyos feltételek teljesülése mellett – bevezették az egyetemes szolgáltatásba történő belépés lehetőségét,
 2. az energiahatékonysági törvény módosításával az energiahatékonysági kötelezetti rendszerben az első éves megtakarításokra vonatkozó teljesítési határidőt a kereskedők részére kitolták 2022. év végére.
 3. Almérők tekintetében pedig a 2022-január 1-én életbe lépő kötelezettségeket 2023. január 1-ére tolták.  

A részletekről és a módosítás értelmezésről cikkünkben olvashat.

Villany rezsicsökkentés KKV-knak

670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

A VET módosítása szerint 2022. június. 30-ig nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval (az MVM Nexttel) határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül((Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részesedése eléri a 25%-ot. Illetve a KKV minőség meghatározásánál a konszolidálásra vonatkozó összeszámítási szabályokat is figyelembe kell venni.)),
 • foglalkoztatotti létszáma max. 10 fő,
 • a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (létszámnál és összeghatárnál is figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozásokat is!)
 • létesítő okiratának aláírására 2021. november 22. előtt került sor
 • nyilatkozik villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzési kötelezettségről vagy ez alóli mentesülésről

Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele akkor valósulhat meg, ha szerződés lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, illetve ha a kereskedőváltás egyéb feltételei (pl. az ügyfél fizetési kötelezettségei) teljesülnek. Ha a felmondás a hónap 15. napjáig került sor, akkor a villamosenergia vásárlási szerződés a hónap utolsó napján szűnik meg. Amennyiben 16.-a és a hónap utolsó napja között, akkor pedig a következő hónap utolsó napján. Tehát, az érintetteknek érdemes igyekezniük.

Amennyiben élő szerződéssel rendelkezik a vállalat, akkor a váltáshoz a kereskedő együttműködése is szükséges lesz. Ugyanis határozott idejű szerződésektől jellemzően nem lehet egyoldalúan elállni, azokat súlyos szerződésszegés nélkül felmondani. A kereskedőnek pedig nem biztos, hogy érdeke lesz a fogyasztó elvesztése, mivel a rendelet szerint köteles az egyetemes szolgáltatónak megvásárlásra felajánlani a fogyasztó szerződött, későbbi időszakara még hátralévő mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron. Azaz a kereskedők számára nem jelent előnyt a felhasználó átszerződése.

A rendelet 2021.12.05-étől hatályos, és a rendelet hatályát a kormány a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja, ami jelenleg 2022. június 1. Tehát, nem csak idén decemberben lesz mód az MVM Next Zrt. vagy az E.ON Áramszolgáltató Kft. ((Az MVM-nek országos , míg az E.ON-nak a Működési engedély 2. számú mellékletében jelölt települések felé van ellátási kötelezettsége, tehát a kettő szolgáltató átfedésében az ügyfél döntheti el kinél szeretné igénybe venni az egyetemes szolgáltatást)) ügyfélkörébe átlépni.

Az új szabályozás az érintett fogyasztók számára az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogot csak fél évig 2022. június. 30-áig teszik lehetővé. Az ezt követő időszak ellátásáról gondoskodni kell – természetesen hozzá kell tennünk, hogy ez a fél év a legdrágább időszak az árampiacon.

Az egyetemes szolgáltatásba való átállás lépései:

 • Amennyiben élő szerződés van 2022. január 1-től, meg kell vizsgálni, hogy a kereskedői villamosenergia-szerződés lehetővé teszi-e a szerződés felmondását. Ha nem, akkor kezdeményezni lehet a kereskedővel a közös megegyezéses szerződésbontást.
 • Amennyiben lehetséges felmondani a szerződést, akkor az erre vonatkozó igénybejelentést a fogyasztó energiakereskedőjének kell benyújtani a felmondást.
 • Be kell jelenteni az igény az egyetemes szolgáltatás igénybevételére az egyetemes szolgáltatónál. ((Az egyetemes szolváltatásba való átlépéshez segítséget nyújt az MVM Next oldala))

Az egyetemes szolgáltatásban jelenleg 30,69-31,02 Ft/kWh energiadíj (nettó) árral lehet számolni. A részletes árszabásról az E.On, illetve az MVM Next oldalán lehet tájékozódni. A villamosenergia piaci ára jelenleg 100 Ft/kWh  felett van, így aki piaci áron vásárolja a villamosenergiát vagy januártól 31 Ft/kWh-nál magasabb lenne a villamosenergia egységára érdemes lehet átlépni az egyetemes szolgáltatásba és kivárni, hogy nyárig csökkenjen a világpiaci ár, így kedvezőbb szerződést kötni.

Fontos, hogy ha a fogyasztó mégsem felel meg a rendelet alkalmazási feltételeinek, akkor a villamosenergia díja az egyetemes szolgáltatási ár minimum ötszöröse vagy az  adott hónapra vonatkozó HUPX piaci ár kétszerese lesz!

Frissítés!

A 2021. december 28-án megjelent 817/2021. Kormány rendelet értelmében központi költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézmény ((Értelmezésünk szerint a rendelet a helyi önkormányzatot és közfeladatot ellátó költségvetési intézményét nem érinti, csak a központi költségvetési szervet és közfeladatot ellátó intézményét, mivel a 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 50. § (4) külön fogalomként írja le a költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézményét, a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézményét és az egyházi jogi személyt.)) nem jogosult egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, illetve nem jogosult a végső menedékes ((Végső menedékes: az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára a Hivatal által biztosított villamosenergia szolgáltatás, aki akkor veszi át a felhasználót, hogyha az egyetemes szolgáltató nem tudja biztosítani a fogyasztó villamosenergia ellátását.)) jogintézmény keretében biztosított ellátásra.

2022. február 1-től megszűnik az összes ilyen szerv egyetemes villamosenergia szerződése, amelyek alapból nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra ((A rendelet nem írja le egyértelműen, hogy az alapból ESZ-re jogosultak szerződését felbontják-e. Elméletileg az ő szerződésük is megszűnik, de a Vet. szerint újraköthetik.)).

A rendelet a veszélyhelyzet végéig, tehát jelenleg 2022 június 1-éig hatályos.

Az energiahatékonysági törvény módosításai

(671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet)

A törvénymódosítás szerint az EKR kötelezett fél a 2019-es kötelezettségeit (az általa 2019-ben végső felhasználók részére értékesített, energiamennyiség 0,05%-ára vonatkozó energiamegtakarítást) az eredeti 2022. március 31-i határidő helyett később, 2022. december 31. napjáig (vagy a vészhelyzeti szabályozás érvényességéig, tehát 2022 június 1-éig) teljesítheti.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy több idő lesz a 2021-es projektek utóauditjára és a megtakarítások hitelesítésére, illetve 2022-ben befejezett projektek is felhasználhatóak a 2021-es (2019-es alapon számított) kötelezettségek teljesítésére. A módosítás kizárólag ezekre (a 2019-es alapú) kötelezettségekre terjed ki, a további évekre nem tartalmaz kedvezményt, de a rendelet kiemeli, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) először 2023. március 31-én szabhat ki bírságot a nem teljesített energiamegtakarítási kötelezettség kapcsán.

További módosítás, hogy az energetikai szakreferens igénybevételére vonatkozó kötelezettség 2022. november 15. napjától alkalmazandó. Tehát akinek még nincs élő szerződése az ráér megkötni 2022 második felében, illetve akinek van már ilyen szerződése, azok esetében sem lesz kötelező érvényű az almérőkre vonatkozó rendelet alkalmazása.

Ugyanakkor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javasolja a szakreferens szolgáltatás fenntartását az alábbi okokból:

 1. Ennek hiányában a gazdálkodó szervezet saját maga köteles, segítség nélkül beadni az éves adatszolgáltatását a Hivatal felé.
 2. A jelen energiapiaci helyzetben a szakreferens szakértő segítséget nyújthat az energiakereskedőkkel való egyeztetés során.
 3. A szakreferens által javasolt beruházásból származó, hitelesített megtakarítás 100%-ban elszámolható az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben. E megtakarítás értékesíthető bármely energiakereskedő számára, amely bevétel segíti a beruházás megtérülését,

A rendelet december 7-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor veszti hatályát, tehát jelen állapotban 2022. június 1-jén.

Almérő rendelet módosítása

16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelet

Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett vállalatok almérő-telepítési kötelezettségének következő lépését egy évvel elhalasztották, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2021-es kötelezettségek érvényben vannak, ám 2022. helyett 2023. január 1-étől kell almérővel mérni az alábbiakat:

 • 50 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezéseket (évi 1000 üzemóra felett),
 • 70 kW feletti névleges villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezéseket (évi 1000 üzemóra felett),
 • Az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorra állított berendezéseket, amennyiben a legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot. Tehát a gépsorok esetében megszűnik az üzemóra határ.)

Az almérő-kötelezettségről bővebben itt tájékozódhat.