EKR-katalógus (sztenderd intézkedésjegyzék)


2021. január 1. óta él az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), amiben a fogyasztók értékesíthetik az energiahatékonysági intézkedések/beruházásokkal elért energiamegtakarítást. Tehát gyakorlatilag megtakarításarányos támogatási formáról van szó. Az EKR rendszerről itt olvashat bővebben. A beruházásokat elősegítvén és az elszámolás könnyítése céljából az Energiahivatal kiadott egy dokumentumot (EKR katalógus / EKR sztenderd intézkedési jegyzék), célja, hogy energetikai audit nélkül, egyszerűsített számítással lehessen az egyes intézkedések által elért energiamegtakarítás mértékét meghatározni. Ebben a cikkünkben ezeket a kategóriákat foglaljuk össze. 

Standardizált intézkedések területei

A katalógus több területekről igyekezett összeszedni jól sztenderdizálható beruházás típusokat az alábbiak szerint:

 1. Épületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedések
 2. Háztartási gépcsere és irodai berendezések cseréje
 3. Technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására vonatkozó intézkedések 
 4. Közlekedéssel kapcsolatos energiahatékonysági intézkedések
 5. Szemléletformálás (pl. abroncsnyomás ellenőrzése)

Ebben a cikkben igyekszünk átfogó képet adni az EKR katalógusról, de nem vizsgáljuk részletesen minden standard intézkedés (katalóguslap) részletét, követelményét, számítási módszerét. A számításokhoz minden esetben használja a katalógus hivatalos katalógust. Az elérhetőségek:

A katalógust időnként módosíthatják, kiegészíthetik. A legutóbbi ilyen módosítás 2024 februárjában történt. A cikkben ezt az aktuális katalógust mutatjuk be. A módosításoknak nincs visszamenőleges hatálya, tehát egy projekt esetén az elszámolást az beruházás megkezdésekor érvényes katalógus alapján kell elvégezni. Amennyiben időközben a katalógus a beruházó számára kedvezőtlenül módosul, mindig dönthet úgy, hogy egyedi auditot készít a projektről.

Fontos megjegyezni, hogy bár a katalógus tartalmaz több, gázkazánokat érintő beruházást, 2025. január 1-től a nem lakossági energiafogyasztók a fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő berendezések beépítését nem tudja EKR-ben értékesíteni. A lakosságra ez a korlátozás 2026. január 1-től lép hatályba. Ez a katalógus szempontjából a gázkazán cserét érinti, a jelzett időpontoktól ezek a katalóguslapok nem alkalmazhatók. Meglévő gázkazán cseréje hőszivattyúra továbbra is elszámolható lesz.

Mire jó a katalógus?

Ha egy vállalat olyan energiahatékonysági beruházást végez el, vagy intézkedést tesz, amelyre vonatkozóan a katalógus tartalmaz számítási módszert, akkor nincs szükség a bonyolultabb és költségesebb energetikai audit elvégeztetésére. A katalógusban előírtaknak megfelelő számítással és a szükséges dokumentumok bemutatásával hitelesíthető a megtakarítás.  A számítások néha roppant egyszerűek, máskor elvégzésükhöz javasolt szakértőt igénybe venni – a részleteket ld. alább. A számítást követő hitelesítést mindenképpen a MEKH által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezettel kell végeztetni. A megtakarítás értékesítése kapcsán szükséges egyes lépésekről bővebben itt olvashat. Az energiamegtakarítás GJ/éves szintre számítandó ki.

A katalógus pontosan lehatárolja, milyen intézkedésekre használható az egyszerűsített (katalógusos) számítás. Azon intézkedések, melyek eltérnek a katalógusban meghatározott feltételektől (pl. épületfunkció, mérethatárok, eltérő környezeti feltételek), értékesíthetők az EKR-ben, ezekre azonban egyedi auditot szükséges készíteni. A katalógus megállapításait, adatait, módszereit az auditor segítségként felhasználhatja egyedi auditok során, figyelembe véve az eltéréseket.

Energiamegtakarítás számítása

Korai csere és többlet – a berendezés kora és élettartama alapján

A számítások során figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi berendezés élettartamából még hány év van hátra. Az élettartamból hátralévő évekre “korai csere” számítást kell alkalmazni, azokra az évekre, melyek élettartamon túl vannak, “többlet” számítási módszert. Ezekre a katalógus külön pontban ad meg egy-egy összefüggést, továbbá az egyes berendezések, intézkedések élettartamát is feltünteti. A korai csere időszakára az energiamegtakarítást a jelenlegi (régi) berendezéshez viszonyítva számolni, többlet számításnál meghatározott követelményértékhez viszonyítva. A katalógus az egyes intézkedéseknél felsorolja a hatályos magyarországi és európai uniós minimum energiahatékonysági követelményeket. A követelményekről és alkalmazásukról részletesebben a korábbi cikkünkben olvashat. A korai cseréről pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.

Elszámolható évek

Fontos megjegyezni, hogy, mivel az EKR programja 2030-ig tart, az energiamegtakarításokat is eddig az időpontig számítjuk. Ez azt eredményezi, hogy, amennyiben a jelenlegi berendezés élettartamából annyi, vagy több) év van hátra, mint a 2030-ig visszalévő idő, az egész korai csereként számolható el. Példaként vegyük azt, hogy 2024-es projektként kazánt cserélünk. A kazán élettartama 20 év (30 kW hőteljesítményig 20 év, ennél nagyobb kazánoknál 25).  A példánkban a kazánt 2011-ben, 13 éve építették be, tehát élettartamából még 7 év van hátra. Ez alapján 7 év számolható el korai cserével. Mivel azonban 2030-ig már csak 7 évelszmoható, így az egész intézkedés korai cserés lesz. 

Egyéb általános információk 

Minden katalóguslap utolsó pontjában felsorolja a katalógusos, könnyített elszámoláshoz szükséges dokumentumokat. Ezen dokumentumok hiányában legfeljebb egyedi audit végezhető.

Az energiamegtakarítás számítása során figyelembe kell venni az egyes berendezések, intézkedések avulását. Az éves avulás mértékét a katalógus minden esetben tartalmazza. 

Épületek

Épületenergetikai felmérések, és főleg meglévő épület tanúsítványok feldolgozásával a standardizálható állapotokat és korszerűsítési javaslatokat dolgoztak ki, ezek kerültek a katalógusba. A katalógus a következő intézkedéseket jelöli meg az egyes funkciójú épületekre.

Családi ház
– Szigetelés és ablakcsere egyszerűsített számítása
– Kazáncsere és a fűtési rendszer komplex korszerűsítése.
– HMV termelés korszerűsítése
– Kazán cseréje hőszivattyúra
– Split klíma cseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
Ipari épület
– Világításkorszerűsítés
– HMV termelés korszerűsítése
– Légkezelő rendszerek ventilátorcseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
– Split klíma cseréje
Társasház
– Szigetelés és ablakcsere egyszerűsített számítása
– Kazáncsere és a fűtési rendszer komplex korszerűsítése.
– Szigetelés+ablakcsere és fűtési rendszer korszerűsítése együttesen
– Csatlakozás távhőhöz (10 lakás felett)
– HMV termelés korszerűsítése
– Kazán cseréje hőszivattyúra
– Split klíma cseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
Egészségügyi épület
– Világításkorszerűsítés
– HMV termelés korszerűsítése
– Légkezelő rendszerek ventilátorcseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
– Split klíma cseréje
Irodaépület
– Kazáncsere és a fűtési rendszer komplex korszerűsítése.
– HMV termelés korszerűsítése
– Csatlakozás távhőhöz (10 lakás felett)
– Világításkorszerűsítés
– Gázkazán cseréje hőszivattyúra
– Split klíma cseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
– Szakaszos fűtés
Kereskedelmi épület
– Világításkorszerűsítés
– HMV termelés korszerűsítése
– Split klíma cseréje
Oktatási épület
– Kazáncsere és a fűtési rendszer komplex korszerűsítése.
– HMV termelés korszerűsítése
– Csatakozás távhőhöz (10 lakás felett)
– Világításkorszerűsítés
– Gázkazán cseréje hőszivattyúra
– Split klíma cseréje
– Hővisszanyerő beépítése/cseréje szellőzőrendszerbe
– Szakaszos fűtés
– Légkezelő rendszerek ventilátorcseréje

Látható, hogy nem az összes intézkedés használható az összes épülettípusra. A legtöbb esetben azonban a katalógus számításai felhasználhatók egyedi auditokban. Ez esetben az eltéréseket az auditor detektálja, és oly módon módosítja számításait, hogy az a valóságnak megfeleljen.

Épületgépészeti felújításoknál több katalóguslap vizsgálja, hogy termikusan korszerű, vagy korszerűtlen épületben hatották-e végre az intézkedést. Termikusan korszerű épületről akkor beszélünk, ha az épületen az utóbbi 10 évben a következő korszerűsítéseket végrehajtották: 

 • zárófödém hőszigetelése,
 • külső falak hőszigetelése,
 • nyílászárócsere.

Az épületenergetikára vonatkozó katalóguslapok a statisztikai adatelemzésen túl felhasználja, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendeletet (régebben 7/2006 TNM rendelet). A továbbiakban ÉKM rendeletként hivatkozunk rá. A katalógus figyelembe veszi az ÉKM rendelet meghatározásait és követelményeit (náhány kivételtől eltekintve, de erről később részletesen írunk).

A következő táblázatban felsoroljuk az egyes, épületekre vonatkozó katalógusos intézkedéseket. Felsoroljuk a főbb megállapításokat, amelyek pontonként eltérnek, kiemeljük, ha csak bizonyos funkciójú épületre érvényes. Becsléssel próbáltuk összehasonlítani az egyes intézkedések hatását, az elérhető energiamegtakarítást. Ezt 100 m2 alapterületre vetítve végeztük el. A becslést minden esetben a jelenlegi állapothoz viszonyítva számoltuk. Ezzel a tényleges energiamegtakarításhoz közelítve. Az elszámolható megtakarításnál ezzel szemben figyelembe kell venni a nem korai cserés, többlet számítási módszert. A számítást termikusan korszerűtlen lakóépületekre végeztük. Tehát a táblázat becsült értékeitől jelentős eltérés lehet az egyes projektek esetében, de nagyságrendi közelítést tud adni, és az egyes projektek egymáshoz való hasonlítására alkalmas.

Megtakarítás [GJ/100m2]Megjegyzés
Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése
I.1.1Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítéseA katalógus nem ad számítási módszert, az ÉKM rendelet használatával számítandó megtakarítás. Minden épülettípusra alkalmazható
I.1.2Nyílászáró korszerűsítés és csere
I.1.3Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével
I.1.4Egyszerűsített számítás lakóépületek utólagos komplex hőszigetelésével elért végsőenergia-megtakarítás kimutatására90Csak lakóépületekre használható.
I.1.5Egyszerűsített számítás lakóépületek nyílászáró cserével elért végsőenergia-megtakarítására10
I.1.6Egyszerűsített számítás lakóépületek utólagos komplex hőszigetelésével és nyílászáró cserével együtt elért végsőenergia-megtakarítás kimutatására100
I.1.7Üvegezett felületek direkt sugárzás elleni védelmeárnyékolás
Épülettechnikai rendszerek korszerűsítése
I.2.1Központi fűtési rendszerek gázkazánjainak korszerűsítése20Új kondenzációs kazán beépítése. Lakóépületekre, Irodaépületekre és oktatási épületekre vonatkozik. Egészségügyi és ipari épületekre audit kell.
I.2.2Keringető szivattyú cseréjeAkkor alkalmazható, ha a jelenlegi szivattyú állandó fordulatszámú. Fűtő- hűtő és HMV rendszerekben is alkalmazható. MInden épülettípusnál.
I.2.3Csatlakozás távhőellátó hálózathoz210 lakásnál nagyobb társasházakra, iroda- és oktatási épületekre használható. A jelenlegi rendszerhez hasonlítható – teljes beruházás “korai csere”.
I.2.4Gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése10Új kondenzációs gázkazán beépítése + fűtési rendszer korszerűsítése. Lakóépületekre, Irodaépületekre és oktatási épületekre vonatkozik. 
I.2.5VilágításkorszerűsítésLakóépületekre nem vonatkozik. Kültéri és beltéri világításra, közvilágításra  is alkalmazható.
I.2.6Használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorralMinden épülettípusra alkalmazható.
I.2.7Használati melegvíz készítés hőfejlesztő berendezésének cseréje2Minden épülettípusnál használható. Villanybojler villanybojlerre való cserélésével számoltunk. Hőszivattyús berendezés beépítése esetén az energiamegtakarítás ennek többszöröse.
I.2.8Gázkazán cseréje hőszivattyúra30Termikusan korszerű lakóépületekre, Irodaépületekre és oktatási épületekre vonatkozik. Egészségügyi és ipari épületekre audit kell.
I.2.9Társasház komplex felújításának egyszerűsített elszámolása két lépésben „k” tényező alkalmazásával50Csak társasházakra használható.
I.2.10Split klíma cseréje1Termikusan korszerű épületekre alkalmazható. Minden funkciójó épületre érvényes. Csak a hűtési energiamegtakarítás elszámolható.
I.2.11Légkezelő rendszerek ventilátorcseréje, üzemeltetési paraméterek optimalizálása1Szállodák, oktatási épületek, egészségügyi épületek, ipari épületek esetén alkalmazható
I.2.12Szellőztetőrendszerbe integrált hővisszanyerő cseréjeCsak fűtésre alalmazható minden épülettípusra. 
I.2.13Split klímaberendezések fűtési célú alkalmazásaTermikusan korszerű épületekre alkalmazható. Minden funkciójó épületre érvényes. Csak a fűtési energiamegtakarítás elszámolható.
I.2.14Szakaszos fűtéssel, időszakos fűtéscsökkentéssel elérhető végsőenergia- megtakarítás (Programvezérelt fűtéssel elérhető végsőenergia-megtakarítás)10
Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése

A határoló szerkezetek korszerűsítését 3-3 kategóriába szedték, illetve találunk még egy árnyékolással foglalkozó katalóguslapot. 

Az első 3 katalóguslap minden épülettípusra érvényes, de számítást nem tartalmazó, csupán az ÉKM rendeletre hivatkozó katalóguslap (gyakorlatilag tanúsítás szükséges). 

A következő 3 katalóguslap meghatároz tipizált szerkereteket, melyek korszerűsítésére szorzókat határoz meg. Itt az energiamegtakarítás a korszerűsített felületekkel arányos. Ez a három katalóguslap azonban csak lakóépületekre alkalmazható

A három kategória a következő:

 • szigetelés,
 • nyílászáró korszerűsítés
 • és e kettő együttes elvégzése.

Szigetelésnél elszámolható a homlokzati falak, tető, padlásfödém, pincefödém, padló szigetelése. Nyílászáró korszerűsítésénél elszámolható teljes ablak cseréje, üvegezés cseréje, további szárny beépítése. Nem elszámolható a nyílászárók légzárásának javítása. 

Mind a szigetelésnél, mind az nyílászáró korszerűsítésnél figyelembe kell venni az ÉKM rendelet szerinti, az egyes szerkezetekre érvényes hőátbocsátási tényezők (U [W/m2K] követelményértékeit.  

Megtakarítás számítása tanúsítás alapján

Az első három katalóguslap számítást nem tartalmaz. Azt írja le, hogy az ÉKM rendelet számításai alapján fűtési hőigényt kell számolni a beruházás előtti és utáni állapotra. Ez gyakorlatilag tanúsítás elvégzését jelenti, annak lehetőségével, hogy néhány formai és tartalmi eleme elhagyható – a katalógus nem írja elő az érvényes tanúsítvány kiállítását. A hőigényből és a fűtési rendszer tulajdonságaiból (kazánhatásfok, elosztási veszteség, stb.) megkapjuk az éves végsőenergia fogyasztást. A katalóguslap alapján az így kapott, végsőenergia-megtakarítás elszámolható EKR-ben. Ez azt jelenti, hogy itt nincs értelmezve a többlet számítás (követelményekhez viszonyított megtakarítás), gyakorlatilag teljes intézkedés korai csere módszerrel számítható – tehát a jelenlegi állapothoz viszonyítva. A katalóguslap minden épülettípusra alkalmazható.

A két intézkedés együttes használatakor továbbá teljesíteni kell a “jelentős felújításra” vonatkozó követelményeket is.  Jelentős felújításnak számít a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás. Ebben a kategóriában azonban már nem csak az érintett szerkezetekre vonatkozik követelmény, hanem az egész épület primerenergia fogyasztására is. Ebből az következik, hogy egy teljes szigetelés esetén vizsgálni kell az épület összesített energetikai jellemzőjének értékét is. Amennyiben ez nem felel meg a követelményeknek (gyenge hatásfokú fűtési rendszer, elektromos HMV előállítás – a primerenergia tényező miatt), úgy kérdéses, hogy a beruházás eleve elvégezhető-e, de a katalóguslap alapján legalábbis nem elszámolható. Tehát az EKR mondhatni nagyvonalúan eltekint a jelentős felújítás követelményeitől, ha csak szigetelést hajt végre a beruházó. 

Megtakarítás számítása ökölszámok alapján

Ezzel szemben a következő 3 katalóguslap konkrét számításokat adnak. Ezeket a katalóguslapok azonban csak lakóépületekre használhatók. Itt konkrét szerkezeteket határoz meg, melyek a legelterjedtebbek a magyar épületállományt vizsgálva. Szigetelés esetén az egyes szerkezetekre a katalógus megadja a minimális szükséges szigetelésvastagságot is. 

A katalógus a felsorolt szerkezetekre meghatároz egy szorzót, amellyel az érintett szerkezetek felületét megszorozva megkapjuk az elszámolható megtakarítást. Ezt a szorzót a következő táblázatokban feltüntetjük. A katalóguslap megengedő abban, hogy ha csak bizonyos szerkezetekre végzik el az intézkedést, akkor is elszámolható. Tehát egyetlen ablak cseréje is elszámolható (a falszigetelésre ez nincs külön kiemelve, de véleményünk szerint, érvényes arra is). 

A katalógus a szigetelés és ablakcsere együttes használatánál nem tér ki a jelentős felújítás követelményére. Véleményünk szerint ez újabb egyszerűsítés lakossági beruházók irányába. 

Szigetelés esetén ezek a tipizált szerkezetek:

 ÉpületMinimális szigetelés [cm] Megtakarítás szorzó [GJ/m2]
30 cm téglafalazat vagy 40 cm-nél vastagabb vegyes falazatcsaládi ház, társasház180,37
38 cm vagy vastagabb téglafalazatcsaládi ház, társasház150,27
vasbeton szendvicsszerkezetpanel épületek esetében160,33
vasbeton vagy fa padlásfödém250,5
vasbeton  lapostető200,6

Nyílászárók katalógusba foglalt standardizált típusai:

gerébtokos2000 előtti építés0,35
kétrétegű üvegezés2000 utáni építés0,15
egyesített szárnyú1970-90-es évek – panelek0,25
üvegfal/kopolitegyéb0,2
Árnyékolás elszámolása

kidolgozás alatt

Épületgépészet korszerűsítése

Az épületgépészeti korszerűsítések jelentős részét teszik ki a fűtési rendszer korszerűsítésére vonatkozó katalóguslapok. Ide tartozik a hőtermelő cseréje, HMV temelés, épülethűtés korszerűsítése, stb. A következőkben ezekről foglaljuk össze pontokba a legfontosabb tudnivalókat.

Gázkazán cseréje gázkazánra
 • Lakóépületekre, Irodaépületekre és oktatási épületekre használható. Egyéb épülettípus esetén egyedi audit kell. A katalógus az egyedi audithoz is jó alapot szolgáltat.
 • Ahogy már jeleztük, ez a beruházástípus nem lakossági fogyasztóknál 2025. jan. 1-ig, lakosság körében 2026. jan. 1-ig számolható el.
 • Energiahatékonysági követelmény:
 • Számol korai cserével és többlettel. A korai cserét a régi gázkazán tervezett élettartamához köti (30 kW-nál kisebb kazánokra ez 20 év, 30 kW vagy nagyobb kazánokra 25 év).
 • A katalógus táblázatos formában hatásfokértékeket határoz meg. Katalógusos számítás során mindig ezeket az értékeket alkalmazzuk.
  • A katalógus egy kondenzációs kazán lecserélésében sem tesz különbséget, ugyanúgy rossz hatásfokú hagyományos kazánként kezeli. 
  • A katalógus megadja a régi, az új és a követelménynek megfelelő gázkazán hatásfokát (azaz annak reciprokát, a teljesítménytényezőket (Ck)). 
  • A katalógus megadja a mögöttes rendszer veszteségeit képviselő energiahatékonysági tényezőjét (k). Ez a beruházás előtt és után megegyezik. 
 • Termikusan korszerű és korszerűtlen épületekre eltérő Ck és k értékeket határoz meg. Ezen tényezők táblázatos értékei alapján termikusan korszerűtlen épület esetében magasabb energiamegtakarítást kapunk. Ebből viszont érdekes dolog következik:
  • Dokumentumokkal az épület termikus korszerűsítését lehet és kell bizonyítani. Kérdés, hogy ha ezt a beruházó nem bizonyítja, mi a helyes eljárás.
  • Alapvetően a hitelesítő felelőssége, hogy helyes adatok szerepeljenek a számításban. Kérdés, hogy egy termikus korszerűsítést milyen mélységig kell ellenőrizni egy katalógusos – egyszerűsített – folyamat során.
 • Az elszámoható energiamegtakarítás 100 négyzetméterenként a régi kazán korának függvényében (tehát a vízszintes tengelyen a számok azt jelölik, hány éves a régi kazán) – ennek a korai csere számításánál van jelentősége
Gázkazán és a fűtési rendszer komplex korszerűsítése
 • Lakóépületek, irodaépületek, oktatási épületek esetén.
 • Mivel a korszerűsítés eleme a kazáncsere, ezért ez a katalóguslap is csak fosszilis tüzelőanyagok kivezetéséig érvényes (nem lakossági fogyasztóknál 2025.jan.1. és lakossági fogyasztóknál 2026.jan.1)
 • A katalógusban megadott energiahatékonysági tényezők (k) és teljesítménytényezők (Ck) felhasználásával azt kapjuk, hogy a komplex korszerűsítéssel az elszámolható megtakarítás alacsonyabb, mint az egyszerű kazáncserével kapott energiamegtakarítás.
  • Tehát ezt a katalóguslapot NEM éri meg alkalmazni, ehelyett a kazáncsere katalóguslapot javasoljuk. 
  • A katalógus által alkalmazott számítás azonban támpontot ad egyedi auditokhoz.
  • Az ellentmondás oka, hogy komplex korszerűsítésnél jobb, alacsonyabb k referencia tényezőt alkalmaz.
 • Fűtési rendszer korszerűsítésének elemei:
  • kazáncsere,
  • szivattyúk cseréje,
  • HMV előállítás korszerűsítése
  • központi szabályozó rendszer felújítása a fűtés külső hőmérsékletfüggő szabályozásával,
  • vezetékek hőszigetelése,
  • termosztatikus szelepek.
 • Ezek kivitelezését egy ütemben kell elvégezni.
 • Az élettartamot a kazánok élettartamával határozza meg.
 • Kazánokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények érvényesek.
Központi gázkazán helyett távhőhöz csatlakozás
 • Társasházakra, iroda- és oktatási épületekre használható.
 • Kiinduló (jelenlegi) állapot: központi gázkazán különböző HMV termelőkkel, vagy gázkonvektor.
 • Új állapot:
  • egyszerű távhőcsatlakozás eltérő HMV termelési módokkal,
  • távhőcsatlakozás és komplex fűtési rendszer felújítás – ez kb. kétszer akkora megtakarítást jelent, mint az egyszerű csatlakozás.
 • Fűtési rendszer komplex felújítása:
  • az épületen belül kialakított hőközpont és fűtési elosztó rendszernek rendelkeznie kell korszerű szabályozással;
  • társasház esetében lakásonkénti fogyasztásarányos elszámolást biztosító költségelosztó rendszer kialakítása;
  • fűtési vezetékek szigetelése.
 • Csak “hatékony távhőellátó rendszerre” lehet csatlakozni. Ennek feltételei:
  • a távfűtés kapcsolt energiatermeléssel történik,
  • a hőtermelő teljesítménytényezője legalább 1,01,
  • HMV központi előállításánál a teljesítménytényező legalább 1,14.
 • Nincs minimumkövetelmény, a számításokat a régi rendszerhez viszonyítva kell elvégezni. Teljes beruházás “korai csere” logikájával számítandó.
 • Termikusan korszerű és korszerű épületekre is van számítás. A termikusan korszerűtlen épületre nagyobb az elszámolható megtakarítás
 • A következő ábrán egy irodaépület 1000 m2-es alapterületére vonatkoztatott megtakarítása látható különböző esetekre. Lakóépületekre és oktatási épületekre is hasonló nagyságrendű megtakarítással lehet számolni.
Napkollektoros HMV előállítás

kidolgozás alatt

HMV előállítás
 • Minden épülettípusra alkalmazható. A katalógus táblázatban adja meg a különböző épülettípusokra érvényes fajlagos értékeket. 
 • A katalógus táblázatban megadja a régi és a referencia hatásfokot. Az új berendezés hatásfokát a tényleges adatok alapján kell felvenni. A régi berendezésre is használható a valós hatásfok, ha az rendelkezésre áll. 
 • A katalógus nem tartalmaz korlátozást a HMV termelő energiaforrására, sőt változás is lehetséges villamos energia, gáz és hőszivattyús HMV termelő berendezések közt. 
 • Gázüzemű HMV termelésre is érvényes a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó korlátozás. Tehát nem lakossági fogyasztóknál 2025.jan.1. és lakossági fogyasztóknál 2026.jan.1. után nem értékesíthetők.
 • Ahogy a következő táblázatban látható, villanybojler vilanybojlerre való lecserélése olyan kevés elszámolható megtakarítást eredményez, hogy kérdéses, egyáltalán használható-e a gyakorlatban.
Gázkazán cseréje hőszivattyúra
 • Az intézkedés kizárólag termikusan korszerű családi házakban, társasházakban; irodaépületekben és oktatási épületekben hajtható végre. Egyéb épületre egyedi audit szükséges. 
 • Víz közvetítőközeges hőszivattyúról van szó (levegő-víz, víz-víz, talaj-víz), tehát a hőszivattyú vizet melegít fel, amit aztán radiátoros vagy légtechnikai rendszer használ fel. 
 • A gáztüzelésű kazánok elszámolhatóságának kiesése után a hőszivattyúra történő csere marad a reális alternatíva. Ettől függetlenül a hőszivattyú jelenleg is jobb, takarékosabb megoldás energetikai szempontból.
 • A hőszivattyú illeszthetőségének szempontjából feltétel, hogy a meglévő szekunder fűtési, ill. hőellátó rendszer alacsony (35/28 °C), maximum közepes (55/45 °C) vízhőmérsékletű lehet.
 • A korai cserét a régi gázkazán tervezett élettartamához köti (30 kW-nál kisebb kazánokra ez 20 év, 30 kW vagy nagyobb kazánokra 25 év).
 • Energiahatékonysági követelmények:
 • Bát a katalógus tartalmazza az átváltást, itt is jelezzük, hogy hőszivattyúk esetén százalékban megadott hatásfok úgy alakítható át az általánosan használt SCOP értékre, hogy megszorozzuk azt 2,5-tel.
  • „átváltási együttható”, az átlagosan becsült 40 %-os uniós energiatermelési hatásfokot tükröző együttható. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítás esetében a tagállamok alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak.
  • A teljesítménytényező (Ck) az SCOP reciproka.
Társasház komplex felújítása – Termikus korszerűsítés + fűtési rendszer korszerűsítése
 • Két lépést egyenként kell számítani, majd a megtakarításokat összeadjuk. Teljesíteni kell a követelményeket.
  • Termikus korszerűsítés:
   • külső falak szigetelése, követelmény: U≤ 0,24 [W/m2,K],
   • födémszigetelés, követelmény: U≤ 0,17 [W/m2,K]
   • ablakcsere; követelmény: U≤ 1,1 [W/m2,K] – 3 rétegű üvegezés,
  • fűtési rendszer korszerűsítése:
   • kazáncsere, követelmények: 813/2013/EU bizottsági rendelet
   • keringető szivattyú cseréje, követelények: fordulatszám szabályozás
   • vezetékek szigetelése,
   • szabályozás korszerűsítése: külső hőmérsékletfüggő szabályozás,
   • fogyasztásmérés.
  • Fűtési rendszer korszerűsítése lehet távhőre való csatlakozás is.
 • Fajlagos nettó éves energiaigényt (q [kWh/m2év]) határoz meg táblázatos formában a jelenlegi, a termikusan korszerűsített és a fűtéskorszerűsítés utánra. 
 • A 2. lépésnél értelmezhető a korai csere – a lecserélendő kazán maradék élettartama alapján. 
 • Várható megtakarítás: 100 négyzetméterenként (fűtött alapterület) kb. 40-50 GJ.
Split klíma cseréje – hűtési funkció
 • Meglévő ki-be kapcsolású split klíma cseréje korszerű, elektronikus szabályozású split klímára.
 • Csak hűtésre elszámolható megtakarítás.
 • Hűtési kapacitás max 12 kW.
 • Lakóépületekben, szállodákban, oktatási épületekben, egészségügyi épületekben, irodaépületekben, kereskedelmi célú épületekben használható.
 • Nem használható: ha nagy a technológiai belső hőnyereség – olyan gépek vannak, amik jelentős hőt termelnek.
 • Élettartam: 10 év – korai csere ebből számítandó.
 • Követelmények:
Split cseréje – fűtési cél

kidolgozás alatt

Légkezelő ventilátorcseréje, légtechnika szabályozása

kidolgozás alatt

Hővisszanyerő

kidolgozás alatt

Fűtés szabályozása – szakaszos fűtés

kidolgozás alatt

Világításkorszerűsítés

A világításkorszerűsítés népszerű és egyszerű beruházás, legyen szó akár ipari csarnokokról, irodaházakról, intézményekről vagy közvilágításról. Az elérhető LED fényforrások jelentősen energiahatékonyabbak a hagyományos fényforrásoktól, így a világítás korszerűsítése alapvetően gyorsan megtérülő beruházásnak számít, és EKR-ben is jól elszámolható.

 • Alkalmazhatóság: A sztenderd intézkedésjegyzék az alábbi kategóriákba sorolható világítási rendszerek LED fényforrásokkal való korszerűsítése esetén alkalmazható:
 1. Beltéri világítások
  1. Ipari csarnokok, raktárak, mezőgazdasági épületek világítása 
  2. Irodaépületek világítása 
  3. Intézmények, így különösen üzletek, bevásárlóközpontok, sportlétesítmények beltéri világítása, amelyek hivatalos heti nyitvatartási idő szerint működnek. 
 2. Kültéri világítás 
 3. Közvilágítás 
 4. Tartalékvilágítás

A katalógus a fenti csoportosítást, illetve beltéri világítás esetén az épület benapozottságát és a műszakok számát figyelembe véve általánosan alkalmazandó éves üzemidőket határoz meg. Fontos megjegyezni, hogy a fenti csoportosítás egyetlen pontjába sem sorolható be lakóépületben történő világításkoszerűsítés, így lakossági beruházás esetén a katalóguslap nem alkalmazható, egyedi audit szükséges.

 • Élettartam: A világításkorszerűsítési intézkedés élettartama 15 év, így korai csere csak 15 évnél fiatalabb rendszer esetében lehetséges.
 • Minimumkövetelmények: A világítási rendszer elemeire, azaz a fényforrásokra van hatályos európai uniós minimális energiahatékonysági követelmény, mégpedig a 2019/2020 EU Bizottsági rendelet.
 • Fontos feltételek katalóguslap alapján való elszámoláshoz
  • Korai csere esetén szükség van a régi lámpatestek és fényforrások adatlapjaira, továbbá a régi világítási rendszer beüzemelésének dátumát igazoló dokumentumra is.
  • Minden esetben szükséges előzetes méretezés, fényterv, illetve utólagos fénymérési jegyzőkönyv, és az új világításnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványban előírt megvilágítási értékeknek.
  • Szabályozott világítás esetén szükség van olyan dokumentációra, amely alátámasztja a szabályozást, részletezi  annak módját.

Háztartási gépcsere és irodai berendezések cseréje

Ezen fejezet még nincs frissítve, a régi katalógusra érvényes

Az irodai és háztartási kisgépek cseréjénél fontos megjegyezni, hogy jelentős energiamegtakarítással csak nagyobb darabszámú berendezéscsere esetén számolhatunk. Irodai gépeknél csak élettartamon túli csere lehetséges. A lecserélt eszközt minden esetben le kell selejtezni, a gyártónak vagy szállítónak vissza kell gyűjtenie.

Energiamegtakarítási lehetőségek példákkal kisgépekre
IntézkedésBerendezésIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energia megtakarítás [GJ/év]
Háztartási gépcserePorszívó10 évnél idősebb porszívó cseréje egy Kärcher VC6/VC6 Permium 25,8 kWh/év energiafogyasztású porszívóra.(Az ökodizájn rendelet alapján 2017 szeptember 1-től az éves energiafogyasztás max 43 kWh/év, a mért teljesítményfelvétel pedig maximum 900 W)0,05
Irodai berendezések cseréjeLCD monitorMonitor cseréje egy LG 24BK550Y Full HD monitor IPS kijelzővel monitorra (17,1 W)0,24
ProjektorRégi projektor cseréje egy LG PF50KS FullHD SMART LED Projektorra (65W)0,44
Háztartási készülékek cseréje
 • Az alábbi berendezésekre vonatkozik az intézkedés:
  • háztartási hűtő- és fagyasztógépek;
  • főző- és sütőkészülékek;
  • mosogatógépek;
  • mosógépek;
  • háztartási szárítógépek;
  • porszívók;
  • továbbá alkalmazható kereskedelmi hűtőkre is és azokra a háztartási gépekre, amire az EU minimumkövetelményt állapított meg a környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályokban

Az intézkedés célcsoportja

 • Lakosság és vállalatok (kiskereskedelem)

Az intézkedés élettartama

 • Élettartam a-f pontok esetében 10 év,
 • kereskedelmi hűtők 8 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: régi – új berendezés éves enegiafogyasztása az energiacimkéje alapján

Élettartamon túl: a termékre vonatkozó kiszámított vagy megállapított megengedett legnagyobb éves energiafogyasztás – az új berendezés éves enegiafogyasztása az energiacimkéje alapján

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi berendezés műszaki adatlapja vagy adattáblájának fényképe
 • A régi berendezés elszállítását és selejtezését és visszagyűjtését igazoló nyilatkozat,
 • Az új berendezés vásárlásának évét és éves fogyasztását igazoló műszaki dokumentum és számla,
 • A gépcsere kedvezményezettjének neve és a berendezés működési helyének címe
Irodai berendezések cseréje

Az intézkedés összefoglalása

A lejárt élettartamú irodai berendezések új, energiatakarékosabb berendezésre cseréje Irodai berendezések: PC, laptop, monitor, nyomtató, szkenner, fénymásoló és kivetítő

Az intézkedés célcsoportja

 • Vállalatok

Az intézkedés élettartama

 • 3 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Mindig a refernciához számítva: (referencia – új berendezés névleges teljesítménye) * tipizált éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • Az új irodai berendezésekre vonatkozóan típusonként: egy típuson belüli darabszám, névleges teljesítmény műszaki adatlapok alapján
 • Az új berendezések leltárba vételi jegyzőkönyve
 • A lecserélt irodai berendezések darabszáma és könyvekből történő kivezetését igazoló dokumentum,
 • A lecserélt berendezés selejtezését igazoló nyilatkozat

Technológiai folyamatok

Ezen fejezet még nincs frissítve, a régi katalógusra érvényes

Az alábbiakban ismertetett intézkedések kizárólag vállalatoknál számolhatók el és lényegesen megkönnyítik az energiamegtakarítás számítását.

Sűrített levegő szivárgáscsökkentés

Az intézkedés célja az egész évben, folyamatosan üzemelő kompresszorok sűrített levegő szivárgásának felkutatása és megakadályozása. A vizsgálat során rögzíteni kell az alapállapotot. Amennyiben a villamosenergia felhasználás mérése nincs kiépítve, a szivárgás mértékét megadott számítási algoritmusokkal a periódusidők mért átlagértékei alapján kell meghatározni.

Egyedi audit szükséges, amennyiben az 1 l/s veszteségre eső fajlagos villamosenergia-veszteség a levegőáram és a villamos energiafelhasználás mérésével egyedi módon származtatható és eltér a 700 [kWh/év] / 1 [l/s] értéktől

Az intézkedés élettartama

 • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

intézkedés előtti – utáni energiaigény 1 l/s szivárgási légveszteség 700 kWh/év villamosenergia veszteség

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A kompresszor(ok) névleges térfogatárama és a szivárgásméréskor üzemben levő kompresszor(ok) névleges térfogatáramának összege
 • Az alapállapoti és az intézkedés utáni mérések jegyzőkönyvei
Hálózati nyomás csökkentése

A berendezések névleges teljesítményhez szükségesnél magasabb nyomás csökkentése a nyomásigény felülvizsgálatával, hurkolt hálózat kialakításával, áramlási keresztmetszet növelésével vagy tárolók elhelyezésével (a kompresszortól távoli felhasználási helyeken)

Az intézkedés élettartama:

 • 10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása:

az intézkedés előtti és utáni energiaigény különbsége

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához:

 • Igazolás a nyomás változásáról
 • A légsűrítéshez szükséges névleges összteljesítményt vagy átlagos éves villamosenergia felhasználását igazoló, az intézkedés előtti és utáni állapot számításait tartalmazó dokumentum
Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – szabályozott térfogatáramú kompresszorral

A részterhelésen üzemelő kompresszorok be- és kikapcsolása helyett a beszívott levegő mennyiségének szabályozását lehetővé tevő kompresszorok alkalmazása.

Az intézkedés élettartama

 • 10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

45% * kompresszor névleges teljesítménye / villamos motorok átlagos hatásfoka * 0.5 * éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A kompresszor névleges teljesítmény-igényét igazoló dokumentum ( műszaki adatlap, a kompresszor és hajtómotorjának adattáblája),
 • Üzembehelyezési jegyzőkönyv
Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – fordulatszám szabályozással

Kompresszor be- és kikapcsolása helyett változó fordulatszámú kompresszor alkalmazása.

Az intézkedés élettartama

 • 10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

70% * kompresszor névleges teljesítménye / villamos motorok átlagos hatásfoka * 0,5 * frekvenciaváltó hatásfoka *éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A kompresszor névleges teljesítmény-igényét igazoló dokumentum ( műszaki adatlap, a kompresszor és hajtómotorjának adattáblája),
 • Üzembehelyezési jegyzőkönyv
Ipari kazán cseréje

Olyan ipari kazáncserére vonatkozik az intézkedés, amikor a hőigény és annak kielégítési módja változatlan a beruházás után.

 • technológiai hőtermelő berendezésekre teljesítménykorlát nélkül,
 • legalább 120 kW névleges hőteljesítményű kereskedelmi célú létesítmény egyedi helyiségfűtő berendezése, és
 • a legalább 400 kW névleges hőteljesítményű helyiségfűtő berendezés és kombinált fűtőberendezés

Az intézkedés élettartama

 • 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

az éves tüzelőanyag-felhasználás bázisértéke (elmúlt 3 év átlaga) * (1 – régi/új kazán hatásfoka)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi és az új kazán műszaki adatlapja
 • Az új kazán üzembehelyezésének igazolása
 • Az éves tüzelőanyag felhasználás bázisértékét igazoló dokumentumok
Villanymotorok cseréje

Egy régi villanymotort egy jobb hatásfokú és szabályozott fordulatszámú motorra cserélnek, vagy a villamos hajtás üzemi teljesítményigénye kisebb, mint a beépített motor névleges teljesítménye, így a lecserélendő motor túlméretezett és az új motort kisebb teljesítményigényű munkaponthoz illesztik.

Az intézkedés élettartama

 • 8 év, vagy ennek megfelelő 70 000 h üzemidő

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

korai csere:

(régi villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése / hatásfoka – új villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése / hatásfoka) * éves üzemidő

élettatamon túl:

új villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése * (1/referencia hatásfok – 1/új hatásfok) *éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi és az új villanymotor műszaki adatlapja Az új kazán üzembehelyezésének igazolása
 • A régi motor első üzembe helyezése vagy üzemidejéből számított életkora
Ipari kapcsolószekrények hűtőberendezésének cseréje

Régi levegő-levegő hűtőberendezést a kapcsolószekrényre szerelhető korszerű hűtőberendezésre cserélnek.

Az intézkedés élettartama

 • 10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

korai csere:

kapcsolószekrény hűtőberendezésének névleges hűtési teljesítménye * 0,9 * (1/régi hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítménye – 1/új hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítménye) *éves üzemidő

élettartamon túl:

a régi helyett a környezettudatos tervezési követelményeknek megfelelő hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítményét kell számításba venni

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi és az új hűtőberendezés műszaki adatlapja
 • A régi és az új berendezés üzembehelyezésének igazolása

Közlekedés

Ezen fejezet még nincs frissítve, a régi katalógusra érvényes

Elsőként a közlekedés (személy és áruszállítás) kategóriában sztenderd módon elszámolható energiahatékonysági intézkedéseket mutatjuk be. Ezek az intézkedések az autócserét kivéve kis beruházási igényűek, könnyen megvalósíthatók. Az ebbe a kategóriába tartozó intézkedéseknél avulási hatással nem kell számolni, a legtöbb energiamegtakarításának az éves futásteljesítmény alapján számolt üzemanyagfogyasztás az alapja, ám személygépjármű cseréje esetében az éves széndioxid fogyasztás változásával kell számolnunk.

Az alábbiakban mintapéldákon keresztül mutatjuk be a közlekedéshez kapcsolódó energiamegtakarítási projektek éves elszámolható energiamegtakarítását, viszonyítási alapként szolgálva a beruházásokhoz. A számolási példákat személygépjárművekre néztük, éves átlagos 30 000 km-es futásteljesítményre számolva (kivéve kerékpáros munkába járás).

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése a közlekedési ágazatbanIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]Az intézkedésjegyzékben meghatározott korrekciós tényezők
Járműcsere1 darab 2012-es, benzines Renault Laguna cseréje új, elektromos Renault Zoe-ra6,9 
Energiatakarékos gumiabroncs használata1 személygépjármű összes abroncsának cseréje D energiahatékonysági osztályról B-re1,44Gumiabroncsok energiahatékonysági osztályának változásából eredő energia megtakarítás D⟶B M1 kategóriában 0,048 [MJ/km]
Flottagépjárművek abroncsnyomás ellenőrzése1 flotta személygépjármű abroncsnyomásának rendszeres és dokumentált abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása a gépkönyvben meghatározott értékre1Normatív fajlagos energia-megtakarítás M1 kategória 0,03636 [MJ/km]
Kerékpáros munkába járás ösztönzéseEgy munkavállaló napi 10 km-t tesz meg kerékpárral munkába járás és hazautazás céljából, évi 100 munkanapon1,25A kiváltott közlekedési eszköz által elért megtakarítás értéke 1,25 [MJ/utaskm]
Energiatakarékos vezetés ösztönzése képzésekkelA munkáltató 1 munkavállalóját képzi on-line oktatással, a munkavállaló által használt személygépkocsi fogyasztása 6,5 l/100 km.1,4Online képzés esetében 2% az üzemanyag megtakarításSikeresség korrekciója a felső harmadban 1
Abroncsnyomás ellenőrzése és beállításaEgy városi vagy agglomerációs területeken, nagy forgalmú bevásárlóközpontoknál, vagy hasonló, közforgalom számára megnyitott területeken lévő üzemanyagtöltő állomás elérhető energiamegtakarítása, ahol naponta legalább 250 gépjármű megfordul és két abroncsnyomás mérővel rendelkezik.21B típus: 21 [GJ/egység,év]

Magyarázat:

Az üzemanyag töltőállomások típusai

 • A típus: nagy forgalmú utak mentén, jellemzően üzemanyag töltőállomásoknál – ahol az átlagos napi gépjármű forgalom meghaladja az 500-at és legalább 6 kútfejjel rendelkezik, legalább két abroncsnyomás beállító berendezés/állás található.
 • B típus: városi vagy agglomerációs területeken, nagy forgalmú bevásárlóközpontoknál, vagy hasonló, közforgalom számára megnyitott területeken lévő üzemanyagtöltő állomások, vagy egyéb létesítmények, ahol legalább napi átlagban 250 gépjármű megfordul. A töltőállomás rendelkezik legalább két abroncsnyomás beállító berendezéssel.
 • C típus: lakóközösségeknél, vagy nagyobb gazdasági társaságoknál, közforgalom számára nyitott helyeken, ahol napi átlagban legalább 75 jármű megfordul. A töltőállomás rendelkezik legalább egy abroncsnyomás beállító berendezéssel.
Járműcsere

Az intézkedés összefoglalása

 • Az intézkedés lényege a régi, nagy károsanyag kibocsátású gépjárművek forgalomból való kivonása (a rendszám leszerelésével) és az EU kibocsátási szabványnak megfelelő gépjármű forgalomba helyezése.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

 • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

 • Lakosság és vállalatok

Az intézkedés élettartama

 • 15 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves átlagos futásteljesítmény * üzemanyag fajlagos kibocsátási érték * (a meglévő gépjármű fajlagos kibocsátása – referencia kibocsátás a jogszabály szerint)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi gépjármű forgalomból kivonását igazoló dokumentum (rendszám leszerelése)
 • A régi és új gépjármű adatlapja, forgalmi engedélyében szereplő adatok
Energiatakarékos gumiabroncs használata

Az intézkedés összefoglalása

 • Az energiahatékonyság növelése a gumiabroncs energiahatékonysági osztályának javításával történik. Az új gumiabroncsoknak az intézkedés elszámolhatóságához legalább a C osztályt el kell érnie.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

 • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N3(6) – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel, 6 abronccsal.
 • N3(12) – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel, 12 abronccsal.

Az intézkedés célcsoportja

 • Járműállománnyal rendelkező vállalatok

Az intézkedés élettartama

 • nehéz tehergépjárművek és autóbuszok esetében 100 000 km, a többi gépjárműnél 50 000 km

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves futásteljesítmény * a gépjárművön lecserélt abroncsok aránya az összeshez képest * a felszerelt abroncsok energiahatékonysági osztálya (a szorzószám járműkategória és energiahatékonysági osztály szerint 0,016 és 0,461 MJ/km között lehet)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A régi gumiabroncsok leselejtezését bizonyító dokumentum
 • A régi és az új abroncsok energiahatékonysági osztályának igazolása
Flottagépjárművek abroncsnyomás ellenőrzése

Az intézkedést azok a társaságok hajthatják végre, amelyek üzleti céllal gépjármű parkot vagy flottát üzemeltetnek. Abban az esetben számolható el az energiamegtakarítás, amennyiben a saját vagy bérelt telephelyen szervezett és nyilvántartott módon rendszeresen ellenőrzik és beállítják a járműveik gumiabroncsának nyomását.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

 • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N3 – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

 • Üzleti céllal gépjárműparkot, gépjármű flottát üzemeltető társaságok

Az intézkedés élettartama

 • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves futásteljesítmény * a járműkategóriához tartozó megtakarítási érték (amely értéke járműtípustól függően 0,03636 és 0,12384 MJ/km között lehet)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • Az adott gépjárműhöz tartozó optimális abroncsnyomás nyilvántartása
 • Az abroncsnyomás ellenőrzésének és beállításának dokumentációja és ezek megfelelő rendszerességgel való elvégzése
Energiatakarékos vezetés ösztönzése képzésekkel

Az energiamegtakarítást ösztönző képzés történhet on-line vagy hagyományos elméleti és gyakorlati módon. A képzés igazolt elvégzése és annak eredménye alapján számolható el a fogyasztáscsökkenés.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

 • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N3 – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

 • Hivatásos gépjárművezetők, vállalatok,
 • Lakosság

Az intézkedés élettartama

 • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

képzésben résztvevő által évente felhasznált üzemanyag * a képzés típusa (elméleti és gyakorlati képzés esetében 8-4%, online képzésésnél 2%) * a képzés sikeressége (0,5-1,1)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • Járművezető oktatást végezhető vállalkozó vagy vállalkozás által kiadott, a képzés elvégzését és eredményét igazoló dokumentum és hiteles adat az éves üzemanyag-fogyasztásról, futásteljesítményről
Abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása üzemanyag töltőállomáson

Az intézkedés összefoglalása

 • Ezen intézkedéssel elérhető energiamegtakarítás olyan üzemanyag töltőállomások számára számolható el, amelyek ingyenesen elérhető, rendszeresen karbantartott és dokumentált abroncsnyomás mérő- és beállító berendezéssel rendelkeznek, illetve az abroncsnyomás beállításának fontosságát és módszerét szemléletformáló tevékenységgel bemutatják.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

 • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

 • Üzemanyag töltőállomások

Az intézkedés élettartama

 • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Az energiamegtakarítás a benzinkút forgalmi típusától függ

 • A típus: 65 [GJ/egység,év]
 • B típus: 21 [GJ/egység,év]
 • C típus: 7 [GJ/egység,év]

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • A töltőállomás forgalmi kategóriájának igazolása
 • Az abroncsnyomás mérő rendszeres karbantartását és hitelességét igazoló dokumentum
Kerékpáros munkába járás ösztönzése

Az intézkedés összefoglalása

 • Az intézkedés során a ténylegesen kerékpárral munkába járt napok és távolság számolható el energiamegtakarításként.

Az intézkedés célcsoportja

 • Vállalatok

Az intézkedés élettartama

 • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

munkavállaló által megtett út * kerékpárral közlekedett munkanapok * 1,25 MJ/utaskm

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

 • Az elszámolás alapja a tényleges munkába megtett távolság,
 • Hiteles nyilvántartás a kerékpárral munkába járt napok számáról

Az EKR-katalógussal, illetve magával a rendszerrel kapcsolatban még vannak nyitott kérdések, amelyek megnehezítik a felhasználó és az auditorok dolgát is. Például egyes esetekben a katalógusban leírt számítások még mindig nem feltétlenül teljesen egyértelműek, (pl.: világítás auditoknál nem minden épülettípusra határoznak meg üzemidőt, de kötelezővé teszik az üzemidő katalógus szerinti alkalmazását); vagy egy adott megtakarítás kiszámításakor az EKR katalógus alapján történő számítások nem feltétlenül egyeznek meg a TAO audit keretében történő számítással, így a megtakarítások lejelentésénél és azok összevezetésénél zavar támadhat. Tekintettel arra, hogy a cikkünkben bemutatott katalógus a rendszer első évében nyújt segítséget az eligazodáshoz, biztosan lesznek még finomítások a jövőben.

Amennyiben a számítások kapcsán kérdése van, forduljon hozzánk.

Ha segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogy beruházásából származó energiamegtakarításának mértékét katalógus vagy audit alapján lehet-e meghatározni, ill. hogy a beruházás megfelel-e minden követelménynek, valamint, hogy megtakarítását hogyan tudja értékesíteni vagy hitelesíteni, keressen minket bizalommal elérhetőségeink egyikén!


Írjon bátran emailt az [email protected] -ra vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en, hívjon minket a 06-70-8508993 számon! A fenti írás csak tájékoztató jelleggel készült.