EKR sztenderd intézkedésjegyzék, azaz az EKR-katalógus


2021. január 1. óta él az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), mely kötelezi  az energiaszolgáltatókat, hogy energiamegtakarítást érjenek el a végfelhasználók körében. (Az EKR rendszerről itt olvashat.) Ezen cikkünk az energiamegtakarítások elszámolásának egyszerűsített módjait összefoglaló katalógussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

A 2021. szeptember 20-án, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott, „Az egyes energiahatékonysági intézkedésekből vagy beruházásokból származó energiamegtakarítás mértékét meghatározó jegyzék”, röviden EKR-katalógus célja, hogy energetikai audit nélkül, egyszerűsített számítással lehessen az egyes intézkedések által elért energiamegtakarítás mértékét meghatározni. [1]A jegyzék a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet melléklete.

Ha egy vállalat olyan energiahatékonysági beruházást végez el, vagy intézkedést tesz, amelyre vonatkozóan a katalógus tartalmaz számítási módszert, akkor nincs szükség a bonyolultabb és költségesebb energetikai audit elvégeztetésére. A katalógusban előírtaknak megfelelő számítással és a szükséges dokumentumok bemutatásával hitelesíthető a megtakarítás.  A számítások néha roppant egyszerűek, máskor elvégzésükhöz javasolt szakértőt igénybe venni – a részleteket ld. alább. A számítást követő hitelesítést mindenképpen a MEKH által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezettel kell végeztetni. A megtakarítás értékesítése kapcsán szükséges egyes lépésekről bővebben itt olvashat.)

A katalógus több területekről igyekezett összeszedni jól sztenderdizálható beruházás típusokat az alábbiak szerint:

  1. Épületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedések (pl. hőtechnikai korszerűsítések, fűtési rendszer cseréje, gépészeti felújítások mind a lakossági mind az ipari szegmensben)
  2. Háztartási gépcsere és irodai berendezések cseréje
  3. Technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására vonatkozó intézkedések (pl. kompresszorok szabályozásának korszerűsítése, sűrített levegő szivárgáscsökkentése, ipari kazán vagy villanymotorok cseréje, stb.)
  4. Közlekedéssel kapcsolatos energiahatékonysági intézkedések
  5. Szemléletformálás (pl. abroncsnyomás ellenőrzése)

A katalógus minden terület kapcsán az alábbiakat tartalmazza:

  • Kategória lehatárolása (milyen konkrét intézkedésekre alkalmazható az adott katalóguslap)
  • Elszámolható energiamegtakarítási mennyiség számítási módja

A katalógus egyértelműen nevesíti a vonatkozó, hatályos magyarországi és európai uniós szabályozások által előírt minimum energiahatékonysági követelményeket. A követelményekről és alkalmazásukról részletesebben a korábbi cikkünkben olvashat.

  • Hitelesítéshez szükséges dokumentáció elemei
  • Egyéb, hitelesítéshez szükséges adatok (az intézkedés elszámolható kezdeti időpontja és hasznos élettartama, a megtakarítás avulása)

Fontos látni, hogy a katalógust a MEKH az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) előzetesen egyeztetve várhatóan fél évente felülvizsgálja, szükség szerint módosítja, kiegészíti. A módosításoknak nincs visszamenőleges hatálya, tehát egy projekt esetén az elszámolást az beruházás megkezdésekor érvényes katalógus alapján kell elvégezni. Amennyiben időközben a katalógus a megtakarító számára kedvezőtlenül módosul, mindig dönthet úgy, hogy egyedi auditot készíttet a projektről.

A katalógusban szereplő témakörök részletesebben

Az alábbiakban egyes beruházás típusok kapcsán bemutatjuk a beruházásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a katalógus alkalmazhatóságának főbb feltételeit és az egyes kategóriákban egy-egy jellemző példán keresztül a számítási módot.  A példaszámításokban éves szintre számítjuk át az energiamegtakarításokat a korai csere hatását is bemutatva. (A korai csere fogalmáról is olvashat az első cikkünkben.) Amennyiben egyéb támogatást nem vesz igénybe a beruházó az intézkedés végrehajtásánál, akkor az EKR rendszerben a példákban bemutatott energiamegtakarítási mennyiségek jó iránymutatást adnak. Fontos kiemelni, hogy az energiamegtakarítás GJ/éves szintre számítandó ki az intézkedés élettartamának figyelembevételével, de maximum a 2030. év végéig szóló időszakra eső éves mennyiségek alapján.

A témaköröket az alábbiak szerint csoportosítottuk:

  1. Közlekedéssel kapcsolatos témák
  2. Világításauditok
  3. Épületek energiahatékonysági intézkedései
  4. Gyártási folyamatok
  5. Elektronikai berendezések, háztartási gépek cseréje

Közlekedés

Elsőként a közlekedés (személy és áruszállítás) kategóriában sztenderd módon elszámolható energiahatékonysági intézkedéseket mutatjuk be. Ezek az intézkedések az autócserét kivéve kis beruházási igényűek, könnyen megvalósíthatók. Az ebbe a kategóriába tartozó intézkedéseknél avulási hatással nem kell számolni, a legtöbb energiamegtakarításának az éves futásteljesítmény alapján számolt üzemanyagfogyasztás az alapja, ám személygépjármű cseréje esetében az éves széndioxid fogyasztás változásával kell számolnunk.

Járműcsere

Az intézkedés összefoglalása

  • Az intézkedés lényege a régi, nagy károsanyag kibocsátású gépjárművek forgalomból való kivonása (a rendszám leszerelésével) és az EU kibocsátási szabványnak megfelelő gépjármű forgalomba helyezése.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
  • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság és vállalatok

Az intézkedés élettartama

  • 15 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves átlagos futásteljesítmény * üzemanyag fajlagos kibocsátási érték * (a meglévő gépjármű fajlagos kibocsátása – referencia kibocsátás a jogszabály szerint)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A régi gépjármű forgalomból kivonását igazoló dokumentum (rendszám leszerelése)
  • A régi és új gépjármű adatlapja, forgalmi engedélyében szereplő adatok
Energiatakarékos gumiabroncs használata

Az intézkedés összefoglalása

  • Az energiahatékonyság növelése a gumiabroncs energiahatékonysági osztályának javításával történik. Az új gumiabroncsoknak az intézkedés elszámolhatóságához legalább a C osztályt el kell érnie.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
  • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N3(6) – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel, 6 abronccsal.
  • N3(12) – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel, 12 abronccsal.

Az intézkedés célcsoportja

  • Járműállománnyal rendelkező vállalatok

Az intézkedés élettartama

  • nehéz tehergépjárművek és autóbuszok esetében 100 000 km, a többi gépjárműnél 50 000 km

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves futásteljesítmény * a gépjárművön lecserélt abroncsok aránya az összeshez képest * a felszerelt abroncsok energiahatékonysági osztálya (a szorzószám járműkategória és energiahatékonysági osztály szerint 0,016 és 0,461 MJ/km között lehet)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A régi gumiabroncsok leselejtezését bizonyító dokumentum
  • A régi és az új abroncsok energiahatékonysági osztályának igazolása
Flottagépjárművek abroncsnyomás ellenőrzése

Az intézkedés összefoglalása

  • Az intézkedést azok a társaságok hajthatják végre, amelyek üzleti céllal gépjármű parkot vagy flottát üzemeltetnek. Abban az esetben számolható el az energiamegtakarítás, amennyiben a saját vagy bérelt telephelyen szervezett és nyilvántartott módon rendszeresen ellenőrzik és beállítják a járműveik gumiabroncsának nyomását.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
  • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N3 – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

  • Üzleti céllal gépjárműparkot, gépjármű flottát üzemeltető társaságok

Az intézkedés élettartama

  • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

éves futásteljesítmény * a járműkategóriához tartozó megtakarítási érték (amely értéke járműtípustól függően 0,03636 és 0,12384 MJ/km között lehet)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az adott gépjárműhöz tartozó optimális abroncsnyomás nyilvántartása
  • Az abroncsnyomás ellenőrzésének és beállításának dokumentációja és ezek megfelelő rendszerességgel való elvégzése
Energiatakarékos vezetés ösztönzése képzésekkel

Az intézkedés összefoglalása

  • Az energiamegtakarítást ösztönző képzés történhet on-line vagy hagyományos elméleti és gyakorlati módon. A képzés igazolt elvégzése és annak eredménye alapján számolható el a fogyasztáscsökkenés.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
  • N1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • M3 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N2 – Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
  • N3 – Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

  • Hivatásos gépjárművezetők, vállalatok,
  • Lakosság

Az intézkedés élettartama

  • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

képzésben résztvevő által évente felhasznált üzemanyag * a képzés típusa (elméleti és gyakorlati képzés esetében 8-4%, online képzésésnél 2%) * a képzés sikeressége (0,5-1,1)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Járművezető oktatást végezhető vállalkozó vagy vállalkozás által kiadott, a képzés elvégzését és eredményét igazoló dokumentum és hiteles adat az éves üzemanyag-fogyasztásról, futásteljesítményről
Abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása üzemanyag töltőállomáson

Az intézkedés összefoglalása

  • Ezen intézkedéssel elérhető energiamegtakarítás olyan üzemanyag töltőállomások számára számolható el, amelyek ingyenesen elérhető, rendszeresen karbantartott és dokumentált abroncsnyomás mérő- és beállító berendezéssel rendelkeznek, illetve az abroncsnyomás beállításának fontosságát és módszerét szemléletformáló tevékenységgel bemutatják.

Milyen járműkategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • M1 – Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
  • N1 – Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

Az intézkedés célcsoportja

  • Üzemanyag töltőállomások

Az intézkedés élettartama

  • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Az energiamegtakarítás a benzinkút forgalmi típusától függ

  • A típus: 65 [GJ/egység,év]
  • B típus: 21 [GJ/egység,év]
  • C típus: 7 [GJ/egység,év]

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A töltőállomás forgalmi kategóriájának igazolása
  • Az abroncsnyomás mérő rendszeres karbantartását és hitelességét igazoló dokumentum
Kerékpáros munkába járás ösztönzése

Az intézkedés összefoglalása

  • Az intézkedés során a ténylegesen kerékpárral munkába járt napok és távolság számolható el energiamegtakarításként.

Az intézkedés célcsoportja

  • Vállalatok

Az intézkedés élettartama

  • 1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

munkavállaló által megtett út * kerékpárral közlekedett munkanapok * 1,25 MJ/utaskm

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az elszámolás alapja a tényleges munkába megtett távolság,
  • Hiteles nyilvántartás a kerékpárral munkába járt napok számáról

Közlekedési energiamegtakarítási lehetőségek példákkal

Az alábbiakban mintapéldákon keresztül mutatjuk be a közlekedéshez kapcsolódó energiamegtakarítási projektek éves elszámolható energiamegtakarítását, viszonyítási alapként szolgálva a beruházásokhoz. A számolási példákat személygépjárművekre néztük, éves átlagos 30 000 km-es futásteljesítményre számolva (kivéve kerékpáros munkába járás).

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése a közlekedési ágazatbanIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]Az intézkedésjegyzékben meghatározott korrekciós tényezők
Járműcsere1 darab 2012-es, benzines Renault Laguna cseréje új, elektromos Renault Zoe-ra6,9 
Energiatakarékos gumiabroncs használata1 személygépjármű összes abroncsának cseréje D energiahatékonysági osztályról B-re1,44Gumiabroncsok energiahatékonysági osztályának változásából eredő energia megtakarítás D⟶B M1 kategóriában 0,048 [MJ/km]
Flottagépjárművek abroncsnyomás ellenőrzése1 flotta személygépjármű abroncsnyomásának rendszeres és dokumentált abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása a gépkönyvben meghatározott értékre1Normatív fajlagos energia-megtakarítás M1 kategória 0,03636 [MJ/km]
Kerékpáros munkába járás ösztönzéseEgy munkavállaló napi 10 km-t tesz meg kerékpárral munkába járás és hazautazás céljából, évi 100 munkanapon1,25A kiváltott közlekedési eszköz által elért megtakarítás értéke 1,25 [MJ/utaskm]
Energiatakarékos vezetés ösztönzése képzésekkelA munkáltató 1 munkavállalóját képzi on-line oktatással, a munkavállaló által használt személygépkocsi fogyasztása 6,5 l/100 km.1,4Online képzés esetében 2% az üzemanyag megtakarítás
Sikeresség korrekciója a felső harmadban 1
Abroncsnyomás ellenőrzése és beállításaEgy városi vagy agglomerációs területeken, nagy forgalmú bevásárlóközpontoknál, vagy hasonló, közforgalom számára megnyitott területeken lévő üzemanyagtöltő állomás elérhető energiamegtakarítása, ahol naponta legalább 250 gépjármű megfordul és két abroncsnyomás mérővel rendelkezik.21B típus: 21 [GJ/egység,év]

Magyarázat:

Az üzemanyag töltőállomások típusai

  • A típus: nagy forgalmú utak mentén, jellemzően üzemanyag töltőállomásoknál – ahol az átlagos napi gépjármű forgalom meghaladja az 500-at és legalább 6 kútfejjel rendelkezik, legalább két abroncsnyomás beállító berendezés/állás található.
  • B típus: városi vagy agglomerációs területeken, nagy forgalmú bevásárlóközpontoknál, vagy hasonló, közforgalom számára megnyitott területeken lévő üzemanyagtöltő állomások, vagy egyéb létesítmények, ahol legalább napi átlagban 250 gépjármű megfordul. A töltőállomás rendelkezik legalább két abroncsnyomás beállító berendezéssel.
  • C típus: lakóközösségeknél, vagy nagyobb gazdasági társaságoknál, közforgalom számára nyitott helyeken, ahol napi átlagban legalább 75 jármű megfordul. A töltőállomás rendelkezik legalább egy abroncsnyomás beállító berendezéssel.

Világítás

A sztenderd intézkedésjegyzék szerint beltéri, kültéri, illetve közvilágítás LED fényforrásokkal való korszerűsítése számolható el az épülettípusokra meghatározott üzemidőkkel jellemző lámpatípusok cseréjére.
Lakosság esetében a katalógus nem határoz meg tipikus üzemidőt, ezek alapján úgy véljük ez egyedi audithoz kötött energiamegtakarítás.  A világításkorszerűsítési intézkedés élettartama 15 év, így korai csere csak 15 évnél fiatalabb rendszer esetében lehetséges.

Világításkorszerűsítés

Az intézkedés összefoglalása

  • Energiahatékonyság növelése egy korábban kialakított világítási rendszernek egy jobb fényhasznosítású, kisebb teljesítményigényű világítási rendszerre történő cseréjével (lecserélendő világítótestek leszerelése, elektromos hálózat áramköri szerelvényeinek felújítása, új LED világítótestek felszerelése).

Milyen kategóriákra vonatkozik az intézkedés?

  • Beltéri világítások

a) Magas ipari csarnokok világítása

b) Alacsony ipari csarnokok világítása

c) Intézmények, szálláshelyek, üzletek, stb. belsőtéri világítása

  • Kültéri világítás és közvilágítás

Az intézkedés célcsoportja

  • (Lakosság), vállalatok, intézmények

Az intézkedés élettartama

  • 15 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

  • Beltéri világítás

A várható megtakarítás a lecserélt világítási rendszer és az új, szabványos megvilágítási intenzitással rendelkező világítási rendszer energiafelhasználásának különbsége.

  • Kültéri- és közvilágítás

A várható megtakarítást a lecserélt lámpatestek számával megegyező új lámpatestek energiafelhasználásának figyelembevételével kell meghatározni. A megvilágítási igény növelésből származó új lámpatestek energiafelhasználását nem lehet figyelembe venni a megtakarítás számításánál.

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Lecserélt és új világítótestek számát, típusát, teljesítményigényét igazoló dokumentum
  • Korai csere esetén a lecserélt rendszer üzembehelyezésének dátumát igazoló dokumentum

Világítási energiamegtakarítási lehetőségek példákkal

A számolási példákat különböző világítótest-típusokra néztük, EKR katalógus szerinti tipizált üzemidővel számolva.

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése világításkorszerűsítés eseténIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energia-megtakarítás [GJ/év]KategóriaÉves üzemidő [óra/év]
Világításcsere
10 darab 250 W-os fémhalogén izzóval rendelkező csarnokvilágító lecserélése 131 W-os LED-es csarnokvilágítókra nem korai csere esetén, az új lámpa nem irányított fényű, hálózatról működő8,77Magas ipari csarnok, 2 műszakban4048
20 darab 58 W-os fémhalogén T8-as fénycső lecserélése 20 darab 36 W-os LED-es fénycsövekre nem korai csere esetén, az új lámpa irányított fényű, hálózatról működő4,79Irodaépület2224
10 darab 250 W-os fémhalogén izzóval rendelkező csarnokvilágító lecserélése 10 darab 131 W-os LED-es csarnokvilágítókra korai csere esetén, az új lámpa nem irányított fényű, hálózatról működő21,39Magas ipari csarnok, 2 műszakban4048
20 darab 58 W-os T8-as fénycső lecserélése 20 darab 36 W-os LED-es fénycsövekre korai csere esetén,az új lámpa irányított fényű, hálózatról működő5,02Irodaépület2224

Feltételezések:

  • Üzemviteli korrekciós tényező = 1
  • Sem a régi, sem az új világítási rendszer nem soronként kapcsolható és nem szabályozott

Épületek

A kategóriához tartozó intézkedések közül csak a távhőellátó hálózathoz való csatlakozás vonatkozik kizárólag a lakosságra, a többi intézkedés vállalatok, intézmények esetében is alkalmazható. A beruházások jelentős költségigénnyel járnak.

Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése

Az intézkedés összefoglalása

  • A fűtött belső tér hőigényének csökkentésére irányuló intézkedés, amely a homlokzati szerkezetek hőszigetelését; a tetőszerkezet, padlás- és pincefödém hőszigetelését; fűtött-fűtetlen tér közötti falak hőszigetelését tartalmazza.
  • Az intézkedés végrehajtásához energetikai tanusítás szükséges, TNM alapján.

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság és vállalatok, intézmények

Az intézkedés élettartama

  • >25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Az eredeti – korszerűsített állapotú épület hőigénye

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az épület eredeti épületszerkezeteinek leírását tartalmazó dokumentum; épületenergetikai tanúsítvány vagy auditor által készített számítás
  • Korszerűsítési terv (anyagok, szerkezetek gyártói teljesítménynyilatkozata)
  • Épületenergetikai tanúsítvány vagy auditor által készített számítás az új állapotról
  • Ha jogszabály előírja építési napló vagy kivitelezői nyilatkozat
Nyílászáró korszerűsítés és csere

Az intézkedés összefoglalása

  • Az intézkedés az üvegezés hőszigetelő képeségének növelésére, hőszigetelő üvegezés beépítésére irányul, elismerhető továbbá a túlzott nyári melegedés elleni védelem, árnyékolók felszerelése.
  • Ablakcsere esetében elvárás a RAL szabvány szerinti beépítés
  • Nem ismerhető el a nyílászárók légzárásának javítása az üvegezés hőszigetelő képességének javítása nélkül

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság és vállalatok, intézmények

Az intézkedés élettartama

  • Nyílászáró csere esetén >25 év
  • Korszerűsítésnél 5 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Az eredeti – korszerűsített állapotú épület hőigénye

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az épület eredeti épületszerkezeteinek leírását tartalmazó dokumentum; épületenergetikai tanúsítvány vagy auditor által készített számítás
  • Korszerűsítési terv (anyagok, szerkezetek gyártói teljesítménynyilatkozata)
  • Épületenergetikai tanúsítvány vagy auditor által készített számítás az új állapotról
  • Szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényező megfelelésének igazolása
  • Ha jogszabály előírja építési napló vagy kivitelezői nyilatkozat
Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével együtt

Az intézkedés összefoglalása

  • Az előző két intézkedésben foglaltak
  • Ha a külső határolószerkezetek korszerűsítése a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érinti, a TNM rendelet szerint a tevékenység jelentős felújításnak minősül, ezért az erre vonatkozó külön előírásokat is teljesíteni kell.

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság és vállalatok, intézmények

Az intézkedés élettartama

  • >25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Az eredeti – korszerűsített állapotú épület hőigénye

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az épület eredeti épületszerkezeteinek leírását tartalmazó dokumentum; épületenergetikai tanúsítvány auditor által készített számítás
  • Korszerűsítési terv (anyagok, szerkezetek gyártói teljesítménynyilatkozata)
  • Épületenergetikai tanúsítvány vagy auditor által készített számítás az új állapotról
  • Szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényező megfelelésének igazolása
  • Ha jogszabály előírja építési napló vagy kivitelezői nyilatkozat
Központi fűtési rendszerek gázkazánjainak korszerűsítése

Az intézkedés összefoglalása

  • Az elavult központi földgázüzemű kazán korszerű kondenzációs gázkazánra cseréje az alábbi változatokban:

– központi kazán fűtésre, HMV termelés nélkül,

– központi kazán fűtésre és HMV ellátásra,

– kazán csak HMV ellátásra.

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság (családi és társasházak)
  • Audit egészségügyi és ipari épületeke

Az intézkedés élettartama

gázkazánokra

  • < 30 kW: 20 év
  • > 30 kW: 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: (régi – új kazán teljesítmény tényezője) * (fűtés + HMV készítés fajlagos nettó éves energiaigénye) * épület fűtött alapterülete

Élettartamon túl: minimum követelményeket teljesítő referencia tényezőhöz hasonlítás

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Lecserélt gázkazán üzembehelyezésének vagy gyártási évének dátuma
  • Az új kazán kézikönyve és üzembehelyezési jegyzőkönyve
  • Bizonyíték arra, hogy termikusan korszerű vagy korszerűtlen épületben történt az intézkedés
  • Az épület besorolása, lakóegységek száma (alapító okirat, közös képviselő, tulajdonos nyilatkozata),
  • Épület fűtött alapterületét igazoló dokumentum
Keringető szivattyú cseréje

Az intézkedés összefoglalása

  • A meglévő állandó fordulatszámú szivattyúk cseréje korszerű, elektronikus szabályozású szivattyúra

– kazánházi, hőközponti főköri szivattyú

– fűtőköri szekunder oldali szivattyú

– használati melegvíz cirkulációs szivattyú

– hűtési központ főköri szivattyú

– hűtőköri szekunder szivattyú

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakóház, szálloda, oktatási, egészségügyi, ipari létesítmények

Az intézkedés élettartama

10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: (régi szivattyú teljesítménye * terhelési profil faktorja – új szivattyú teljesítménye * terhelési profil faktorja) * éves üzemi ciklus

terhelési profil faktor: állandó fordulatú = 1; elektronikus szabályozású szivattyú = 0,4375

Élettartamon túl: új szivattyú teljesítménye * (1 – új szivattyú energiahatékonysági tényezője / referencia EEI 0,23) * terhelési profil * éves üzemi ciklus

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A régi szivattyú műszaki adatlapja és első üzembehelyezése
  • Az új szivattyú műszaki adatlapja és üzembehelyezési jegyzőkönyve
  • A rendszer beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv.
Csatlakozás távhőellátó hálózathoz

Az intézkedés összefoglalása

  • Elavult fűtési rendszerrel rendelkező épület a távhőhálózatra kapcsolása
  • Alkalmazható: családi házakban (CSH), 10 lakásnál kisebb társasházakban (TH≤10) és 10 lakásnál nagyobb társasházakban (TH>10).

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság

Az intézkedés élettartama

20 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

A katalógusban meghatározott referenciaértékek alapján

fűtött alapterület * (régi – korszerű rendszer esetén az éves fajlagos energiafelhasználás)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Tervezési, kivitelezési dokumentációk
  • Bizonyíték arra, hogy termikusan korszerű vagy korszerűtlen épületről van szó,
  • Üzembe helyezési jegyzőkönyv
  • A lakások számának igazolása
Gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése

Az intézkedés összefoglalása

  • A komplex felújításra vonatkozó intézkedés részeként az alábbiakat szükséges elvégezni:

– hőközpont korszerűsítése: kazáncsere, szivattyúk cseréje, HMV előállítás korszerűsítése,

– szabályozó rendszer felújítása,

– elosztóvezetékek felújítása,

– termosztatikus szelepek felszerelése hőleadókra

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság (családi ház, társasház)
  • Audit egészségügyi és ipari épületeke

Az intézkedés élettartama

meleg vizes csövek szigetelése: 20 év

a hőelosztás hidraulikus egyensúlya (központi fűtés esetében): 10 év

keringető szivattyú (hőelosztás): 10 év gázkazánokra

< 30 kW: 20 év > 30 kW: 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

A katalógusban meghatározott referenciaértékek alapján

épület fűtött alapterülete * (régi – új szekunderköri rendszer energiahatékonysági tényezője) * (referencia – új kazán teljesítmény tényezője) * (fűtés + MHV fajlagos nettó éves energiaigénye)

korai csere esetén a régi kazán teljesítménytényezőjéhez kell hasonlítani

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Lecserélt gázkazán üzembehelyezésének dátuma
  • Új gázkazán műszaki adatlapja,
  • Bizonyíték arra, hogy termikusan korszerű vagy korszerűtlen épületben történt az intézkedés,
  • Épület besorolási típusa, lakóegységek száma
  • Épület fűtött alapterületét igazoló dokumentum,
  • Üzembehelyezési jegyzőkönyv, a rendszer beszabályozásáról szóló jegyzőkönyv, a beépített rendszerelemek műszaki paramétereit igazoló dokumentumok
Használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral

Az intézkedés összefoglalása

  • Az intézkedésnél napkollektoros hőtermelő berendezéssel támogatott HMV ellátó rendszer telepítése számolható el TNM rendeletben rögzített, az ipari zuhanyzók és ipari konyhák esetében az egyedileg számított normatív HMV felhasználási igény alapján. A HMV hőszükséglet napkollektorral megtermelhető elméleti hányada az éves szinten számított HMV hőenergiaigény 70%-a. A napkollektoros rendszert a nyári hőtermelés 100%-os hasznosíthatóságára kell tervezni.

Az intézkedés célcsoportja

  • Iroda-, szállás-, lakó-, kereskedelmi-, ipari- és oktatási épületek

Az intézkedés élettartama

napkollektoros rendszer várható élettartama: 15 év

HMV hőtermelő berendezés várható élettartama:

  • Nagy energiahatékonyságú kazánok (< 30 kW) esetén: 20 év
  • Kazánok (> 30 kW) esetén: 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: HMV hőigény napkollektorral megtermelhető hányada * (1 – meglévő HMV termelő berendezés hatásfoka)

Élettartamon túl: A HMV termelő berendezés környezettudatos tervezési feltételeinek megfelelő referencia hatásfokát kell figyelembe venni

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A meglévő HMV termelő berendezés hatásfoka, műszaki adatlapja és üzembehelyezési dátuma
  • A napkollektoros rendszer névleges teljesítményét igazoló dokumentum
  • Az új napkollektoros rendszer üzembehelyezési jegyzőkönyve
  • A fűtött alapterület, ipari konyha éves adagszáma, zuhanyzó személyek száma
  • Az épület TNM rendelet szerinti típus besorolása
Használati melegvíz ellátó rendszer hőtermelő berendezésének korszerűsítése

Az intézkedés összefoglalása

  • HMV ellátó rendszer hőtermelő berendezésének energiahatékonyabbra történő cseréje számolható el a TNM rendeletben rögzített, az ipari zuhanyzók és ipari konyhák esetében az egyedileg számított normatív HMV felhasználási igény alapján. Amennyiben napkollektorral támogatott a rendszer, a katalógus szerint számolt energiamegtakarításnak csak 30%-a számolható el.

Az intézkedés célcsoportja

  • Iroda-, szállás-, lakó-, kereskedelmi-, ipari- és oktatási épületek

Az intézkedés élettartama

gázkazánokra

< 30 kW: 20 év > 30 kW: 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: HMV hőigény * (új – lecserélt HMV termelő berendezés hatásfoka)

Élettartamon túl: HMV hőigény * (új – referencia HMV termelő berendezés hatásfoka

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

Az új HMV berendezés hatásfokát és névleges teljesítményét igazoló műszaki adatlap

A lecserélt HMV berendezés hatásfokát, névleges teljesítményét igazoló műszaki adatlap, üzembehelyezési jegyzőkönyv

Az új berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve

Nyilatkozat arról, hogy a HMV ellátó rendszer tartalmaz-e napkollektoros hőtermelő rendszert

A fűtött alapterület, ipari konyha éves adagszáma, zuhanyzó személyek száma

Az épület TNM rendelet szerinti típus besorolása

Gázkazán cseréje hőszivattyúra

Az intézkedés összefoglalása

  • A korábbi gázüzemű hőtermelő rendszer helyett fűtés, vagy fűtés és HMV készítés céljára hőszivattyús fűtési rendszer kerül beépítésre. SCOP referencia értéke

a) alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk = 3,13

b) közepes hőmérsékletű hőszivattyúk = 2,75

c) elektromos motorral hajtott levegő-levegő típusú hőszivattyúk = 3,43

Az intézkedés célcsoportja

Kizárólag termikusan korszerű családi- és társasházakban

Audit egészségügyi és ipari épületeke

Az intézkedés élettartama

levegő-levegő hőszivattyú: 10 év;

levegő-víz hőszivattyú: 15 év;

földhő vagy talajvizes hőszivattyú: 25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: fűtött alapterület * (beruházás előtti épület energiahatékonysági tényezője – SCOPref/SCOPúj * épület energiahatékonysági tényezője a referencia hőszivattyúval) * (fűtés + HMV fajlagos nettó éves energiaigénye)

Élettartamon túl: az épület energiahatékonysági tényezője a referencia (minimum követelménynek
megfelelő) hőszivattyúval

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A régi gázkazán műszaki adatlapja és üzembehelyezési dátuma

Az új hőszivattyú műszaki adatlapja, szezonális fűtési jóságfoka

Az épület besorolási típusa, lakóegységek száma

Fűtött alapterület

A hőszivattyú üzembehelyezési jegyzőkönyve

Energiamegtakarítási lehetőségek példákkal az épületekre vonatkozóan

Az alábbi számolásoknál nem számoltunk korai cserével, tehát úgy vesszük, hogy a régi berendezés minden esetben elérte a jogszabályban meghatározott élettartam értéket, amikor a cserére sor kerül, azonban a katalógus a lenti kategóriák többségben avulást ír elő, így azt figyelembe vettük.

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése az épületek esetébenIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]
Központi fűtési rendszerek gázkazánjainak korszerűsítése100 m2-es, termikusan korszerűtlen családi ház 20 évnél idősebb, 30 kW névleges teljesítmény alatti gázkazánjának cseréje korszerű berendezésre 2021-ben. Az éves végsőenergia-megtakarítás avulás mértéke 0,25%/év10,61
Keringető szivattyú cseréje10 évnél idősebb keringető szivattyú cseréje korszerű, 30 W-os Wilo Yonos PICO 25/1-6 Fűtési keringető szivattyú berendezésre (EEI=0,2). 180 napos fűtési szezonnal, napi 5 óra használattal és éves 0,5%-os avulással számítva0,005
Csatlakozás távhőellátó hálózathoz12 lakásos, termikusan korszerűtlen társasház távhőhálózatra csatlakozása. A lakások egyenként 65 m2 alapterületűek.
A régi rendszer központi gázkazán és központi HMV tároló volt.A távhőellátó hálózathoz való csatlakozás után is központi HMV tároló kerül beépítésre. Az éves avulás 0,25%
49,48
Használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral100 m-es, 4 fős családi ház 20 évnél idősebb, 30 kW teljesítménynél kisebb kazán HMV előállításának támogatása napkollektorral. Avulás rendszeres karbantartás esetén nincs.6,43
Használati melegvíz ellátó rendszer hőtermelő berendezésének korszerűsítése100 m-es, 4 fős családi ház 20 évnél idősebb, 30 kW teljesítménynél kisebb HMV kazánjának cseréje NIKE MYTHOS 24 ERP, 24 kW-os 76% hatásfokú, “B” XL kategória HMV besorolású berendezésre. Avulás rendszeres karbantartás esetén nincs.6,25
Gázkazán cseréje hőszivattyúraTermikusan korszerű, 100 m2-es családi ház 30 kW alatti, 20 évnél idősebb gázkazánjának cseréje levegő-levegő hőszivattyúra, melynek SCOP értéke 4. Az éves avulás értéke 0,25%.1,92
Gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése12 lakásos, termikusan korszerűtlen társasház gázkazán és központi fűtési rendszerének komplex korszerűsítése. A régi gázkazán 25 évnél idősebb. A lakások egyenként 65 m2 alapterületűek.Az éves avulás 0,25%8,82 [2]A gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése esetén érdemes lehet inkább egyedi auditot csináltatni, a nagyobb energiamegtakarítás miatt. A katalógus szerint úgy … Continue reading

Az épület szigetelés és nyílászáró korszerűsítés esetében az intézkedésjegyzék épületenergetikai tanúsítvány vagy energetikai számításhoz köti az energiamegtakarítási értékeket. A megközelítőleges energiamegtakarítás mérnöki számolásához példaként írtunk lakóhely típusokat, amelyekre vonatkozik a kiszámított energiamegtakarítás.

A katalógus “Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése”, illetve a “Nyílászáró korszerűsítés és csere” fejezeteiben foglalt követelmények az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőit (U) érintik. Tehát a beruházással érintett szerkezetek U értéke nem lehet nagyobb TNM rendelet V. melléklet I. részében lévő értékeknél.

A “Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével együtt” fejezetben viszont már feltüntetésre kerül a “jelentős felújításra” vonatkozó követelmény is. Jelentős felújításról akkor beszélünk, ha a korszerűsítés a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érinti. Jelentős felújítás esetén a korszerűsített épületnek meg kell felelnie a fajlagos hőveszteségtényező (q) és az összesített energetikai jellemző (Ep) követelményértékeinek. Itt viszont felhívnánk a beruházók figyelmét, hogy régi, elavult gépészeti rendszer vagy elektromos bojler esetén előfordulhat, hogy az Ep érték nem felel meg a követelményértéknek, bármilyen jó szigetelés és nyílászáró kerül beépítésre. Ebben az esetben számolni kell a gépészeti rendszer korszerűsítésével, vagy adott esetben napelemes rendszer telepítésével, hogy teljesítsük a követelményt.

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése az épületek esetébenIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]
Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése
100 m2-es családi ház külső határoló szerkezeteinek és padlásfödémének szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm)
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok
80-100
1000 m2-es társasházház szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm)
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok
300-350
1000 m2-es irodaház szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm)
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok
250-300
Nyílászáró korszerűsítés
100 m2-es családi ház 8 db 1,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.20
1000 m2-es társasházház 40 db 2,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.150-200
1000 m2-es irodaház 40 db 2,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.100-150
Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével együtt
100 m2-es családi ház külső határoló szerkezeteinek és padlásfödémének szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm) és 8 db 1,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok, régi fa nyílászárók
100-120
1000 m2-es társasház szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm) és 40 db 2,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok, régi fa nyílászárók
450-550
1000 m2-es irodaház szigetelése (fal: 20 cm, zárófödém: 25 cm) és 40 db 2,5×1,5 méretű, régi fa ablakának cseréje új PVC nyílászáróra.
Kiindulási állapot: határoló szerkezetek szigeteletlenek, hőhidasok, régi fa nyílászárók
350-450

A fűtés fajlagos energiaigényének bizonytalansága miatt elmondható, hogy nem véletlen a tanúsítás/audit elvégzésének követelménye. Itt érdemes hozzátenni, hogy épp emiatt, az épületgépészeti korszerűsítés során is nagy eséllyel érdemes külön auditot végezni, nem a katalógus szerint számolni, mivel egy rosszabb állapotban lévő, nagyobb energiaigényű épület esetén fűtéskorszerűsítéssel abszolút értékben magasabb megtakarítás számolható el.

Ugyanakkor akár nagyobb irodaépület esetén is kifejezetten érdemes elgondolkozni a korszerűsítésen, és a megtakarítás EKR-ben való értékesítésén. Még egy esetleges alacsony GJ ár mellett is jó megtérüléssel kivitelezhető a korszerűsítés. Mindez elmondható egy 20-30 éves, vékonyabb (pl. 5 cm) szigeteléssel ellátott, a többséghez képest akár korszerűnek is mondható épületre is. Egy átlagos, szigeteletlen épületre pedig még inkább igaz.

Gyártási folyamatok

Az alábbiakban ismertetett intézkedések kizárólag vállalatoknál számolhatók el és lényegesen megkönnyítik az energiamegtakarítás számítását.

Sűrített levegő szivárgáscsökkentés

Az intézkedés összefoglalása

Az intézkedés célja az egész évben, folyamatosan üzemelő kompresszorok sűrített levegő szivárgásának felkutatása és megakadályozása. A vizsgálat során rögzíteni kell az alapállapotot. Amennyiben a villamosenergia felhasználás mérése nincs kiépítve, a szivárgás mértékét megadott számítási algoritmusokkal a periódusidők mért átlagértékei alapján kell meghatározni.

Egyedi audit szükséges, amennyiben az 1 l/s veszteségre eső fajlagos villamosenergia-veszteség a levegőáram és a villamos energiafelhasználás mérésével egyedi módon származtatható és eltér a 700 [kWh/év] / 1 [l/s] értéktől

Az intézkedés élettartama

1 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

intézkedés előtti – utáni energiaigény 1 l/s szivárgási légveszteség 700 kWh/év villamosenergia veszteség

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A kompresszor(ok) névleges térfogatárama és a szivárgásméréskor üzemben levő kompresszor(ok) névleges térfogatáramának összege

Az alapállapoti és az intézkedés utáni mérések jegyzőkönyvei

Hálózati nyomás csökkentése

Az intézkedés összefoglalása

A berendezések névleges teljesítményhez szükségesnél magasabb nyomás csökkentése a nyomásigény felülvizsgálatával, hurkolt hálózat kialakításával, áramlási keresztmetszet növelésével vagy tárolók elhelyezésével (a kompresszortól távoli felhasználási helyeken)

Az intézkedés élettartama

10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

az intézkedés előtti és utáni energiaigény különbsége

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

Igazolás a nyomás változásáról

A légsűrítéshez szükséges névleges összteljesítményt vagy átlagos éves villamosenergia felhasználását igazoló, az intézkedés előtti és utáni állapot számításait tartalmazó dokumentum

Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – szabályozott térfogatáramú kompresszorral

Az intézkedés összefoglalása

A részterhelésen üzemelő kompresszorok be- és kikapcsolása helyett a beszívott levegő mennyiségének szabályozását lehetővé tevő kompresszorok alkalmazása.

Az intézkedés élettartama

10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

45% * kompresszor névleges teljesítménye / villamos motorok átlagos hatásfoka * 0.5 * éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A kompresszor névleges teljesítmény-igényét igazoló dokumentum ( műszaki adatlap, a kompresszor és hajtómotorjának adattáblája),

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – fordulatszám szabályozással

Az intézkedés összefoglalása

Kompresszor be- és kikapcsolása helyett változó fordulatszámú kompresszor alkalmazása.

Az intézkedés élettartama

10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

70% * kompresszor névleges teljesítménye / villamos motorok átlagos hatásfoka * 0,5 * frekvenciaváltó hatásfoka *éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A kompresszor névleges teljesítmény-igényét igazoló dokumentum ( műszaki adatlap, a kompresszor és hajtómotorjának adattáblája),

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

Ipari kazán cseréje

Az intézkedés összefoglalása

Olyan ipari kazáncserére vonatkozik az intézkedés, amikor a hőigény és annak kielégítési módja változatlan a beruházás után.

a) technológiai hőtermelő berendezésekre teljesítménykorlát nélkül,

b) legalább 120 kW névleges hőteljesítményű kereskedelmi célú létesítmény egyedi helyiségfűtő berendezése, és

c) a legalább 400 kW névleges hőteljesítményű helyiségfűtő berendezés és kombinált fűtőberendezés

Az intézkedés élettartama

25 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

az éves tüzelőanyag-felhasználás bázisértéke (elmúlt 3 év átlaga) * (1 – régi/új kazán hatásfoka)

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A régi és az új kazán műszaki adatlapja

Az új kazán üzembehelyezésének igazolása

Az éves tüzelőanyag felhasználás bázisértékét igazoló dokumentumok

Villanymotorok cseréje

Az intézkedés összefoglalása

Egy régi villanymotort egy jobb hatásfokú és szabályozott fordulatszámú motorra cserélnek, vagy a villamos hajtás üzemi teljesítményigénye kisebb, mint a beépített motor névleges teljesítménye, így a lecserélendő motor túlméretezett és az új motort kisebb teljesítményigényű munkaponthoz illesztik.

Az intézkedés élettartama

8 év, vagy ennek megfelelő 70 000 h üzemidő

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

korai csere: (régi villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése / hatásfoka – új villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése / hatásfoka) * éves üzemidő

élettatamon túl: új villanymotor névleges villamos teljesítménye * átlagos terhelése * (1/referencia hatásfok – 1/új hatásfok) *éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A régi és az új villanymotor műszaki adatlapja Az új kazán üzembehelyezésének igazolása

A régi motor első üzembe helyezése vagy üzemidejéből számított életkora

Ipari kapcsolószekrények hűtőberendezésének cseréje

Az intézkedés összefoglalása

Régi levegő-levegő hűtőberendezést a kapcsolószekrényre szerelhető korszerű hűtőberendezésre cserélnek.

Az intézkedés élettartama

10 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

korai csere: kapcsolószekrény hűtőberendezésének névleges hűtési teljesítménye * 0,9 * (1/régi hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítménye – 1/új hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítménye) *éves üzemidő

élettartamon túl: a régi helyett a környezettudatos tervezési követelményeknek megfelelő hűtőberendezés fajlagos hűtőteljesítményét kell számításba venni

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

A régi és az új hűtőberendezés műszaki adatlapja

A régi és az új berendezés üzembehelyezésének igazolása

Energiamegtakarítási lehetőségek az ipari folyamatokban

Katalógus alapján elszámolható intézkedések megnevezése az ipari folyamatoknálIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]Teljesítmény [kW]Éves üzemidő [óra/év]Kihasználtság
Hálózati nyomás csökkentése
Ipari példa alapján: 4 kompresszor párhuzamosan.
1. verzió: 1 db, a legnagyobb kihasználtságú kompresszor vizsgálata
90 kW-os kompresszor, 66%-os éves kihasználtság mellett (520 000 kWh/év) 1 bar csökkentésével elérhető megtakarítás
121,7690578266%
Ipari példa alapján: 4 kompresszor párhuzamosan.
2. verzió: 4 db kompresszor vizsgálata
400 kW-os kompresszorállomás, átlagos 30%-os éves kihasználtság mellett elérhető megtakarítás
245,98400262830%
Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – szabályozott térfogatáramú
kompresszorral
15 kW-os kompresszor szabályozása szabályozott térfogatárammal27,47152080 
Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – fordulatszám szabályozással15 kW-os kompresszor korszerűsítése fordulatszám szabályozással41,02152080 
Ipari kazán cseréje92% hatásfokú kazán cseréje 98% hatásfokú kondenzációs kazánra. 400-500 kW hőszükséglet mellett a becsült éves földgázigény 2500 GJ (769,5 MWh(G))166,32500440035%
Villanymotorok cseréjeRégi 8+ éves motor cseréje: NEM korai csere
55 kW-os 6 pólusú, fordulatszám szabályozású, IE4-es motor beépítése.
Referencia: 55 kW, 6 pólusú, fordulatszám szabályozott, IE3
10,6255800060%
Ipari kapcsolószekrények hűtőberendezésének cseréjeRégi 10+ éves berendezés cseréje: NEM korai csere
1,5 kW-os berendezés beépítése, 25°C környezeti hőmérsékleten, EER=2,39
Referencia: EER=2,29
0,711,5800090%
Sűrített levegő szivárgáscsökkentésIsmerhető adat: kompresszor névleges térfogatárama (pl 90 kW-ot kompresszornál 166-266 l/s)
Nem ismert – mérendő – adatok: terhelési, visszaterhelési és állásidők
    

Elektronikai berendezések, háztartási gépek cseréje

Az irodai és háztartási kisgépek cseréjénél fontos megjegyezni, hogy jelentős energiamegtakarítással csak nagyobb darabszámú berendezéscsere esetén számolhatunk. Irodai gépeknél csak élettartamon túli csere lehetséges. A lecserélt eszközt minden esetben le kell selejtezni, a gyártónak vagy szállítónak vissza kell gyűjtenie.

Háztartási gépcsere

Az intézkedés összefoglalása

  • Az alábbi berendezésekre vonatkozik az intézkedés:

a) háztartási hűtő- és fagyasztógépek;

b) főző- és sütőkészülékek;

c) mosogatógépek;

d) mosógépek;

e) háztartási szárítógépek;

f) porszívók.

továbbá alkalmazható kereskedelmi hűtőkre is és azokra a háztartási gépekre, amire az EU minimumkövetelményt állapított meg a környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályokban

Az intézkedés célcsoportja

  • Lakosság és vállalatok (kiskereskedelem)

Az intézkedés élettartama

  • Élettartam a-f pontok esetében 10 év,
  • kereskedelmi hűtők 8 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Korai csere: régi – új berendezés éves enegiafogyasztása az energiacimkéje alapján

Élettartamon túl: a termékre vonatkozó kiszámított vagy megállapított megengedett legnagyobb éves energiafogyasztás – az új berendezés éves enegiafogyasztása az energiacimkéje alapján

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • A régi berendezés műszaki adatlapja vagy adattáblájának fényképe
  • A régi berendezés elszállítását és selejtezését és visszagyűjtését igazoló nyilatkozat,
  • Az új berendezés vásárlásának évét és éves fogyasztását igazoló műszaki dokumentum és számla,
  • A gépcsere kedvezményezettjének neve és a berendezés működési helyének címe
Irodai berendezések cseréje

Az intézkedés összefoglalása

A lejárt élettartamú irodai berendezések új, energiatakarékosabb berendezésre cseréje Irodai berendezések: PC, laptop, monitor, nyomtató, szkenner, fénymásoló és kivetítő

Az intézkedés célcsoportja

  • Vállalatok

Az intézkedés élettartama

  • 3 év

Az éves elszámolható energiamegtakarítás számítása

Mindig a refernciához számítva: (referencia – új berendezés névleges teljesítménye) * tipizált éves üzemidő

Leglényegesebb dokumentumok az intézkedés elszámolásához

  • Az új irodai berendezésekre vonatkozóan típusonként: egy típuson belüli darabszám, névleges teljesítmény műszaki adatlapok alapján
  • Az új berendezések leltárba vételi jegyzőkönyve
  • A lecserélt irodai berendezések darabszáma és könyvekből történő kivezetését igazoló dokumentum,
  • A lecserélt berendezés selejtezését igazoló nyilatkozat

Energiamegtakarítási lehetőségek példákkal kisgépekre

Az alábbiakban konkrét cseredarabokkal számoljuk az energiamegtakarításokat néhány berendezésre.

Katalógus alapján elszámolható intézkedés megnevezéseBerendezésIntézkedés leírása (példák)Elszámolható energiamegtakarítás [GJ/év]
Háztartási gépcserePorszívó10 évnél idősebb porszívó cseréje egy Kärcher VC6/VC6 Permium 25,8 kWh/év energiafogyasztású porszívóra.
(Az ökodizájn rendelet alapján 2017 szeptember 1-től az éves energiafogyasztás max 43 kWh/év, a mért teljesítményfelvétel pedig maximum 900 W)
0,05
Irodai berendezések cseréje
LCD monitorMonitor cseréje egy LG 24BK550Y Full HD monitor IPS kijelzővel monitorra (17,1 W)0,24
ProjektorRégi projektor cseréje egy LG PF50KS FullHD SMART LED Projektorra (65W)0,44

Az EKR-katalógussal, illetve magával a rendszerrel kapcsolatban még vannak nyitott kérdések, amelyek megnehezítik a felhasználó és az auditorok dolgát is. Például egyes esetekben a katalógusban leírt számítások még mindig nem feltétlenül teljesen egyértelműek, (pl.: világítás auditoknál nem minden épülettípusra határoznak meg üzemidőt, de kötelezővé teszik az üzemidő katalógus szerinti alkalmazását); vagy egy adott megtakarítás kiszámításakor az EKR katalógus alapján történő számítások nem feltétlenül egyeznek meg a TAO audit keretében történő számítással, így a megtakarítások lejelentésénél és azok összevezetésénél zavar támadhat. Tekintettel arra, hogy a cikkünkben bemutatott katalógus a rendszer első évében nyújt segítséget az eligazodáshoz, biztosan lesznek még finomítások a jövőben.

Amennyiben a számítások kapcsán kérdése van, forduljon hozzánk.

Ha segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogy beruházásából származó energiamegtakarításának mértékét katalógus vagy audit alapján lehet-e meghatározni, ill. hogy a beruházás megfelel-e minden követelménynek, valamint, hogy megtakarítását hogyan tudja értékesíteni vagy hitelesíteni, keressen minket bizalommal elérhetőségeink egyikén!


Írjon bátran emailt az info@wattler.eu -ra vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en, hívjon minket a 06-70-8508993 számon! A fenti írás csak tájékoztató jelleggel készült.

Lábjegyzetek[+]