EKR katalógus – épületek korszerűsítése


Ahogy több cikkünkben is foglalkoztunk vele, 2021. január 1-jén életbe lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR). Vannak korszerűsítési formák, beruházások, melyek sematizálhatók, így lehetőség van az így elért energiamegtakarítások egyszerűsítésére. Erre a célra a rendelet mellékleteként megjelent egy katalógus, mely ezen egységesített számításokat tartalmazza.

Cikkünk a katalógus szerinti szigetelésre vonatkozó számításokat dolgozza fel példákon keresztül. Célunk annak bemutatása, hogy egy-egy átlagos épület korszerűsítése esetén körülbelül mekkora megtakarítási mértékkel számolhat egy beruházó.

Cikkeink az EKR intézkedésről:

Cikkünk elején az elméleti hátteret tekintjük át, majd az egyes minta projektek jellemzőit mutatjuk be és végül számításaink eredményeit tesszük közzé annak érdekében, hogy nagyságrendileg érthető legyen az egyes intézkedésekkel elérhető energiamegtakarítás mértéke az épületek határoló szerkezeteinek korszerűsítésének vonatkozásában. Az egyszerűsítés kedvéért 3 minta épülettípust alkotunk, és bemutatjuk, milyen nagyságrendi megtakarítások várhatók egyes intézkedések elvégzése esetén.  Nézzük, a katalógus milyen intézkedéseket sorol fel!

 1. Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése.
  1. Külső falak és lábazatok szigetelése.
  1. Tetőszerkezet szigetelése.
  1. Padlásfödém szigetelése.
  1. Pincefödém szigetelése.
  1. Talajon fekvő padló utólagos szigetelése.
 2. Nyílászáró korszerűsítés és csere.
 3. Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével együtt.

A végsőenergia-megtakarítás megállapításához a katalógus előírja az energetikai tanúsítás vagy audit elvégzését, melyet a 7/2006 (V.24.) TNM (továbbiakban TNM rendelet) rendelet alapján kell végezni. Az elszámolható energiamegtakarítás a korszerűsítés előtti és utáni hőigény különbségéből származó éves végsőenergia-megtakarítás. Ez azt jelenti, hogy pl. a gépészeti korszerűsítéstől eltérően nem egy hazai vagy EU-s rendeletben rögzített minimumkövetelmény szintjéhez képest számítjuk a megtakarítást, hanem minden esetben a régi állapothoz (gyakorlatilag „korai cserével” számolunk).

A katalógus az elkészült állapotra viszont meghatároz követelményértékeket. Amennyiben csak szigetelést, vagy csak ablakcserét végzünk, akkor a felújított szerkezeteknek meg kell felelnie a TNM rendelet 5.melléklet I. fejezetében meghatározott hőátbocsátási tényezők követelményértékeinek. Ez abból a szempontból érdekes, hogy így a katalógus abban az esetben sem követeli meg a „jelentős felújításra” vonatkozó követelményeket, ha annak feltételei fennállnak. Jelenetős felújításról beszélünk, ha a felújítás a határoló szerkezetek legalább 25%-át érinti. A gyakorlatban a katalógus alapján elszámolt részkorszerűsítés elszámolható akkor is, ha egyébként a TNM szerint a beruházást a jelentős felújítás szabályai alapján kellene megvalósítani, de ezt a beruházó mégsem teljesíti annak minden követelményét.

Ha a szigetelést és az ablakcserét együttesen végezzük, abban az esetben már a katalógus is kitér a jelentős felújításra, és ez esetben már megkívánja erre az esetre meghatározott követelményértékek teljesítését. Ezen követelményértékekről később még írunk.

A katalógus valójában az épületek határoló szerkezeteinek korszerűsítésére nem ad meg egy egyszerű, mindenki által használható számítási módszert, a beruházó nem ússza meg az energetikai szakember igénybevételét, cikkünk ugyanakkor segíti a tájékozódást. Mivel az épületek minősége nem jellemezhető egyszerűen egy-egy hatásfok-értékkel, nézzük, melyek a legfontosabb szempontok, amik befolyásolják a számítást és az elszámolható megtakarítás mértékét.

MINTAÉPÜLETEK

Funkció és kialakítás alapján a következő mintaépületeket alkotjuk.

 • 100 m2 fűtött alapterületű családi ház (A/V≈1), fűtetlen padlástér, nincs pince.
 • 1000 m2 fűtött alapterületű társasház (A/V≈0,5), lapostető, nincs pince.
 • 1000 m2 fűtött alapterületű irodaépület (A/V≈0,5), lapostető, nincs pince.

Magyarországon az épületetek ¾-e téglaépítésű, így a számítást téglaszerkezetekre végezzük, 30 cm falvastagsággal. A zárófödém 30 cm vasbeton szerkezet. A családi házon 8 db 1,5×1,5 m nagyságú ablak található, a társasházon és irodaépületen 40 db 2,5×1,5-ös ablakkal számoltunk.

Alapállapot

Vizsgáljuk, hogy milyen eltérés van a megtakarításokban különböző alapállapotokból való kiindulás esetén. Két alapesettel foglalkozunk.

 1. Első alapállapotként szigetelés nélküli, régi, rossz légzárású ablakokkal rendelkező épületből indulunk ki. A magyarországi épületállományról általánosságban elmondható, hogy rossz állapotban van. Az épületek többsége nem hőszigetelt, nyílászárókorszerűsítés is kevesebb, mint az épületek felében történt. A 2014-ben kiadott Nemzeti Épületenergetikai Stratégia számításai alapján a magyar családi házak összesített energetikai jellemzőjének (Ep) átlagos értéke ~400 kWh/m2év.
 2. Számítást végzünk arra az esetre, milyen megtakarításokkal lehet számolni abban az esetben, ha egy 10-15 éve felújításon átesett épületen végzünk további korszerűsítést. A TNM 2015 előtti követelményértékeit vesszük alapul, melyek az alábbi táblázatban találhatók, azzal az információval kibővítve, hogy milyen szigeteléssel érhetjük el ezt az értéket.
Uköv [W/m2K]dszig [cm]
Külső fal0,457
Lapostető0,2515
Padlásfödém0,3012
Fa vagy PVC ablak1,60
Fém ablak2,00
2006-os U követelményértékek

Korszerűsített állapot

A szigetelést úgy kell megválasztani, hogy a szerkezet teljesítse a TNM rendeletben előírt követelményértékeket. Külső falak hőátbocsátási tényezőjének maximum értéke 0,24 W/m2K. Ennek eléréséhez a példaként választott falszerkezetünkre 15 cm szigetelés szükséges – amennyiben a szigetelésre egy átlagos 0,04 W/mK hővezetési tényezővel számolunk.

A lapostető és padlásfödém követelményértéke 0,17 W/m2K, amihez 22 cm szigetelés szükséges, a számítást erre végezzük.

A régi fa ablakok hővezetési tényezőjét 3,5 W/m2K-nek vettük fel, tömítetlenségből származó légcsere pedig 0,4 1/h. A korszerűsítés után a követelményértéket teljesítő 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel számolunk, továbbá jó légzárás miatt nincs tömítetlenségből származó légcsere, csupán az 1.táblázatban is látható, épület funkciójától függő minimum légcsereszám.

Uköv [W/m2K]dszig [cm]
Külső fal0,2415
Lapostető0,1722
Padlásfödém0,1722
Fa vagy PVC ablak1,60
Fém ablak2,00
Korszerűsített állapot U értékei és szigetelésvastagságok

Gépészet

Mintaépületeinkben csak fűtéssel és HMV-vel számolunk. A fentiek tanulsága alapján két esetet vizsgálunk:

 1. A fűtést és HMV előállítást korszerűtlen, hagyományos kazán szolgáltatja
 2. A fűtést és HMV előállítást korszerű, kondenzációs kazán végzi

A fűtés szabályozása termosztatikus szelepekkel történik, a keringetést állandó fordulatszámú szivattyú végzi. A HMV rendszerben egy indirekt fűtésű tároló van elhelyezve, cirkulációval nem számolunk.

Hőszivattyús fűtéssel (és hűtéssel) nem bonyolítjuk a modellünket. Egyrészt nem általános, hogy hőszigeteletlen, rossz állapotban lévő épület fűtését elsődlegesen hőszivattyúkkal biztosítják (ilyen esetekben elterjedtebb a hűtés split egységekkel), másrészt az eredmények szempontjából csupán annyi többletinformációt jelentene, hogy valamelyest kisebb megtakarítást kapnánk.

Megtakarítások

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes esetekre a fenti tényezőket használva milyen eredményeket kapunk a katalógus alapján. A számítást a TNM egyszerűsített számítási módszerét alkalmazva végeztük. Megjegyzendő, hogy részletes számítási módszer esetén akár nagyobb megtakarításokra lehet számítani, becslésünk viszont így egy biztos, konzervatív nézőpontot képvisel.

AlapállapotÉpületAlapterület [m2]A/VIntézkedésMegtakarítás hagyományos kazánnal [GJ]Megtakarítás kondenzációs kazánnal [GJ]
1.alapállapot: szigeteletlen, rossz légzárású ablakokLakóépületek (családi)1001,10Külső fal és zárófödém szigetelés127,61100,74
Nyílászáró korszerűsítés25,3520,02
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés152,96*120,76
Lakóépületek (társas)10000,53Külső fal és zárófödém szigetelés392,63339,40
Nyílászáró korszerűsítés205,49177,62
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés598,12517,02
Iroda- és oktatási épületek10000,53Külső fal és zárófödém szigetelés349,01301,68
Nyílászáró korszerűsítés182,66157,89
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés531,66459,57
2.alapállapot: 2015 előtti TNM követelményeknek megfelelő szerkezetekkelLakóépületek (családi)1001,10Külső fal és zárófödém szigetelés10,929,54
Nyílászáró korszerűsítés5,574,40
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés16,49*13,94
Lakóépületek (társas)10000,53Külső fal és zárófödém szigetelés31,7527,45
Nyílászáró korszerűsítés45,6839,49
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés77,4366,93
Iroda- és oktatási épületek10000,53Külső fal és zárófödém szigetelés28,2324,40
Nyílászáró korszerűsítés40,6035,10
Külső fal és zárófödém szigetelés + nyílászáró korszerűsítés68,8359,50

Megállapítások a táblázat alapján:

 • Oktatási épületek megtakarítása megegyezik az irodaépületre érvényes megtakarítással, ezért külön nem tüntettük fel ezen funkciót.
 • Ahogy azt már említettük, korszerűbb gépészeti rendszer mellett alacsonyabb megtakarítást kapunk.
 • Kisebb épületek esetében (nagyobb A/V) alapterület arányosan nagyobb megtakarítás érhető el. Ebből adódik, hogy míg a vizsgált társasház fűtött alapterülete 10-szerese a minta családi háznak, az elszámolható éves megtakarítás csupán 3,8-szorosa.
 • Iroda és oktatási épületek esetén azonos feltételek mellett 13%-kal alacsonyabb megtakarítás számolható el, mint azonos méretű társasháznál. Ennek oka a funkcióból adódó jellemzők eltérése (1. táblázat).
 • A fenti 3. táblázat alapján megjegyzendő, hogy szigetelés és ablakcsere együttes elszámolása esetén belépő követelményértékeknek a hagyományos kazánnal felszerelt családi házak nem biztos, hogy megfelelnek a jelentős felújítás esetére előírt kritériumoknak (*‑al jelölt esetek)
 • A 2. alapállapotból számított megtakarítások már jelentősen alacsonyabbak, hiszen az ilyen épületek korszerűbbnek tekinthetők.

Összefoglalás

A beruházónak érdemes figyelnie, miképp alakul az EKR piaca, és milyen GJ díjak keletkeznek majd megtakarításként a jövőben. Összességében elmondható, hogy akár átlagos családi ház, akár nagyobb irodaépület esetén is jelentős elszámolható energiamegtakarítás érhető el. Még egy esetleges alacsony GJ ár mellett is jó megtérüléssel kivitelezhető a korszerűsítés. Nem szabad azonban megfeledkezni az egyéb, EKR rendszer által megkövetelt kritériumokról (pl. előzetes addicionális hozzájárulás, lásd itt részletesebben) amennyiben egy ilyen beruházásba belefogunk.


Amennyiben a számítások kapcsán kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink egyikén!

Írjon bátran emailt az [email protected] -ra vagy itt a jobb alsó sarokban chat-en, hívjon minket a 06-70-8508993 számon! A fenti írás csak tájékoztató jelleggel készült.